Използване на идентификатор на поръчката за свеждане на дублирането на реализациите до минимум

Добавяйте идентификатор на поръчката в маркера си за проследяване на реализациите, за да избегнете отчитане на дублирани реализации.

Ако добавите маркера си за проследяване на реализациите в страница за реализация, като например страница за потвърждение на поръчка, реализация трябва да се отчита само когато клиент извърши ценно действие на уебсайта Ви. Ако обаче клиентът се върне на страницата за реализация или я презареди, възможно е същият маркер да се задейства отново и да се отчете втора реализация за същата поръчка.

За да избегнете тези дублирани реализации, можете да редактирате маркера си за проследяване на реализациите така, че да улавя уникален идентификатор на поръчката, като например номер за потвърждение на поръчка, който е възможно вече да използвате. Ако има две реализации за едно и също действие, водещо до реализация, с един и същ идентификационен номер на поръчка, Google Ads ще знае, че втората реализация се дублира, и няма да я отчете.

В тази статия ще обясним как да добавите уникален идентификатор на поръчката в маркера си за проследяване на реализациите.

Преди да започнете

Преди да добавите идентификационни номера на поръчките към маркера си за проследяване на реализациите, ще Ви е необходимо следното:

 • Настройване на проследяването на реализациите за уебсайта Ви. За да изпълните инструкциите по-долу, трябва да сте създали действие, водещо до реализация, в профила си в Google Ads и да сте добавили маркера за реализация към уебсайта си.
 • Уникални идентификационни номера за поръчките, като например номера за потвърждение на поръчката за транзакциите Ви. Идентификационните номера на поръчките могат да включват числа, букви и специални знаци, като тирета и интервали, като дължината им е ограничена до 64 знака. Те трябва да са уникални за всяка поръчка. Идентификационните номера на поръчките не трябва да включват информация, която може да се използва за идентифицирането на отделни клиенти.
 • Способност за редактиране на кода на уебсайта Ви. Вие или уеб администраторът Ви ще трябва да редактирате маркера за проследяване на реализациите.

Инструкции

Ще трябва да добавите фрагмент от код към маркера си за проследяване на реализациите, за да извлечете уникалния номер на поръчката и да го изпратите с маркера. Не е необходимо да актуализирате нищо в профила си в Google Ads – трябва само да актуализирате маркера си.

Имайте предвид следното

 • Уверете се, че подавате динамична стойност за идентификатора на поръчката. Ако маркерът Ви изпраща на Google Ads един и същ идентификатор за различни транзакции, може да отчитате значително по-малък брой от реализациите си.
 • Инструкциите по-долу използват Active Server Pages (ASP) като пример. Точният код ще варира в зависимост от използвания от Вас сървърен език. Уверете се, че използвате правилния език за уебсайта си.

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

 1. Отворете ASP файла за страницата си за реализация. (Ако използвате друг сървърен език, отворете съответния файл.) Ако един файл генерира няколко страници, намерете секцията в него, която генерира страницата Ви за реализация.
 2. Ако в сайта Ви има променлив идентификатор на поръчката, намерете ASP израза, който съхранява тази информация. Например: <%= orderId %>.
 3. Отворете HTML кода за страницата си за реализация и намерете маркера за проследяване на реализациите в AdWords. (Можете да направите тези промени по маркера си за проследяване на реализациите и преди добавянето му към страницата Ви за реализация. Редактирайте маркера в съответствие с инструкциите по-долу, след което инсталирайте маркера, като следвате инструкциите в Добавяне на маркер за проследяване на реализациите към уебсайта Ви.) 
 4. В секцията script на маркера (между маркерите <script></script>), добавете следния код, като замените <%= orderId %> с ASP израза, който намерихте в стъпка 2:

  if (<%= orderId %>) {
  var google_conversion_order_id = "<%= orderId %>";
  }
   
 5. В секцията noscript на маркера (между маркерите <noscript></noscript>), добавете следния код към src URL адреса, като замените <%= orderId %> с ASP израза, който намерихте в стъпка 2:

  &amp;oid=<%= orderId %>
 6. За да тествате кода, посетете страницата си за реализация, като осъществите реализация на сайта си.
 7. В уеб браузъра си вижте изходния код на уеб страницата. (В повечето уеб браузъри можете да направите това, като кликнете с десния бутон на мишката и изберете Преглед на изходния код). Трябва да виждате кода за проследяване на реализациите между маркерите <body> и </body> на страницата си. ASP изразът ще бъде заменен от действителния идентификатор на поръчката.

 По-долу е представен пример за маркер за реализация, в който кодът на идентификатора на поръчката е откроен:

<body>
    ...
    <!-- Код на Google за страница за реализация чрез покупка -->
    <script type="text/javascript">
    /* <![CDATA[ */
    var google_conversion_id = 1234567890;
    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
     if (<%= orderId %>) {
         var google_conversion_order_id = "<%= orderId %>";
    }

    /* ]]> */
    </script>
    <script type="text/javascript" 
    src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
    </script>
    <noscript>
    <img height=1 width=1 border=0 
    src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/1234567890/
    ?label=xxx-XXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;oid=<%= orderId %>&amp;script=0">
    </noscript>
    </body>

Информация за идентификатора на поръчката и настройката „Отчитане“

Добавянето на идентификатор на поръчката в маркера Ви не е същото като това, да промените настройката „Отчитане“, за да отчитате по една реализация на кликване върху реклама.

С добавянето на такъв идентификатор избягвате отчитането на една и съща реализация два пъти – например когато ще бъдат отчетени 2 реализации, ако някой отвори повторно страница за потвърждение на покупката.

Когато промените настройката си „Отчитане“ на 1, ще отчитате само една реализация след кликването върху реклама дори ако в резултат на него са осъществени няколко реализации – например няколко различни покупки.

И така, кога трябва да използвате „Отчитане“ вместо идентификатор на поръчката? 

 • Ако искате да проследявате една възможна продажба на кликване върху рекламата, променете настройката за отчитане на 1.
 • Ако искате да проследявате всяка покупка, направена от клиент след кликване върху рекламата, но искате да сте сигурни, че не отчитате една и съща покупка два пъти, добавете идентификатор на поръчката към маркера си. Това е препоръчваната опция за покупки.

Забележка

 • Идентификаторите на поръчките няма да бъдат отчитани в AdWords.
 • Добавянето на идентификатор на поръчката към маркера Ви няма да реши проблема с дублиране на реализациите след показване.
 • Ако уебсайтът Ви вече има решение за премахване на дублираните реализации, препоръчваме да добавите идентификатора на поръчката като допълнителен инструмент за осигуряване на възможно най-голяма точност на данните Ви за реализациите. 
 • Ако използвате Мениджър на маркери на Google, можете да използвате идентификатори на поръчките. Не забравяйте да въведете идентификатора на поръчката като променлива, а не като статичен низ.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си