Υποβολή προσφορών CPA-στόχου: Διόρθωση χαμηλής επισκεψιμότητας ή χαμηλού ποσοστού μετατροπών

Κατά τη χρήση της υποβολής προσφορών στοχευόμενου κόστους ανά ενέργεια (CPA), ενδέχεται ορισμένες φορές να παρατηρήσετε μείωση στην επισκεψιμότητα ή στο ποσοστό μετατροπών.

Αυτό το άρθρο εξηγεί ποιες διορθώσεις μπορείτε να κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση.

Προτού ξεκινήσετε

Αν δεν έχετε ήδη ρυθμίσει κάποια στρατηγική προσφοράς με CPA-στόχο, διαβάστε πρώτα Σχετικά με τις προσφορές με CPA-στόχο.

Αλλαγές στην επισκεψιμότητα

Αν παρατηρήσετε μείωση στην επισκεψιμότητα (κλικ και μετατροπές) μετά τη ρύθμιση μιας στρατηγικής προσφορών με CPA-στόχο, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

  • Το CPA-στόχος ενδέχεται να είναι υπερβολικά χαμηλό. Συνιστάται να συγκρίνετε το CPA-στόχο με το ιστορικό μέσο CPA της καμπάνιας σας. Αν το CPA-στόχος είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με το ιστορικό μέσο CPA, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επίτευξη του CPA-στόχου με παράλληλη διατήρηση εύλογων επιπέδων επισκεψιμότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο αύξησης του στόχου.
  • Ενδέχεται να παρακολουθείτε τα κλικ ή τις εμφανίσεις, αντί για τις μετατροπές. Επειδή οι προσφορές με CPA-στόχο αποσκοπούν στην εξασφάλιση περισσότερων μετατροπών μέσω της αποφυγής της επισκεψιμότητας που δεν καταλήγει σε μετατροπές, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μείωση στις εμφανίσεις ή τα κλικ, ενώ ο αριθμός των μετατροπών θα αυξάνεται.
  • Η παρακολούθηση μετατροπών ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη. Αν καταργήσετε μετατροπές που παρακολουθείτε, τότε οι διαφημίσεις στις καμπάνιες που χρησιμοποιούν προσφορές με CPA-στόχο θα σταματήσουν να προβάλλονται. Για να αρχίσει ξανά η προβολή των διαφημίσεών σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση μετατροπών ή να μεταβείτε στη μη αυτόματη προσφορά CPC.

Αλλαγές στο ποσοστό μετατροπών

Είναι πιθανό να παρατηρήσετε μείωση στο ποσοστό μετατροπών, όταν ξεκινήσετε τη χρήση της στρατηγικής προσφοράς με CPA-στόχο. Αυτή η αλλαγή μπορεί να προκύψει, επειδή παρατηρείτε έναν μέσο όρο του ποσοστού μετατροπών, που υπολογίζεται για όλα τα κλικ. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η στρατηγική προσφοράς με CPA-στόχο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πολύ φθηνών κλικ στην καμπάνια σας και μια μικρή υποχώρηση στα ποσοστά μετατροπών. Αν δεν υπήρχαν άλλες αλλαγές στην καμπάνια σας, αυτή η αλλαγή στο ποσοστό μετατροπών θα εμφανιζόταν ως μείωση. Ωστόσο, η αλλαγή στο κόστος θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην απόδοση επένδυσης (ROI) της καμπάνιας σας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι για κάθε 10 κλικ από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο έχετε μία μετατροπή και κάθε κλικ κοστίζει 1 €. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα ποσοστό μετατροπών 10% με συνολικό κόστος 10 € ανά μετατροπή. Στη συνέχεια, ας υποθέσουμε ότι οι προσφορές με CPA-στόχο άλλαξαν τις προσφορές σας, με αποτέλεσμα να διαφημιστείτε σε έναν ιστότοπο όπου πληρώσατε 0,10 € ανά κλικ, αλλά λάβατε μόνο μία μετατροπή ανά 50 χρήστες. Το ποσοστό μετατροπών θα μειωθεί σε μόλις 2%, αλλά το κόστος ανά μετατροπή θα μειωθεί, επίσης, σε μόλις 5 €.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας