Viditelnost a metriky v přehledech Active View

Active View je technologie na YouTube a některých webech a aplikacích v Obsahové síti, která umožňuje službě Google Ads určit, zda je vaše reklama pro potenciální zákazníky reálně viditelná. Metriky Active View můžete používat pro kampaně s videoreklamami a kampaně v Obsahové síti. Pomohou vám zjistit, jak často se vaše reklama zobrazí na nějaké webové stránce nebo v aplikaci na místě, kde ji lidé mohou vidět.

Co je viditelná reklama?

Metriky Active View jsou kompatibilní s oborovými standardy pro viditelnost online reklam schválenými organizací Media Rating Council (MRC). Podle pokynů MRC platí pro měření viditelnosti reklam následující standardy:

 • Obsahová reklama je považována za viditelnou, když se na obrazovce zobrazí alespoň 50 % její plochy po dobu alespoň 1 sekundy. 
  • Poznámka: U velkých obsahových reklam o rozměrech 242 500 pixelů a větších platí, že reklama je považována za viditelnou, pokud se zobrazí alespoň 30 % její plochy po dobu alespoň 1 sekundy.
 • Videoreklama je považována za viditelnou, pokud se zobrazí aspoň 50 % její plochy a video se přehrává aspoň 2 sekundy

Měření viditelnosti pomocí technologie Active View

Většinu reklam, která se na YouTube nebo v Obsahové síti Google objeví, lze měřit technologií Active View. Když se reklama zobrazí na místě, které lze měřit technologií Active View, zaznamenají se statistiky související s její viditelností v účtu Google Ads. Upozornění: Active View vám může sdělit, zda se reklama zobrazila jako viditelná, nezaručuje ale, že se uživatel na obrazovku skutečně v danou dobu díval.

Chcete-li u své kampaně sledovat metriky Active View, musíte do statistických tabulek přidat příslušné sloupce. Klikněte na tlačítko Sloupce nebo ikonu Sloupce nad tabulkou, kterou chcete upravit, a vyberte možnost Upravit sloupce. Poté vyberte skupinu Viditelnost (v novém prostředí Google Ads) nebo Výkon (Active View) (v předchozím prostředí Google Ads) a sloupce přidejte.

Další informace o zjišťování konkrétních údajů o výkonu pomocí sloupců

Pokud jste dříve technologii Active View nepoužívali a se získáváním přehledu o viditelnosti svých reklam začínáte, musíte pochopit především následující klíčové metriky:

 • Míra viditelnosti – Tato metrika udává, jak často byly vaše reklamy měřitelné pomocí technologie Active View a zároveň viditelné pro uživatele.
 • Míra měřitelnosti – Tato metrika udává, jak často bylo reklamy možné měřit pomocí technologie Active View.

Následující text uvádí podrobný popis těchto metrik.

Metriky Active View

Tyto metriky jsou k dispozici u videokampaníobsahových kampaní:

 • Měřitelná zobr. – Zobrazení se započítá při každém zobrazení reklamy. Měřitelná zobrazení udávají počet případů, kdy se reklama zobrazila na webových stránkách nebo v aplikacích v umístěních, která lze měřit pomocí technologie Active View. Funkce Active View nemůže měřit všechna zobrazení a existují faktory, které mohou bránit shromažďování potřebných údajů. Z této metriky si můžete udělat představu, jak často se vaše reklama zobrazovala v umístěních, která lze měřit pomocí technologie Active View.
 • Viditelná zobr. – Tato metrika udává počet zobrazení, která lze považovat za viditelná. Reklama je považována za viditelnou, pokud se alespoň 50 % její plochy zobrazilo na 1 sekundu (obsahové reklamy) nebo na 2 sekundy (videoreklamy).  Z tohoto údaje si můžete udělat představu, jak často se vaše reklama zobrazovala tam, kde ji lidé mohli vidět.
 • Míra viditelnosti – označuje míru viditelnosti vaší reklamy. Procentuální hodnota vyjadřuje, jak často se vaše reklama zobrazovala na webech nebo v aplikacích s aktivovanou funkcí Active View a byla viditelná. Procento odhaduje, kolik z měřitelných zobrazení mohlo být skutečně zhlédnuto potenciálními zákazníky.
 • Míra měřitelnosti – Měřitelná zobrazení na celkový počet zobrazení představují procento z celkového počtu zobrazení, které bylo měřeno technologií Active View. Celkový počet zobrazení zahrnuje měřitelná i neměřitelná zobrazení. Tato metrika vám pomůže pochopit, jak často se vaše reklama objevovala na místech, která lze měřit technologií Active View.
 • Rozložení viditelných zobr. – Tato metrika udává, kolik procent z celkového počtu zobrazení reklam bylo považováno za viditelná. Celkový počet zobrazení zahrnuje měřitelná i neměřitelná zobrazení. Pozor, nejedná se o míru viditelnosti vaší reklamy. Viditelnost některých zobrazení nelze určit a tato zobrazení označujeme jako neměřitelná. Míru viditelnosti vaší reklamy ukazuje metrika Active View – viditelná zobr. /měřitelná zobr.
 • Neměřitelná zobr. – Neměřitelné zobrazení je případ, kdy se reklama zobrazila na webu, v aplikaci nebo na zařízení, ale nelze získat požadované údaje a technologie Active View nedokáže určit, zda bylo zobrazení viditelné. To neznamená, že byla nebo nebyla zhlédnuta – znamená to, že se objevila na webu, v aplikaci nebo na zařízení, které technologie Active View nedokáže měřit.
 • Neviditelná zobr. – Za neviditelnou je reklama považována v případě, že se nezobrazilo aspoň 50 % její plochy aspoň na 1 sekundu (obsahové reklamy) nebo na 2 sekundy (videoreklamy). Tato metrika vám pomůže zjistit, kolikrát se reklama zobrazila na místě, kde ji uživatelé nemohli vidět. 
 • Rozložení neviditelných zobr. – Tato metrika udává, kolik procent z celkového počtu zobrazení reklam bylo považováno za neviditelná. Celkový počet zobrazení zahrnuje měřitelná i neměřitelná zobrazení. Pomocí této metriky zjistíte, jak často se vaše reklama zobrazovala na místě, kde ji uživatelé nemohli vidět. 
 • Rozložení neměřitelných zobr. – Tato metrika představuje procento z celkového počtu zobrazení, u něhož nešlo viditelnost reklamy měřit. To neznamená, že byla nebo nebyla zhlédnuta – znamená to, že se objevila na webu, v aplikaci nebo na zařízení, které technologie Active View nedokáže měřit.
 • Viditelná CTR – Viditelná míra prokliku (CTR) ukazuje, jak často uživatelé kliknou na vaši reklamu poté, co se viditelně zobrazí. Tato míra udává počet kliknutí na reklamu vydělený počtem viditelných zobrazení reklamy na webové stránce nebo v aplikaci.
 • Prům. viditelná CPM – Průměrná cena za tisíc zobrazení (prům. CPM) udává průměrnou částku, která vám byla účtována za 1000 viditelných zobrazení. Tato metrika vám může poskytnout lepší představu o ceně za zobrazení, protože nezahrnuje neActive View.
 • Měřitelné náklady – Měřitelné náklady jsou celkové náklady na zaznamenaná zobrazení měřitelná pomocí funkce Active View. Můžete tak získat přehled o tom, jakou část rozpočtu jste utratili za měřitelná zobrazení.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory