Näkyvyyspotentiaali

Näkyvyyspotentiaali on arvio mainoksen näkyvyydestä hakutulossivulla. Näkyvyyspotentiaaliin vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Mainoksen sijainti: Korkealle sijoittuvilla mainoksilla on parempi näkyvyyspotentiaali, koska ihmiset näkevät ne muita mainoksia todennäköisemmin. Yleensä klikkausmäärä kasvaa, kun mainoksen sijainti paranee. Sivun yläosan mainokset näkyvät ylimpien orgaanisten hakutulosten rinnalla. Nämä mainokset sijoittuvat yleensä ylimpien orgaanisten tulosten yläpuolelle, mutta joillakin hauilla ne voivat näkyä myös tulosten alapuolella. Sivun yläosan mainosten sijoittelu on dynaamista ja voi muuttua käyttäjän haun mukaan.
  • Mainosmuodot: Jos mainoksessa käytetään eri mainosmuotoja, näkyvyyspotentiaali kasvaa. Monipuoliset mainokset herättävät yleensä enemmän huomiota, mikä lisää klikkausmäärää.

Näkyvyyspotentiaalia mitataan ensisijaisesti tarkkailemalla klikkausprosentin keskimääräistä muutosta, kun mainoksen sijaintia korotetaan tai mainosmuotoja otetaan käyttöön. Soita klikkaamalla -mainoksen kautta soitettujen puheluiden ja muiden vastaavien vuorovaikutusten tuottama arvo voi niin ikään vaikuttaa näkyvyyspotentiaaliin.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko