Upotreba ID-ja narudžbe za smanjivanje broja dupliciranih konverzija

Dodajte ID narudžbe u oznaku za praćenje konverzija da biste izbjegli bilježenje duplikata konverzija.

Ako oznaku za praćenje konverzija dodate na stranicu konverzije, kao što je stranica za potvrdu narudžbe, konverzija bi se trebala bilježiti samo ako korisnik izvrši vrijednu radnju na vašoj web-lokaciji. No ako se korisnik vrati na stranicu konverzije ili ponovno učita stranicu, ista oznaka mogla bi se ponovno aktivirati, a za istu narudžbu mogla bi se zabilježiti druga konverzija.

Da biste izbjegli te duplikate konverzija, oznaku za praćenje konverzija možete urediti tako da bilježi jedinstveni ID narudžbe, kao što je broj potvrde narudžbe koji možda već upotrebljavate. Ako postoje dvije konverzije za istu radnju konverzije s istim ID-jem narudžbe, Google Ads znat će da je druga konverzija duplikat i neće se zabilježiti.

U ovom članku objasnit ćemo kako oznaci za praćenje konverzija dodati jedinstveni ID narudžbe.

Prije nego što počnete

Da biste oznaci za praćenje konverzija mogli dodati ID narudžbe, potrebno je sljedeće:

 • Postavljanje praćenja konverzija za web-lokaciju. Da biste slijedili upute u nastavku, morat ćete izraditi radnju konverzije na Google Ads računu i dodati oznaku konverzije na web-lokaciju.
 • Jedinstveni ID-jevi narudžbi, kao što su brojevi potvrda narudžbi za transakcije. ID-jevi narudžbi mogu sadržavati brojeve, slova i posebne znakove kao što su crtice ili razmaci, uz ograničenje od 64 znaka. Oni moraju biti jedinstveni za svaku narudžbu. ID-ovi narudžbi ne smiju sadržavati podatke koji se mogu upotrebljavati za otkrivanje identiteta pojedinih korisnika.
 • Mogućnost uređivanja koda na web-lokaciji. Vi ili vaš webmaster trebate urediti oznaku za praćenje konverzija.

Upute

Da biste mogli dohvatiti jedinstveni broj narudžbe i poslati ga zajedno s oznakom, u oznaku za praćenje konverzija trebate dodati isječak koda. Ne morate ništa ažurirati na Google Ads računu: samo ažurirajte oznaku.

Napomene

 • Pazite da za ID narudžbe prosljeđujete dinamičnu vrijednost. Ako vaša oznaka Google Adsu šalje isti ID za različite transakcije, mogli biste znatno smanjiti broj konverzija.
 • U uputama u nastavku kao primjer upotrebljavaju se Active Server Pages (ASP). Točan kôd razlikovat će se ovisno o jeziku poslužitelja koji upotrebljavate. Za svoju web-lokaciju obavezno upotrebljavajte ispravan jezik.
 

 

Od listopada 2017. oglašivači koji izrade radnju konverzije na web-lokaciji u novom doživljaju Google Adsa upotrebljavat će novu oznaku za praćenje konverzija koja se sastoji od globalne oznake web-lokacije i isječka događaja. Ako je na vašoj web-lokaciji instalirana prethodna oznaka za praćenje konverzija, ona će i dalje funkcionirati, no preporučujemo da upotrebljavate novu oznaku za praćenje konverzija. Saznajte više o prednostima nove oznake za praćenje konverzija na web-lokaciji.

Ako želite pratiti klikove na web-lokaciji kao konverzije pomoću prethodne oznake za praćenje konverzija, slijedite ove upute.

 1. Otvorite ASP datoteku za svoju stranicu konverzije. (Ako pak upotrebljavate drugi jezik poslužitelja, otvorite odgovarajuću datoteku.) Ako se iz iste datoteke generira više stranica, u ASP datoteci pronađite odjeljak koji generira vašu stranicu konverzije.

 2. Ako vaša web-lokacija ima promjenjivi ID narudžbe, pronađite ASP izraz koji pohranjuje te podatke. Na primjer: <%= orderId %>.

 3. Otvorite HTML za stranicu konverzije i pronađite isječak događaja. (Te izmjene možete unijeti i u taj isječak prije nego što ga dodate na stranicu konverzije. Uredite isječak u skladu s uputama u nastavku, a zatim instalirajte isječak u skladu s uputama u odjeljku Dodavanje oznake za praćenje konverzija na web-lokaciju).

 4. U odjeljku script isječka događaja (između oznaka <script></script>) zamijenite <%= orderId %> ASP izrazom koji ste pronašli u 2. koraku:

  Primjer isječka događaja:
    <!-- Event snippet for Example conversion page --> <script>   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',     'value': 1.0,     'currency': 'USD',     'transaction_id': '<%= orderId %>',   }); </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. Da biste testirali kôd, posjetite stranicu konverzije tako da izvršite konverziju na svojoj web-lokaciji.

 6. U web-pregledniku pregledajte izvor web-stranice. (U većini preglednika to možete učiniti tako da kliknete desnom tipkom miša na stranici i odaberete Prikaži izvor.) Kôd za praćenje konverzija trebali biste vidjeti između oznaka <head> i </head> na svojoj stranici. ASP izraz zamijenit će se stvarnim ID-om narudžbe.

O ID-u narudžbe i postavci "Bilježi"

Dodavanje ID-a narudžbe u isječak događaja nije isto kao izmjena postavke "Bilježi" tako da bilježi jednu konverziju po kliku na oglas.

Dodavanjem ID-a narudžbe izbjegavate bilježenje iste konverzije dvaput, npr. kad netko ponovno otvori stranicu za potvrdu narudžbe, pa bi se jedna kupnja zabilježila kao dvije konverzije.

Kad izmijenite postavku "Bilježi" na jednu konverziju, bilježite samo jednu konverziju nakon klika na oglas, čak i ako se na temelju tog klika dogodilo više različitih kupnji.

Kada biste trebali koristiti postavku "Bilježi" za razliku od ID-a narudžbe

 • Ako želite pratiti jednog potencijalnog kupca po kliku na oglas, izmijenite postavku "Bilježi" na "Jedna".
 • Ako želite pratiti svaku kupnju koju korisnik izvrši nakon klika na oglas, ali želite osigurati da ne bilježite istu kupnju dva puta, dodajte ID narudžbe u isječak događaja. Dodavanje ID-a narudžbe preporučena je opcija za kupnje.

Napomena

 • ID-ovi narudžbi neće se bilježiti u Google Adsu.
 • Dodavanje ID-a narudžbe u isječak neće riješiti problem s duplikatima konverzija nakon pregleda.
 • Ako vaša web-lokacija već sadrži rješenje za uklanjanje duplikata konverzija, preporučujemo da ID narudžbe dodate kao dodatni alat kako biste osigurali da su podaci o konverzijama što točniji. 
 • Ako upotrebljavate Google upravitelj oznaka, možete upotrijebiti ID-ove narudžbe. ID narudžbe unesite kao varijablu, a ne kao statički niz.

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem