Запознаване с видимостта и отчетните показатели на Активно показване

Активно показване е технология в YouTube и някои уебсайтове и приложения в дисплейната мрежа, която позволява на Google Ads да определя дали рекламата Ви е видима от потенциалните клиенти. Показателите на Активно показване могат да се използват за видеокампании и кампании в дисплейната мрежа, така че да разберете колко често рекламата Ви се показва на позиция в уеб страница, устройство или приложение, която хората виждат.

Какво представлява видимата реклама?

Показателите на Активно показване са създадени в съответствие с отрасловите стандарти за видимостта на онлайн рекламите, разработени от Съвета за оценяване на медии (СОМ). Стандартът за измерване на видимостта на рекламите съгласно указанията на СОМ е следният:

 • Дисплейната реклама се счита за видима, ако на екрана е показана поне 50% от площта й в продължение на поне 1 секунда. 
  • Забележка: За големите дисплейни реклами от 242 500 пиксела или повече рекламата се счита за видима, ако е показана поне 30% от площта й в продължение на поне 1 секунда.
 • Видеорекламата се счита за видима, ако на екрана е показана поне 50% от площта й и видеоклипът се възпроизвежда в продължение на поне 2 секунди.

Измерване на видимостта с Активно показване

Повечето реклами, които се показват в YouTube или дисплейната мрежа на Google (GDN), могат да бъдат измерени чрез технологията Активно показване. Когато рекламата Ви се показва в местоположение, което е измеримо от Активно показване, статистическите данни за видимостта му се записват в профила Ви в Google Ads Имайте предвид следното: Активно показване може да укаже кога рекламите са видими, но не и да гарантира, че потребител гледа екрана по това време.

За да виждате показателите на Активно показване за кампанията си, ще трябва да добавите съответните графи на Активно показване в таблиците си със статистически данни. Кликнете върху бутона Графи или иконата Графи над таблицата, която искате да редактирате, и изберете Промяна на графи. След това изберете групата Видимост в новия интерфейс на Google Ads или групата Ефективност (Активно показване) в предходния интерфейс на Google Ads и добавете тези колони.

Повече за използването на графите за намиране на конкретни данни за ефективността

Ако сега започвате работа с Активно показване, за да добиете практическа информация за видимостта на рекламите си, по-долу сме посочили някои ключови показатели, които е важно да разберете:

 • Честота на видимост: Този показател представя колко често рекламите Ви са могли да бъдат измерени от Активно показване и са били видими от потребители.
 • Честота на измеримост: Този показател представя колко често рекламите Ви са могли да бъдат измерени от Активно показване.

Прочетете по-подробни описания на тези показатели по-долу.

Запознаване с показателите от Активно показване

Тези показатели са налице за видеокампании и кампании в дисплейната мрежа:

 • Измерими импр.: Импресия се отчита всеки път, когато рекламата Ви се показва. Измеримите импресии представят броя на показванията на рекламата Ви в местоположения в уебсайтове или приложения, които могат да бъдат измерени чрез технологията Активно показване. Не всички импресии са измерими от Активно показване, тъй като някои фактори могат да попречат на събирането на данни. Този показател може да Ви помогне да разберете колко често рекламата Ви се е показвала в местоположения, измерени от Активно показване.
 • Видими импр.: Този показател представя колко пъти рекламните Ви импресии са счетени за видими. Рекламата се счита за видима, ако е показана поне 50% от площта й в продължение на поне 1 секунда за дисплейните реклами и поне 2 секунди за видеорекламите.  Това може да Ви помогне да разберете колко често рекламата Ви се е показвала на места, където хората могат да я видят.
 • Честота на видимост: Това е честотата на видимост на рекламата Ви. Това е процентът от време, през което рекламата Ви е показвана на сайт с активирано Активно показване и е била видима. Този процент e прогнозна стойност за това, колко от измеримите Ви импресии са били действително видими от потенциалните клиенти.
 • Честота на измеримост: Показателят за измеримите импресии спрямо общия брой импресии представя процента на всичките Ви импресии, измерени от Активно показване Общият брой импресии включва както измерими, така и неизмерими импресии. Този показател може да Ви помогне да разберете колко често рекламата Ви се е показвала на места, които са могли да бъдат измерени чрез технологията Активно показване.
 • Разпр. на видими импр.: Този показател за разпределение представя процента на всичките Ви рекламни импресии, които са били видими. Общият брой импресии включва както измерими, така и неизмерими импресии. Забележка: Това не е честотата на видимост на рекламата Ви. Видимостта на някои импресии не може да се определи – те се наричат неизмерими импресии. Показателят „Видими импресии от Активно показване/измерими импресии“ представя честотата на видимост на рекламата Ви.
 • Неизмерими импр.: Неизмеримата импресия указва, че рекламата Ви е била показана в сайтове, приложения или устройства, за които събирането на информация за видимостта за Активно показване не е било възможно. Това не указва дали рекламата Ви е била видяна, или не, а че е била показвана в сайтове, приложения или устройства, които не са могли да бъдат измерени от Активно показване.
 • Невидими импр.: Рекламната импресия се счита за невидима, ако не е била показана поне 50% от площта й в продължение на поне 1 секунда за дисплейните реклами и поне 2 секунди за видеорекламите. Този показател може да Ви помогне да разберете колко пъти рекламата Ви се е показвала на позиция, която хората не виждат. 
 • Разпр. на невидими импр.: Този показател за разпределение представя процента на всичките Ви рекламни импресии, счетени за невидими. Общият брой импресии включва както измерими, така и неизмерими импресии. Този показател може да Ви помогне да разберете колко често рекламата Ви се е показвала на позиция, която хората не виждат. 
 • Разпр. на неизмерими импр.: Този показател за разпределение представя процента на всичките Ви импресии, за които не е могла да бъде измерена видимостта. Това не указва дали рекламата Ви е била видяна, или не, а че е била показвана в сайтове, приложения или устройства, които не са могли да бъдат измерени от Активно показване.
 • Видима CTR: видимата честота на кликване (CTR) на Активно показване посочва колко често хората кликват върху рекламата Ви, след като стане видима. Тази стойност е равна на броя на получените от рекламата Ви кликвания, разделен на броя пъти, когато е била видима в уебсайт или приложение.
 • Ср. видима CPM: Средната цена на хиляда импресии, или средна CPM, отчита средната сума, с която сте таксувани за 1000 видими импресии. Този показател може да Ви даде по-добра практическа информация за цената на импресиите Ви, защото не включва импресии, които не са видими.
 • Измерими разходи: Измеримите Ви разходи са общите разходи за всички получени от рекламите Ви импресии, които са могли да бъдат измерени чрез технологията Активно показване. Това Ви помага да разберете каква част от разходите Ви са били за измерими импресии.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си