Metrika viditelnosti a metriky Active View v přehledech

Dne 13. září 2021 jsme aktualizovali přehledy s metrikami „Měřitelné náklady“ a „Prům. CPM pro viditelné reklamy“. Všechny přehledy s těmito metrikami, které v Google Ads vytvoříte, by již měly být aktualizovány. Přehledy vytvořené před 13. zářím 2021 aktualizovány nebudou.

Active View je technologie využívaná na YouTube a na některých webech a v aplikacích v Obsahové síti. Díky ní může služba Google Ads určit, zda je vaše reklama pro potenciální zákazníky viditelná. Metriky Active View jsou dostupné u obsahových kampaní a videokampaní. Umožní vám zjistit, jak často se vaše reklama na webu, na zařízení nebo v aplikaci zobrazuje tak, že ji uživatelé skutečně vidí.

Co je viditelná reklama?

Metriky Active View jsou vytvořeny podle oborových standardů pro měření viditelnosti online inzerce, které vyvinula organizace Media Rating Council (MRC). Podle pokynů MRC se měření viditelnosti reklam řídí těmito zásadami:

 • Obsahová reklama je započítána jako viditelná, když se na obrazovce zobrazí alespoň 50 % její plochy po dobu nejméně 1 sekundy.
  • U velkých obsahových reklam o rozměrech 242 500 pixelů a více platí, že je reklama započítána jako viditelná, pokud se zobrazí alespoň 30 % její plochy po dobu nejméně 1 sekundy.
 • Videoreklama je započítána jako viditelná, pokud se návštěvníkovi zobrazí alespoň 50 % její plochy a video se přehrává po dobu nejméně 2 sekund.

Měření viditelnosti pomocí technologie Active View

Technologii Active View můžete použít k měření většiny reklam, které se objevují na YouTube nebo v Obsahové síti Google. Když se reklama zobrazí na místě, kde ji lze pomocí technologie Active View měřit, zaznamenají se statistiky její viditelnosti do vašeho účtu Google Ads. Active View vás informuje o tom, zda byla reklama viditelná. Nemůže vám ale zaručit, že se uživatel v danou chvíli na obrazovku díval.

Pokud chcete u své kampaně sledovat metriky Active View, musíte do tabulek statistik přidat příslušné sloupce.

 1. Přejděte do Google Ads a nad tabulkou, kterou chcete upravit, klikněte na ikonu sloupců Sloupce.
 2. Vyberte možnost Upravit sloupce.
 3. Rozbalte sekci Viditelnost a vyberte metriky Active View, které chcete do tabulky přidat.

Další informace o použití sloupců k zobrazení konkrétních údajů o výkonu

Pokud s metrikami Active View teprve začínáte, měli byste porozumět především těmto klíčovým metrikám:

 • Míra viditelnosti – Tato metrika udává, jak často byly vaše reklamy měřitelné pomocí technologie Active View a zároveň viditelné pro uživatele.
 • Míra měřitelnosti – Tato metrika udává, jak často byly vaše reklamy měřitelné pomocí technologie Active View.

Podrobnější informace o těchto metrikách najdete níže.

Metriky Active View

U videokampaní a obsahových kampaní jsou k dispozici tyto metriky:

 • Měřitelná zobrazení – Zobrazení se započítá pokaždé, když se vaše reklama zobrazí. Měřitelná zobrazení udávají počet případů, kdy se reklama zobrazila na webových stránkách nebo v aplikacích, a to v umístěních, kde ji lze měřit pomocí technologie Active View. Funkce Viditelné zobrazení nemůže měřit všechna zobrazení a existují faktory, které mohou bránit shromažďování potřebných údajů. Díky této metrice si uděláte lepší představu, jak často se reklama zobrazovala v umístěních měřitelných pomocí technologie Active View.
 • Viditelná zobrazení – Tato metrika udává počet případů, kdy bylo zobrazení reklamy považováno za viditelné. Reklama je započítána jako viditelná, když se zobrazí alespoň 50 % její plochy po dobu nejméně 1 sekundy (obsahové reklamy), respektive nejméně 2 sekund (videoreklamy). Z tohoto údaje zjistíte, jak často se reklama zobrazovala tam, kde ji lidé mohli vidět.
 • Míra viditelnosti – Tato metrika udává, jak často byla vaše reklama viditelná. Z tohoto údaje zjistíte, v kolika procentech případů se reklama zobrazila na webu nebo v aplikaci s aktivovanou technologií Active View a zároveň byla viditelná. Jde o odhadovaný podíl zobrazení viditelných reklam na celkovém počtu měřitelných zobrazení.
 • Míra měřitelnosti – Podíl měřitelných zobrazení na celkovém počtu zobrazení. Jde o procento zobrazení, která byla změřena technologií Active View. Do celkového počtu zobrazení jsou započítána jak zobrazení měřitelná, tak i ta neměřitelná. Tato metrika vás informuje o tom, jak často se reklama objevovala na místech, kde ji bylo možné pomocí technologie Active View měřit.
 • Rozložení viditelných zobrazení – Tato metrika představuje procentuální podíl viditelných zobrazení reklamy na celkovém počtu zobrazení. Do celkového počtu zobrazení jsou započítána jak zobrazení měřitelná, tak i ta neměřitelná. 

  Poznámka: Pozor, nejedná se o míru viditelnosti reklamy. Viditelnost některých zobrazení nelze určit. Taková zobrazení označujeme jako neměřitelná. Míru viditelnosti reklamy udává metrika Active View – viditelná zobrazení / měřitelná zobrazení.
 • Neměřitelná zobrazení – Tato metrika se používá pro reklamu zobrazenou na webu, v aplikaci nebo na zařízení, kde údaje o viditelnosti nelze pomocí technologie Active View získat. Z tohoto údaje tedy nezjistíte, zda byla reklama pro uživatele viditelná. Jde pouze o informaci, že technologii Active View nebylo možné k měření použít.
 • Neviditelná zobrazení – Tato metrika se použije v případě, že se uživateli nezobrazilo alespoň 50 % plochy reklamy na nejméně 1 sekundu (u obsahové reklamy), respektive na nejméně 2 sekundy (u videoreklamy). Z tohoto údaje zjistíte, kolikrát se reklama zobrazila na místech, kde ji uživatelé nemohli vidět.
 • Rozložení neviditelných zobrazení – Tato metrika představuje procentuální podíl neviditelných zobrazení reklamy na celkovém počtu zobrazení. Do celkového počtu zobrazení jsou započítána jak zobrazení měřitelná, tak i ta neměřitelná. Z tohoto údaje zjistíte, jak často se reklama zobrazovala na místech, kde ji uživatelé nemohli vidět.
 • Rozložení neměřitelných zobrazení – Tato metrika představuje procentuální podíl zobrazení reklamy na celkovém počtu zobrazení, u nichž nebylo možné viditelnost reklamy měřit. Z tohoto údaje nezjistíte, zda byla reklama pro uživatele viditelná. Jde pouze o informaci, že na webech, zařízeních, či v aplikacích, kde se reklama objevila, nelze technologii Active View k měření použít.
 • CTR viditelných zobrazení – Míra prokliku viditelných zobrazení udává, jak často klikali uživatelé na reklamu, která se jim viditelně zobrazila. Tento údaj odpovídá počtu kliknutí na reklamu vydělenému počtem viditelných zobrazení reklamy na webové stránce nebo v aplikaci.
 • Prům. CPM pro viditelné reklamy – Jde o průměrnou částku, kterou vám účtujeme za 1000 viditelných zobrazení. Díky této metrice si uděláte lepší představu o skutečné ceně za zobrazení. Započítává totiž pouze zobrazení, která jsou viditelná.
 • Měřitelné náklady – Jde o celkové náklady na všechna zaznamenaná zobrazení, která lze měřit pomocí technologie Active View. Díky této metrice budete mít přehled o tom, jakou část rozpočtu jste za měřitelná zobrazení utratili.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false