Upotreba ID-ja transakcije radi smanjivanja broja dupliciranih konverzija

Oznaci za praćenje konverzija dodajte ID transakcije kako biste izbjegli duplicirano bilježenje konverzija.

Ako oznaku za praćenje konverzija dodate na stranicu konverzije, kao što je stranica za potvrdu narudžbe, konverzija bi se trebala bilježiti samo ako korisnik izvrši vrijednu radnju na vašoj web-lokaciji. No ako se korisnik vrati na stranicu konverzije ili ponovno učita stranicu, ista oznaka mogla bi se ponovno aktivirati, a za istu narudžbu mogla bi se zabilježiti druga konverzija.

Da biste izbjegli te duplikate konverzija, oznaku za praćenje konverzija možete urediti tako da bilježi jedinstveni ID transakcije, kao što je broj potvrde narudžbe koji možda već upotrebljavate. Ako za istu radnju konverzije postoje dvije konverzije s istim ID-jem transakcije, Google Ads znat će da je druga konverzija duplikat, vama će se prikazati poruka o pogrešci, a duplicirana konverzija neće se zabilježiti.

U ovom članku objasnit ćemo kako oznaci za praćenje konverzija dodati jedinstveni ID transakcije.

Prije nego što započnete

Da biste oznaci za praćenje konverzija mogli dodati ID transakcije, potrebno je sljedeće:

 • Postavljanje praćenja konverzija za web-lokaciju. Da biste slijedili upute u nastavku, morat ćete izraditi radnju konverzije na Google Ads računu i dodati oznaku konverzije na web-lokaciju.
 • Jedinstveni ID-jevi transakcija, kao što su brojevi potvrda narudžbi za transakcije. ID-jevi transakcija mogu sadržavati brojeve, slova i posebne znakove kao što su crtice ili razmaci, uz ograničenje od 64 znaka. Moraju biti jedinstveni za svaku transakciju. ID-jevi transakcija ne smiju sadržavati podatke koji bi se mogli upotrijebiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika.
 • Mogućnost uređivanja koda na web-lokaciji. Vi ili vaš razvojni programer za web trebate urediti oznaku za praćenje konverzija.

Upute

Da biste mogli dohvatiti jedinstveni broj narudžbe i poslati ga zajedno s oznakom, u oznaku za praćenje konverzija trebate dodati isječak koda. Ne morate ništa ažurirati na Google Ads računu – samo ažurirajte oznaku.

Napomene

 • Pazite da za ID transakcije prosljeđujete dinamičnu vrijednost. Ako vaša oznaka Google Adsu šalje isti ID za različite transakcije, mogli biste zabilježiti znatno manji broj konverzija.
 • U uputama u nastavku kao primjer upotrebljavaju se Active Server Pages (ASP). Točan kôd razlikovat će se ovisno o jeziku poslužitelja koji upotrebljavate. Obavezno upotrebljavajte odgovarajući jezik za svoju web-lokaciju.
 1. Otvorite ASP datoteku za svoju stranicu konverzije. (Ako pak upotrebljavate drugi jezik poslužitelja, otvorite odgovarajuću datoteku.) Ako se iz iste datoteke generira više stranica, u ASP datoteci pronađite odjeljak koji generira vašu stranicu konverzije.
 2. Ako vaša web-lokacija ima promjenljiv ID transakcije, pronađite ASP izraz koji pohranjuje te podatke. Na primjer: <%= orderId %>.

 3. Otvorite HTML za stranicu konverzije i pronađite isječak događaja. (Te izmjene možete unijeti i u taj isječak prije nego što ga dodate na stranicu konverzije. Uredite isječak u skladu s uputama u nastavku, a zatim instalirajte isječak u skladu s uputama u odjeljku Dodavanje oznake za praćenje konverzija na web-lokaciju.)

 4. U odjeljku script isječka događaja (između oznaka <script></script>) zamijenite <%= orderId %> ASP izrazom koji ste pronašli u 2. koraku:

  Primjer isječka događaja:
    <!-- Isječak događaja za oglednu stranicu konverzije -->
    <script>
     gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
     'value': 1.0,
     'currency': 'USD',
     'transaction_id': '<%= orderId %>',
     });
    </script>
  

  Napomena: isječak događaja prema zadanim postavkama uključuje samo parameter transaction_id ako ste prilikom postavljanja radnje konverzije odabrali kategoriju Kupovina/prodaja.

 5. Da biste testirali kôd, posjetite stranicu konverzije tako da izvršite konverziju na svojoj web-lokaciji.

 6. U web-pregledniku pregledajte izvor web-stranice. (U većini preglednika to možete učiniti tako da kliknete desnom tipkom miša na stranici i odaberete Prikaži izvor.) Kôd za praćenje konverzija trebali biste vidjeti između oznaka <head> i </head> na svojoj stranici. ASP izraz zamijenit će se stvarnim ID-jem transakcije.

O ID-ju narudžbe i postavci "Bilježi"

Dodavanje ID-ja transakcije u isječak događaja nije isto kao izmjena postavke "Bilježi" tako da bilježi jednu konverziju po kliku na oglas.

Dodavanjem ID-ja transakcije izbjegavate bilježenje iste konverzije dvaput, npr. kad netko ponovno otvori stranicu za potvrdu narudžbe, pa bi se jedna kupnja zabilježila kao dvije konverzije.

Kad izmijenite postavku "Bilježi" na jednu konverziju, bilježite samo jednu konverziju nakon klika na oglas, čak i ako se na temelju tog klika dogodilo više različitih kupnji.

Kada biste trebali koristiti postavku "Bilježi" za razliku od ID-ja transakcije

 • Ako želite pratiti jednog potencijalnog kupca po kliku na oglas, izmijenite postavku "Bilježi" na "Jedna".
 • Ako želite pratiti svaku kupnju koju klijent obavi nakon klika na oglas, no želite biti sigurni da ne bilježite istu kupnju dvaput, dodajte ID transakcije u isječak događaja. Dodavanje ID-ja transakcije preporučena je opcija za kupnju.

Napomena:

 • ID-jevi transakcije neće se prikazivati u izvješćima Google Adsa.
 • Dodavanje ID-ja transakcije u vaš isječak neće riješiti duplikate konverzija nakon pregleda oglasa.
 • Ako vaša web-lokacija već sadrži rješenje za uklanjanje duplikata konverzija, preporučujemo da ID transakcije dodate kao dodatni alat kako biste osigurali da su podaci o konverzijama što točniji.
 • Ako upotrebljavate Google upravitelj oznaka, možete koristiti ID-jeve transakcija. ID transakcije unesite kao varijablu, a ne kao statički niz.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false