Vì sao đề xuất của tôi không còn nữa?

Đề xuất có thể xuất hiện và biến mất vì nhiều lý do. Ví dụ: bạn có thể không còn nhìn thấy một đề xuất vì đề xuất này đã được áp dụng, vì chiến dịch có liên quan đã bị tạm dừng hoặc vì lợi ích của việc áp dụng đề xuất không còn quan trọng. Bạn luôn có thể khám phá các đề xuất khác cho tài khoản của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố