จัดการสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads

การแชร์สิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads ช่วยให้คุณทำงานกับคนอื่นในธุรกิจโดยใช้บัญชี Google Ads เดียวกันได้ เมื่อได้รับสิทธิ์เข้าถึงแล้ว คุณจะแก้ไขระดับการเข้าถึงของผู้ใช้หรือยกเลิกสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกเมื่อ

บทความนี้แสดงวิธีให้ ยอมรับ นำออก และแก้ไขสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads แบบทีละขั้นตอน

ก่อนเริ่มต้น

ในการเข้าถึงบัญชี ผู้ที่คุณเชิญจะต้องมีบัญชี Google หรือสร้างบัญชีใหม่

โปรดทราบ

คำแนะนำด้านล่างมีไว้เพื่อเชิญผู้ใช้ให้เข้าใช้บัญชี Google Ads แต่ละบัญชี สำหรับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ดูวิธีการเชิญบัญชี Google Ads ให้ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการของคุณ

วิธีการ

ตอนนี้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads เพื่อจัดการบัญชีแล้ว หากคุณยังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมของ AdWords อยู่ โปรดเลือกก่อนหน้าที่อยู่ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีให้สิทธิ์เข้าถึง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords
 2. คลิกไอคอน "การตั้งค่า" และเลือกการตั้งค่าบัญชี Preferences Tab
 3. เลือกการเข้าถึงบัญชีจากแถบนำทาง
 4. คลิก + ผู้ใช้
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการใช้บัญชีร่วมกัน
 6. ป้อนชื่อของผู้ใช้ใหม่ AdWords จะบันทึกว่าใครทำการเปลี่ยนแปลงกับบัญชี AdWords และจะใช้ชื่อนี้เพื่อระบุว่าใครทำการเปลี่ยนแปลงใดบ้าง
 7. จากเมนูแบบเลื่อนลงเลือกระดับการเข้าถึง ให้เลือกระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการกำหนดให้แก่บุคคลนี้
 8. คลิกส่งคำเชิญ Send email Invitation
 9. เมื่อบุคคลนี้ยอมรับคำเชิญทางอีเมลด้วยการคลิกลิงก์ในอีเมลแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชีของคุณ

  • หากคุณต้องการส่งคำเชิญอีกครั้ง คลิกส่งคำเชิญอีกครั้ง

ลองใช้เลย

คุณจะดูว่าผู้ใช้รายอื่นลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณครั้งล่าสุดเมื่อใดได้ ในหน้าการเข้าถึงบัญชี ให้ดูเวลาบันทึกที่แสดงในคอลัมน์ "เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด" (โปรดทราบว่าหากบัญชีของผู้ใช้มีการเชื่อมโยงกับบัญชี AdSense อยู่ด้วย เวลาที่บันทึกไว้อาจแสดงถึงครั้งล่าสุดที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบบัญชี AdSense ก็ได้)

ทัวร์ชมพร้อมคำแนะนำ: เพิ่มผู้ใช้ระดับอีเมลเท่านั้น

คลิกปุ่ม "แนะนำฉัน" ด้านล่างเพื่อไปที่บัญชีของคุณและรับคำแนะนำตลอดขั้นตอนการเพิ่มที่อยู่อีเมลซึ่งคุณต้องการให้ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชีแนะนำฉัน
 

วิธียอมรับสิทธิ์เข้าถึง

เมื่อมีผู้ให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชี AdWords แก่คุณ คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน คลิกยอมรับในอีเมลนั้นเพื่อยอมรับคำเชิญ

วิธียกเลิกสิทธิ์เข้าถึง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords
 2. คลิกไอคอน "การตั้งค่า"  และเลือกการตั้งค่าบัญชี Preferences Tab
 3. เลือกการเข้าถึงบัญชีจากแถบนำทาง
 4. ในส่วน "ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี" ให้ค้นหาที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการยกเลิกสิทธิ์
 5. คลิกการทำงานในคอลัมน์ "การทำงาน"
 6. เลือกยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึง
ลองใช้เลย

วิธีแก้ไขระดับการเข้าถึง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords
 2. คลิกไอคอน "การตั้งค่า" และเลือกการตั้งค่าบัญชี
 3. เลือกการเข้าถึงบัญชีจากแถบนำทาง
 4. คลิกการตั้งค่าระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกอีกครั้งเพื่อเลือกการตั้งค่าระดับการเข้าถึงใหม่จากเมนูแบบเลื่อนลง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ก่อนหน้า ใหม่

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว