Thiết lập chèn từ khóa

Chèn từ khóa có thể giúp cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo với khách hàng tiềm năng bằng cách tự động cập nhật quảng cáo với những từ khóa trong nhóm quảng cáo có thể làm cho quảng cáo hiển thị.

Bài viết này giải thích hai cách khác nhau mà bạn có thể thêm mã chèn từ khóa trong dòng tiêu đề, dòng mô tả hoặc các trường URL của quảng cáo: phương pháp được hướng dẫn hoặc phương pháp thủ công.

Hướng dẫn

Cách sử dụng phương pháp được hướng dẫn để thiết lập chèn từ khóa

 1. Khi bạn nhập văn bản quảng cáo, hãy nhập dấu ngoặc nhọn ( { ) và chọn Chèn từ khóa từ menu thả xuống. 
 2. Trong phần "Văn bản mặc định", nhập từ hoặc các cụm từ bạn muốn xuất hiện khi không thể thay văn bản bằng từ khóa.
 3. Chọn cách bạn muốn viết hoa từ khóa: 
  • Viết hoa chữ cái đầu: Viết hoa chữ cái đầu tiên của tất cả từ khóa. Ví dụ: "Sô-cô-la Đen". 
  • Viết hoa đầu câu: Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của từ khóa đầu tiên. Ví dụ: "Sô-cô-la đen". 
  • Chữ thường: Không viết hoa chữ cái nào. Ví dụ: "sô-cô-la đen". 
 4. Nhấp vào Đặt

Cách sử dụng phương pháp thủ công để thiết lập chèn từ khóa

 1. Khi bạn nhập văn bản quảng cáo, hãy chèn {keyword:văn bản mặc định} vào nơi bạn muốn từ khóa xuất hiện. Thay thế "văn bản mặc định" bằng từ hoặc cụm từ bạn muốn xuất hiện khi văn bản không thể được thay thế bằng từ khóa.
 2. Viết hoa keyword tùy theo cách bạn muốn văn bản từ khóa được viết hoa. 
  • Để giữ từ khóa ở dạng chữ thường, hãy sử dụng keyword. Ví dụ: "sô-cô-la đen".
  • Để viết hoa chữ cái đầu tiên của từ khóa, hãy sử dụng Keyword. Ví dụ: "Sô-cô-la đen".
  • Để viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, hãy sử dụng KeyWord. Ví dụ: "Sô-cô-la Đen".
  • Để viết hoa tất cả các chữ cái của từ đầu tiên, sau đó viết hoa chữ cái đầu tiên của các từ tiếp theo, hãy sử dụng KEYWord. Ví dụ: "USA Sô-cô-la".
  • Để viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, sau đó viết hoa tất cả chữ cái của từ cuối cùng, hãy sử dụng KeyWORD. Ví dụ: "Sô-cô-la USA"
 3. Đảm bảo văn bản mặc định đủ ngắn để giữ cho quảng cáo của bạn nằm trong giới hạn ký tự.
 4. Tránh các ký tự đặc biệt (chẳng hạn như "é") trong URL hiển thị hoặc URL trang đích. 
 5. Lưu quảng cáo của bạn như bình thường. 

Lưu ý

Như thường lệ, văn bản quảng cáo của bạn phải tuân thủ chính sách quảng cáo.

Cách khắc phục vấn đề với chèn từ khóa

Dưới đây là một số lý do phổ biến khiến chèn từ khóa có thể không hiệu quả đối với bạn:

 • Quá nhiều ký tự: Quảng cáo không được có dòng tiêu đề nhiều hơn 30 ký tự ở mỗi dòng hoặc dòng mô tả nhiều hơn 80 ký tự hoặc đường dẫn URL dài hơn 15 ký tự. Tìm hiểu thêm về giới hạn ký tự đối với quảng cáo văn bản
 • Vô nghĩa: Từ khóa được chèn cần phải có ý nghĩa trong bối cảnh.
 • Sai ngữ pháp: Hãy đảm bảo rằng mỗi từ khóa của bạn phù hợp với cú pháp.
 • Từ sai chính tả: Google Ads chấp nhận các từ khóa sai chính tả, nhưng không thể hiển thị quảng cáo có các từ sai chính tả.
 • Trang đích không hoạt động: Hãy đảm bảo rằng URL trang đích của bạn có thể hỗ trợ văn bản động, nếu không, không sử dụng chèn từ khóa trong URL trang đích. 
 • Nội dung người lớn: Chèn từ khóa sẽ không được sử dụng khi quảng cáo quảng bá nội dung khiêu dâm hoặc tài liệu cho người lớn. 
 • Quảng cáo tìm kiếm động: Chèn từ khóa không được dùng trong Quảng cáo tìm kiếm động vì các quảng cáo này không sử dụng nhắm mục tiêu theo từ khóa. Nếu bạn đã thiết lập tính năng chèn từ khóa với Quảng cáo tìm kiếm động, văn bản chèn từ khóa mặc định sẽ được đưa vào mô tả quảng cáo của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố