Åtgärda låg trafik eller konverteringsfrekvens för budgivning med Mål-CPA

När du använder budgivning med Mål-CPA (kostnad per åtgärd) kan du ibland märka en nedgång i trafiken eller konverteringsfrekvensen.

Här beskriver vi hur du åtgärdar sådana situationer.

Innan du börjar

Om du inte har ställt in en budstrategi med Mål-CPA ännu bör du börja med att läsa Om budgivning med Mål-CPA.

Obs! Om du ser att din budget är för låg för din målkostnad kan du välja att antingen öka budgeten eller sänka målkostnaden.

Åtgärda låg trafik

Om du märker en nedgång i trafiken (klick och konverteringar) efter att ha infört en budstrategi med Mål-CPA kan det ha ett antal olika orsaker:

  • Kontrollera din mål-CPA. Din mål-CPA kanske är för låg. Jämför din mål-CPA med tidigare genomsnittlig CPA för kampanjen. Om din mål-CPA är betydligt lägre än din tidigare genomsnittliga CPA kanske du inte kan nå din mål-CPA med rimliga trafiknivåer. Överväg i så fall att höja målkostnaden.
  • Kontrollera om antalet konverteringar har ökat. Du kanske tittar på klick eller exponeringar i stället för konverteringar. Eftersom budgivning med Mål-CPA syftar till att ge dig fler konverteringar kan du få färre exponeringar eller klick samtidigt som du får fler konverteringar.
  • Se till att du har aktiverat konverteringsspårning. Om du tar bort konverteringar som du spårar visas inte annonserna längre i kampanjer som använder budgivning med Mål-CPA. Börja visa dina annonser igen genom att aktivera konverteringsspårning.

Läs Testa dina automatiska budstrategier.

Utvärdera konverteringsfrekvensen på nytt

Du kanske märker av en minskning av konverteringsfrekvensen när du börjar använda budstrategin Mål-CPA. Anledningen kan vara att du ser den genomsnittliga konverteringsfrekvensen för alla klick. Din budstrategi med Mål-CPA kanske till exempel får till resultat att kampanjen får en ökning av antalet mycket billiga klick med något lägre konverteringsfrekvens. Om du inte har gjort några andra ändringar i din kampanj framstår denna förändring av konverteringsfrekvensen som en minskning. Den förändrade kostnaden kan emellertid få en mycket positiv effekt på avkastningen på din investering i kampanjen. Läs exemplet nedan:

Exempel på displaykampanj

Anta att du får en konvertering för vart tionde klick på en viss webbplats och att varje klick kostar tio kronor. Det innebär att du har en konverteringsfrekvens på tio procent och en sammanlagd kostnad på 100 kronor per konvertering. Anta sedan att budgivningen med Mål-CPA ändrar dina bud så att din annons visas på en webbplats där du betalar en krona per klick men bara får 50 konverteringar. Konverteringsfrekvensen sjunker till två procent, men kostnaden per konvertering blir bara 50 kronor.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
15073764176244572035
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067
false