Използване на идент. № на транзакцията за максимално ограничаване на дублирането на реализациите

Добавете идент. № на транзакцията към маркера за проследяване на реализациите, за да избегнете отчитането на дублирани реализации.

Ако добавите маркера си за проследяване на реализациите в страница за реализация, като например страница за потвърждение на поръчка, реализация трябва да се отчита само когато клиент извърши ценно действие на уебсайта Ви. Ако обаче клиентът се върне на страницата за реализация или я презареди, възможно е същият маркер да се задейства отново и да се отчете втора реализация за същата поръчка.

За да избегнете тези дублирани реализации, можете да редактирате маркера си за проследяване на реализациите така, че да улавя уникален идент. № на транзакцията, като например номер за потвърждение на поръчка, който е възможно вече да използвате. При наличието на две реализации за едно и също действие, водещо до реализация, с един и същ идент. № на транзакцията, Google Ads ще знае, че втората реализация е дубликат и няма да я отчете.

В тази статия ще обясним как да добавите уникален идент. № на транзакцията в маркера си за проследяване на реализациите.

Преди да започнете

Преди да добавите идент. № на транзакциите към маркера си за проследяване на реализациите, ще Ви е необходимо следното:

 • Настройване на проследяването на реализациите за уебсайта Ви. За да изпълните инструкциите по-долу, трябва да сте създали действие, водещо до реализация, в профила си в Google Ads и да сте добавили маркера за реализация към уебсайта си.
 • Уникални идент. № на транзакциите, като например номера за потвърждение на поръчките за транзакциите Ви. Идент. № на транзакциите могат да включват числа, букви и специални знаци, като тирета и интервали, като дължината им е ограничена до 64 знака. Те трябва да са уникални за всяка транзакция. Идент. № на транзакциите не трябва да включват информация, която може да се използва за идентифицирането на отделни клиенти.
 • Възможност за редактиране на кода на уебсайта Ви. Вие или уеб програмистът Ви ще трябва да редактирате маркера за проследяване на реализациите.

Инструкции

Ще трябва да добавите фрагмент от код към маркера си за проследяване на реализациите, за да извлечете уникалния номер на поръчката и да го изпратите с маркера. Не е необходимо да актуализирате нищо в профила си в Google Ads – трябва само да актуализирате маркера си.

Имайте предвид следното

 • Трябва да предавате динамична стойност за идент. № на транзакцията. Ако маркерът Ви изпраща на Google Ads един и същ идент. № за различни транзакции, може да отчитате значително по-малък брой от реализациите си.
 • Инструкциите по-долу използват Active Server Pages (ASP) като пример. Точният код ще варира в зависимост от използвания от Вас сървърен език. Уверете се, че използвате правилния език за уебсайта си.
 1. Отворете ASP файла за страницата си за реализация. (Ако използвате друг сървърен език, отворете съответния файл.) Ако един файл генерира няколко страници, намерете секцията в него, която генерира страницата Ви за реализация.
 2. Ако в сайта Ви има променлив идент. № на транзакцията, намерете ASP израза, който съхранява тази информация.
  Например: <%= orderId %>.

 3. Отворете HTML кода за страницата си за реализация и намерете фрагмента за събитие. (Можете да направите тези промени във фрагмента и преди да го добавите към страницата си за реализация. Редактирайте го в съответствие с инструкциите по-долу, след което го инсталирайте, като следвате инструкциите в Добавяне на маркер за проследяване на реализациите към уебсайта Ви.)

 4. В секцията script на фрагмента за събитие (между маркерите <script></script>) заменете <%= orderId %> с ASP израза от стъпка 2:

  Пример на фрагмент за събитие:
    <!-- Event snippet for Example conversion page -->
    <script>
     gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
     'value': 1.0,
     'currency': 'USD',
     'transaction_id': '<%= orderId %>',
     });
    </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. За да тествате кода, посетете страницата си за реализация, като осъществите реализация на сайта си.

 6. В уеб браузъра си вижте изходния код на уеб страницата. (В повечето уеб браузъри можете да направите това, като кликнете с десния бутон на мишката и изберете Преглед на изходния код.) Трябва да виждате кода си за проследяване на реализациите между маркерите <head> и </head> на страницата си. ASP изразът ще бъде заменен от действителния идент. № на транзакцията.

Информация за идент. № на транзакцията и настройката „Отчитане“

Добавянето на идент. № на транзакцията във фрагмента Ви за събитие не е същото като това да промените настройката „Отчитане“, за да отчитате по една реализация на кликване върху реклама.

С добавянето на такъв идент. № избягвате отчитането на една и съща реализация два пъти – например когато ще бъдат отчетени 2 реализации, ако някой отвори повторно страница за потвърждение на покупката.

Когато промените настройката си „Отчитане“ на 1, ще отчитате само една реализация след кликването върху реклама дори ако в резултат на него са осъществени няколко реализации – например няколко различни покупки.

И така, кога трябва да използвате „Отчитане“ вместо идент. № на транзакцията?

 • Ако искате да проследявате една възможна продажба на кликване върху рекламата, променете настройката за отчитане на 1.
 • Ако искате да проследявате всяка поръчка, направена от клиент след кликване върху рекламата, но искате да се уверите, че няма повторно отчетени поръчки, добавете идент. № на транзакция към фрагмента за събитие. Добавянето на идент. № на транзакция е препоръчваната опция за покупки.

Забележка

 • Идент. № на транзакциите няма да се отчитат в Google Ads.
 • Добавянето на идент. № на транзакцията към фрагмента Ви няма да реши проблема с дублиране на реализациите след показване.
 • Ако уебсайтът Ви вече има решение за премахване на дублираните реализации, препоръчваме да добавите идент. № на транзакцията като допълнителен инструмент за осигуряване на възможно най-голяма точност на данните Ви за реализациите.
 • Можете да добавите идент. № на транзакциите, ако използвате Мениджър на маркери на Google. Не забравяйте да въведете идент. № на транзакцията като променлива, а не като статичен низ.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си