จัดการสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads

การแชร์การเข้าถึงบัญชี Google Ads ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับคนอื่นในธุรกิจของคุณโดยใช้บัญชี Google Ads เดียวกันได้ เมื่อได้รับสิทธิ์เข้าถึงแล้ว คุณสามารถแก้ไขระดับการเข้าถึงของผู้ใช้หรือนำสิทธิ์การเข้าถึงออกภายหลังได้ทุกเมื่อ

บทความนี้แสดงวิธีให้ ยอมรับ นำออก และแก้ไขสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads แบบทีละขั้นตอน

ก่อนเริ่มต้น

ในการเข้าถึงบัญชี ผู้ที่คุณเชิญจะต้องมีบัญชี Google หรือสร้างบัญชีใหม่

โปรดทราบ

คำแนะนำด้านล่างมีไว้เพื่อเชิญผู้ใช้ให้เข้าใช้บัญชี Google Ads แต่ละบัญชี สำหรับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ดูวิธีการเชิญบัญชี Google Ads ให้ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการของคุณ

วิธีการ

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ

วิธีให้สิทธิ์เข้าถึง

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนผู้ดูแลระบบ Admin Icon
 2. คลิกการเข้าถึงและความปลอดภัย
 3. คลิกปุ่มบวก
 4. ป้อนอีเมลของผู้ได้รับเชิญ จากนั้นเลือกระดับการเข้าถึงบัญชีของผู้ได้รับเชิญ
 5. คลิกส่งคำเชิญ
 6. หลังจากผู้ได้รับเชิญยอมรับคำเชิญทางอีเมลแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี หากคุณจำเป็นต้องยกเลิกคำเชิญ คลิกยกเลิกในคอลัมน์ "การกระทำ"

วิธียอมรับสิทธิ์เข้าถึง

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหากมีคนเชิญคุณให้เข้าถึงบัญชี Google Ads คลิกลิงก์ที่เหมาะสมในอีเมลแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากต้องการยอมรับคำเชิญนั้น

การยอมรับการเข้าถึงที่อยู่อีเมลอื่น

หากมีคนเชิญคุณให้เข้าถึงบัญชี Google Ads โดยใช้อีเมลที่คุณระบุเป็นอีเมลอื่นในบัญชี Google คุณจะยอมรับและเข้าถึง Google Ads ได้ด้วยอีเมลดังกล่าวหรืออีเมลหลักที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google

โปรดทราบว่าเมื่อลงชื่อเข้าใช้ Google Ads โดยใช้อีเมลอื่น คุณจะยังต้องใช้รหัสผ่านบัญชี Google (รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้อีเมลหลัก) ด้วย

เมื่อคุณยอมรับ ในหน้า "การเข้าถึงและความปลอดภัย" ของ Google Ads คุณจะปรากฏเป็นผู้ใช้ที่ผูกไว้กับอีเมลอื่นและอีเมลบัญชีหลักของ Google

วิธียกเลิกสิทธิ์เข้าถึง

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนผู้ดูแลระบบ Admin Icon
 2. คลิกการเข้าถึงและความปลอดภัย
 3. ค้นหาผู้ใช้ที่คุณต้องการยกเลิกสิทธิ์ และคลิกยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงในคอลัมน์ "การดำเนินการ"

วิธีแก้ไขระดับการเข้าถึง

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนผู้ดูแลระบบ Admin Icon
 2. คลิกการเข้าถึงและความปลอดภัย
 3. วางเคอร์เซอร์เหนือระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ในคอลัมน์ "ระดับการเข้าถึง" จากนั้นคลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้นเพื่อเลือกระดับการเข้าถึงใหม่ให้ผู้ใช้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก