ใช้รหัสธุรกรรมเพื่อลด Conversion ที่ซ้ำกัน

เพิ่มรหัสธุรกรรมลงในแท็กเครื่องมือวัด Conversion เพื่อหลีกเลี่ยงการนับ Conversion ซ้ำ

หากคุณเพิ่มแท็กเครื่องมือวัด Conversion ลงในหน้า Conversion เช่น หน้ายืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะนับ Conversion เฉพาะเมื่อลูกค้ากระทำสิ่งที่มีคุณค่าบนเว็บไซต์จนเสร็จ อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ากลับไปที่หน้า Conversion หรือโหลดหน้านั้นซ้ำ แท็กเดียวกันนั้นก็อาจเริ่มทำงานอีกครั้งและอาจมีการนับ Conversion ที่ 2 สำหรับคำสั่งซื้อเดียวกัน

หากต้องการเลี่ยงการนับ Conversion ซ้ำ ให้แก้ไขแท็กเครื่องมือวัด Conversion เพื่อให้ระบบจับเฉพาะรหัสธุรกรรมที่ไม่ซ้ำกัน เช่น หมายเลขยืนยันคำสั่งซื้อที่คุณอาจใช้อยู่ หากมี Conversion 2 รายการสําหรับการกระทําที่ถือเป็น Conversion เดียวกันโดยมีรหัสธุรกรรมเดียวกัน Google Ads จะทราบว่า Conversion ที่ 2 เป็นรายการซ้ำ คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด และระบบจะไม่นับ Conversion ซ้ำ

ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีเพิ่มรหัสธุรกรรมที่ไม่ซ้ำกันลงในแท็กเครื่องมือวัด Conversion

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนที่จะเพิ่มรหัสธุรกรรมลงในแท็กเครื่องมือวัด Conversion ได้ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • เครื่องมือวัด Conversion ที่ตั้งค่าสำหรับเว็บไซต์ หากต้องการทำตามวิธีการด้านล่าง คุณต้องสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในบัญชี Google Ads แล้วเพิ่มแท็ก Conversion ลงในเว็บไซต์
 • รหัสธุรกรรมที่ไม่ซ้ำกัน เช่น หมายเลขยืนยันคำสั่งซื้อสำหรับธุรกรรมต่างๆ รหัสธุรกรรมอาจประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายขีดกลางหรือการเว้นวรรค โดยมีจำนวนอักขระสูงสุด 64 ตัว รหัสธุรกรรมต้องไม่ซ้ำกับธุรกรรมอื่นๆ และต้องไม่มีข้อมูลที่อาจใช้เพื่อระบุตัวตนของลูกค้าได้ด้วย
 • ความสามารถในการแก้ไขโค้ดในเว็บไซต์ คุณหรือนักพัฒนาเว็บต้องแก้ไขแท็กเครื่องมือวัด Conversion ได้

วิธีการ

คุณจะต้องเพิ่มโค้ดบางส่วนในแท็กเครื่องมือวัด Conversion เพื่อดึงหมายเลขคำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกันและส่งไปพร้อมกับแท็ก คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตอะไรในบัญชี Google Ads แค่อัปเดตแท็กก็เพียงพอแล้ว

โปรดทราบ

 • ตรวจสอบว่าคุณส่งมูลค่าแบบไดนามิกสำหรับรหัสธุรกรรมอยู่ หากแท็กส่งรหัสเดียวกันสำหรับธุรกรรมที่แตกต่างกันให้ Google Ads คุณอาจนับ Conversion ได้ต่ำกว่าจำนวนที่แท้จริงอย่างมาก
 • วิธีการด้านล่างใช้ภาษา Active Server Pages (ASP) เป็นตัวอย่าง โค้ดจริงจะแตกต่างไปตามภาษาเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ภาษาที่ถูกต้องสำหรับเว็บไซต์
 1. เปิดไฟล์ ASP ของหน้า Conversion (หรือหากคุณใช้ภาษาเซิร์ฟเวอร์อื่นก็ให้เปิดไฟล์ที่เหมาะสม) หากมีการสร้างหลายหน้าจากไฟล์เดียวกัน ให้หาส่วนของไฟล์ ASP ที่สร้างหน้า Conversion ของคุณ
 2. หากเว็บไซต์ของคุณมีรหัสธุรกรรมแบบมีตัวแปร ให้หานิพจน์ของ ASP ที่ใช้เก็บข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น <%= รหัสคำสั่งซื้อ %>

 3. เปิด HTML สำหรับหน้า Conversion แล้วค้นหาข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ (นอกจากนี้คุณยังเปลี่ยนแปลงข้อมูลโค้ดนี้ได้ก่อนที่จะเพิ่มลงในหน้า Conversion แก้ไขข้อมูลโค้ดตามวิธีการด้านล่าง จากนั้นติดตั้งข้อมูลโค้ดตามวิธีการในเพิ่มแท็กเครื่องมือวัด Conversion ลงในเว็บไซต์)

 4. ในส่วน script ของข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ (ระหว่างแท็ก <script></script>) ให้ใส่นิพจน์ ASP ที่คุณพบในขั้นตอนที่ 2 แทน <%= orderId %>

  ตัวอย่างข้อมูลโค้ดเหตุการณ์
    <!-- ข้อมูลโค้ดเหตุการณ์สำหรับตัวอย่างหน้า Conversion -->
    <script>
     gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
     'value': 1.0,
     'currency': 'USD',
     'transaction_id': '<%= orderId %>',
     });
    </script>
  

  หมายเหตุ: ข้อมูลโค้ดเหตุการณ์จะรวมเฉพาะพารามิเตอร์ transaction_id เป็นค่าเริ่มต้นหากคุณเลือกหมวดหมู่ "การซื้อ/การขาย" ในขณะตั้งค่าการกระทําที่ถือเป็น Conversion

 5. หากต้องการทดสอบโค้ด ให้ไปที่หน้า Conversion โดยดำเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ Conversion บนเว็บไซต์

 6. ดูซอร์สโค้ดของหน้าเว็บในเว็บเบราว์เซอร์ (ทำได้ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่โดยคลิกขวาในหน้านั้นแล้วเลือกดูซอร์สโค้ด) คุณควรเห็นโค้ดเครื่องมือวัด Conversion อยู่ระหว่างแท็ก <head> และ </head> ในหน้าเว็บ ระบบจะใช้รหัสธุรกรรมจริงแทนนิพจน์ ASP

เกี่ยวกัรหัสธุรกรรมและการตั้งค่า "การนับ"

การเพิ่มรหัสธุรกรรมลงในข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ไม่เหมือนกับการเปลี่ยนการตั้งค่า “การนับ” ให้นับ 1 Conversion ต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง

การเพิ่มรหัสธุรกรรมหมายถึงคุณเลี่ยงไม่ให้ระบบนับ Conversion เดิมซ้ำ 2 ครั้ง เช่น เมื่อมีผู้เปิดหน้ายืนยันการซื้อใหม่อีกครั้งและการซื้อ 1 ครั้งจะนับเป็น 2 Conversion

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่า “การนับ” เป็น 1 ระบบจะนับเพียง 1 Conversion หลังจากมีการคลิกโฆษณา 1 ครั้งแม้ว่าจะเกิดหลาย Conversion จากการคลิกโฆษณา เช่น มีการซื้อที่ไม่ซ้ำกันหลายครั้ง

ควรใช้ "การนับ" กับรหัสธุรกรรมเมื่อใด

 • หากต้องการติดตามโอกาสในการขาย 1 รายการต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการนับเป็น "1"
 • หากต้องการติดตามทุกการซื้อของลูกค้าหลังจากคลิกโฆษณา และต้องการตรวจสอบด้วยว่าไม่ใช่การนับการซื้อเดียวกัน 2 ครั้ง ให้เพิ่มรหัสธุรกรรมลงในข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ การเพิ่มรหัสธุรกรรมเป็นตัวเลือกที่แนะนำสำหรับการซื้อ

หมายเหตุ:

 • ระบบจะไม่รายงานรหัสธุรกรรมใน Google Ads
 • การเพิ่มรหัสธุรกรรมลงในข้อมูลโค้ดจะไม่ช่วยแก้ไข Conversion การดูผ่านที่ซ้ำกัน
 • หากเว็บไซต์มีโซลูชันเพื่อนำ Conversion ซ้ำออกอยู่แล้ว เราแนะนำให้เพิ่มรหัสธุรกรรมเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล Conversion จะมีความแม่นยำมากที่สุด
 • หากใช้ Google Tag Manager คุณก็ใช้รหัสธุรกรรมได้ โปรดป้อนรหัสธุรกรรมเป็นตัวแปร ไม่ใช่สตริงคงที่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false