Κατανόηση της εμφανισιμότητας και των μετρήσεων αναφοράς της Ενεργής προβολής

Η Ενεργή προβολή είναι μια τεχνολογία στο YouTube, καθώς και σε συγκεκριμένες εφαρμογές και ιστότοπους του Δικτύου εμφάνισης, χάρη στην οποία το Google Ads μπορεί να προσδιορίσει αν η διαφήμισή σας έχει δυνατότητα προβολής σε δυνητικούς πελάτες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μετρήσεις της Ενεργής προβολής για καμπάνιες βίντεο και καμπάνιες του Δικτύου εμφάνισης, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα πόσο συχνά η διαφήμισή σας εμφανίζεται σε μια θέση σε ιστοσελίδα, συσκευή ή εφαρμογή όπου οι χρήστες μπορούν να τη δουν.

Τι είναι η διαφήμιση με δυνατότητα προβολής;

Οι μετρήσεις της Ενεργής προβολής έχουν δημιουργηθεί σε συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου για τη μέτρηση της εμφανισιμότητας των διαφημίσεων στο διαδίκτυο, όπως έχουν αναπτυχθεί από το Συμβούλιο αξιολόγησης μέσων(Media Rating Council - MRC). Σύμφωνα με τις οδηγίες του MRC, τα πρότυπα για τη μέτρηση της εμφανισιμότητας των διαφημίσεων είναι το εξής:

 • Μια διαφήμιση προβολής θεωρείται ότι έχει δυνατότητα προβολής, όταν τουλάχιστον το 50% της επιφάνειάς της είναι ορατό στην οθόνη για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο. 
  • Σημείωση: Για τις μεγάλες διαφημίσεις προβολής με 242.500 εικονοστοιχεία ή περισσότερα, η διαφήμιση θεωρείται ότι έχει δυνατότητα προβολής, όταν το 30% της επιφάνειάς της είναι ορατό για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο.
 • Μια διαφήμιση βίντεο θεωρείται ότι έχει δυνατότητα προβολής, όταν τουλάχιστον το 50% της επιφάνειάς της είναι ορατό στην οθόνη, ενώ γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

Μέτρηση εμφανισιμότητας με την Ενεργή προβολή

Οι περισσότερες διαφημίσεις που εμφανίζονται στο YouTube ή στο Δίκτυο εμφάνισης Google (GDN) μπορούν να μετρηθούν από την τεχνολογία Ενεργής προβολής. Όταν η διαφήμισή σας εμφανίζεται σε μια τοποθεσία που μπορεί να μετρηθεί από την Ενεργή προβολή, τα στατιστικά στοιχεία εμφανισιμότητας καταγράφονται στον λογαριασμό σας στο Google Ads. Έχετε υπόψη το εξής: Η Ενεργή προβολή μπορεί να σας ενημερώσει για το πότε οι διαφημίσεις έχουν δυνατότητα προβολής, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες κοιτάζουν συνεχώς στην οθόνη.

Για να δείτε μετρήσεις της Ενεργής προβολής για την καμπάνια σας, θα πρέπει να προσθέσετε τις κατάλληλες στήλες Ενεργής προβολής στους πίνακες στατιστικών στοιχείων. Κάντε κλικ στο κουμπί Στήλες ή στο εικονίδιο Στήλες πάνω από τον πίνακα που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Τροποποίηση στηλών. Στη συνέχεια, για να προσθέσετε αυτές τις στήλες, επιλέξτε την ομάδα Εμφανισιμότητα στη νέα εμπειρία στο Google Ads ή την ομάδα Απόδοση (Ενεργή προβολή) στην προηγούμενη εμπειρία στο AdWords.

Περισσότερα σχετικά με τη χρήση στηλών για την εύρεση συγκεκριμένων δεδομένων απόδοσης

Εάν μόλις τώρα ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε την Ενεργή προβολή για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με την εμφανισιμότητα των διαφημίσεων, δείτε ορισμένες μετρήσεις που είναι βασικό να κατανοήσετε:

 • Ποσοστό με δυνατότητα προβολής - Αυτή η μέτρηση δείχνει πόσο συχνά οι διαφημίσεις ήταν δυνατό να μετρηθούν από την Ενεργή προβολή και, ταυτόχρονα, είχαν δυνατότητα προβολής από τους χρήστες.
 • Ποσοστό με δυνατότητα μέτρησης - Αυτή η μέτρηση δείχνει πόσο συχνά ήταν δυνατή η μέτρηση των διαφημίσεων από την Ενεργή προβολή.

Διαβάστε πιο αναλυτικές περιγραφές αυτών των μετρήσεων παρακάτω.

Κατανόηση των μετρήσεων της Ενεργής προβολής

Αυτές οι μετρήσεις είναι διαθέσιμες για καμπάνιες του Δικτύου βίντεο και του Δικτύου προβολής:

 • Μετρήσιμες εμφ. - Μια εμφάνιση υπολογίζεται όποτε προβάλλεται η διαφήμισή σας. Οι μετρήσιμες εμφανίσεις αντιπροσωπεύουν τον αριθμό εμφανίσεων της διαφήμισης σε τοποθεσίες που βρίσκονται σε ιστότοπους ή εφαρμογές και όπου ο συγκεκριμένος αριθμός ήταν δυνατό να μετρηθεί από την τεχνολογία Ενεργής προβολής. Δεν είναι όλες οι εμφανίσεις μετρήσιμες από την Ενεργή προβολή, επειδή ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται να αποτρέπουν την καταγραφή των δεδομένων. Αυτή η μέτρηση μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πόσο συχνά εμφανίζεται η διαφήμιση σε τοποθεσίες που μετρά η Ενεργή προβολή.
 • Εμφ. με δυνατότητα προβολής - Αυτή η μέτρηση δείχνει πόσες φορές οι εμφανίσεις της διαφήμισης θεωρήθηκε ότι ήταν δυνατό να προβληθούν. Μια διαφήμιση θεωρείται ότι έχει δυνατότητα προβολής, αν τουλάχιστον το 50% της επιφάνειάς της είναι ορατό για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο για τις διαφημίσεις προβολής ή για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για τις διαφημίσεις βίντεο.  Μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήστε πόσο συχνά εμφανίστηκε η διαφήμιση σε τοποθεσίες όπου ήταν δυνατή η προβολή της.
 • Ποσοστό με δυνατότητα προβολής - Αυτό είναι το ποσοστό εμφανισιμότητας της διαφήμισης. Αποτελεί το ποσοστό του χρόνου εμφάνισης της διαφήμισης σε ιστοτόπους ή εφαρμογές, όταν η Ενεργή προβολή ήταν ενεργοποιημένη και η διαφήμιση είχε δυνατότητα προβολής. Αυτό το ποσοστό εκτιμά πόσες από τις μετρήσιμες εμφανίσεις είχαν πραγματικά δυνατότητα προβολής σε δυνητικούς πελάτες.
 • Ποσοστό με δυνατότητα μέτρησης - Οι μετρήσιμες εμφανίσεις σε σχέση με τις συνολικές εμφανίσεις αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των συνολικών εμφανίσεων που μετρήθηκαν από την Ενεργή προβολή. Στις συνολικές εμφανίσεις περιλαμβάνονται τόσο οι μετρήσιμες όσο και οι μη μετρήσιμες εμφανίσεις. Αυτή η μέτρηση μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πόσο συχνά η διαφήμιση εμφανίστηκε σε μέρη όπου ήταν δυνατή η μέτρησή της από την τεχνολογία Ενεργής προβολής.
 • Καταν. εμφ. με δυνατότητα προβολής - Αυτή η μέτρηση κατανομής δείχνει το ποσοστό των συνολικών εμφανίσεων διαφήμισης με δυνατότητα προβολής. Στις συνολικές εμφανίσεις περιλαμβάνονται τόσο οι μετρήσιμες, όσο και οι μη μετρήσιμες εμφανίσεις. Σημείωση: Δεν πρόκειται για το ποσοστό εμφανισιμότητας της διαφήμισής σας. Η εμφανισιμότητα ορισμένων εμφανίσεων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί. Αυτές οι εμφανίσεις είναι γνωστές ως μη μετρήσιμες. Η μέτρηση "Εμφ. με δυνατότητα προβολής στην Ενεργή προβολής / μετρήσιμες εμφ." δείχνει το ποσοστό εμφανισιμότητας της διαφήμισης.
 • Μη μετρήσιμες εμφ. - Ο προσδιορισμός "μη μετρήσιμη εμφάνιση" συνεπάγεται ότι η διαφήμιση προβλήθηκε σε ιστοτόπους, εφαρμογές ή συσκευές όπου δεν ήταν δυνατό να καταγραφούν πληροφορίες εμφανισιμότητας της Ενεργής προβολής. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφήμιση προβλήθηκε ή δεν προβλήθηκε, αλλά ότι εμφανίστηκε σε ιστοτόπους, εφαρμογές ή συσκευές όπου δεν ήταν δυνατή η μέτρηση από την Ενεργή προβολή.
 • Εμφ. χωρίς δυνατότητα προβολής - Ο προσδιορισμός "εμφάνιση χωρίς δυνατότητα προβολής" σημαίνει ότι τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της διαφήμισης δεν προβλήθηκε για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο για τις διαφημίσεις προβολής ή τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για τις διαφημίσεις βίντεο. Αυτή η μέτρηση μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πόσες φορές η διαφήμιση εμφανίστηκε σε θέση όπου δεν ήταν δυνατή η προβολή της. 
 • Καταν. εμφ. χωρίς δυνατότητα προβολής - Αυτή η μέτρηση αντιπροσωπεύει το ποσοστό των συνολικών εμφανίσεων διαφήμισης που θεωρήθηκαν ότι δεν ήταν δυνατό να προβληθούν. Στις συνολικές εμφανίσεις περιλαμβάνονται τόσο οι μετρήσιμες, όσο και οι μη μετρήσιμες εμφανίσεις. Αυτή η μέτρηση μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πόσο συχνά εμφανίστηκε η διαφήμισή σας σε μια θέση όπου δεν ήταν δυνατή η προβολή της. 
 • Καταν. εμφ. χωρίς δυνατότητα μέτρησης - Αυτή η μέτρηση είναι το ποσοστό των συνολικών σας εμφανίσεων για το οποίο δεν ήταν δυνατό να μετρηθεί η εμφανισιμότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφήμιση προβλήθηκε ή δεν προβλήθηκε, αλλά ότι εμφανίστηκε σε ιστοτόπους, εφαρμογές ή συσκευές όπου δεν ήταν δυνατή η μέτρηση από την Ενεργή προβολή.
 • CTR με δυνατότητα προβολής - Η αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) με δυνατότητα προβολής αντιπροσωπεύει το πόσο συχνά οι χρήστες κάνουν κλικ στη διαφήμιση αφού καταστεί δυνατή η προβολή της. Αυτό το ποσοστό ισούται με τον αριθμό των κλικ που λαμβάνει η διαφήμιση δια του αριθμού των φορών που η διαφήμιση έχει δυνατότητα προβολής σε ιστοτόπο ή εφαρμογή.
 • Μέσο CPM με δυνατότητα προβολής - Το μέσο κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις, ή μέσο CPM, αναφέρει το μέσο ποσό με το οποίο έχετε χρεωθεί για 1000 εμφανίσεις με δυνατότητα προβολής. Αυτή η μέτρηση μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το κόστος των εμφανίσεων, επειδή δεν περιλαμβάνει τις εμφανίσεις χωρίς δυνατότητα προβολής.
 • Μετρήσιμο κόστος - Το μετρήσιμο κόστος είναι το συνολικό κόστος όλων των εμφανίσεων που λάβατε και οι οποίες ήταν μετρήσιμες από την τεχνολογία Ενεργής προβολής. Με αυτήν τη μέτρηση μπορείτε να κατανοήσετε ευκολότερα ποιο τμήμα των εξόδων δαπανήθηκε σε μετρήσιμες εμφανίσεις.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας