Ställa in infogning av sökord

Infogning av sökord kan bidra till att förbättra annonsernas relevans för potentiella kunder genom att automatiskt uppdatera dina annonser med sökorden i annonsgruppen som ledde till att annonserna visades.

I den här artikeln beskrivs hur du lägger till kod för infogning av sökord i annonsens rubrik, beskrivningsrader eller webbadressfält. Du kan använda antingen en guidad metod eller en manuell metod.

Anvisningar

Hur du använder en guidad metod när du ska ställa in infogning av sökord

 1. När du skriver annonstexten, skriver du ett klammertecken ( { ) och väljer Infogning av sökord på rullgardinsmenyn. 
 2. Leta reda på avsnittet Standardtext och skriv ordet eller frasen som ska visas när det inte går att ersätta texten med ett sökord.
 3. Välj hur sökorden ska skrivas med små och stora bokstäver: 
  • Versaler i titel: Varje sökord inleds med versal, till exempel ”Mörk Choklad”. 
  • Versaler i sats: Endast det första sökordet inleds med versal, till exempel ”Mörk choklad”. 
  • Små bokstäver: Inga ord inleds med versal, till exempel ”mörk choklad”. 
 4. Klicka på Ställ in

Hur du använder en manuell metod när du ska ställa in infogning av sökord

 1. När du skriver annonstexten, infogar du {keyword:standardtext} där sökordet ska visas. Ersätt ”standardtext” med ordet eller frasen som ska visas när det inte går att ersätta texten med ett sökord.
 2. Använd stora eller små bokstäver i ordet keyword beroende på hur sökordstexten ska skrivas. 
  • Om du vill använda bara små bokstäver skriver du keyword, till exempel ”mörk choklad”.
  • Om du vill använda stor bokstav i första ordet i meningen skriver du Keyword, till exempel ”Mörk choklad”.
  • Om du vill använda stora bokstäver först i varje ord skriver du KeyWord, till exempel ”Mörk Choklad”.
  • Om du vill använda bara stora bokstäver och sedan stora bokstäver först i varje ord skriver du KEYWord, till exempel ”JÄRVSÖ choklad”.
  • Om du vill använda stora bokstäver först i varje ord och sedan bara stora bokstäver skriver du KeyWORD, till exempel ”Choklad Från JÄRVSÖ”.
 3. Standardtexten ska vara så kort att annonsen håller sig inom teckenbegränsningen.
 4. Undvik specialtecken (som ”é”) i visningsadressen och målsidesadressen. 
 5. Spara annonsen som vanligt. 

Kom ihåg

Annonstexten måste precis som vanligt följa våra annonseringspolicyer.

Hur du åtgärdar problem med infogning av sökord

Här följer några vanliga orsaker till att infogningen av sökord kanske inte fungerar för dig:

 • För många tecken: Annonserna kan innehålla högst 30 tecken i rubriken, högst 80 tecken på beskrivningsraden och högst 15 tecken i webbadressen. Läs mer om teckenbegränsningar för textannonser
 • Nonsensord: De infogade sökorden måste vara relevanta i sammanhanget.
 • Grammatikfel: Alla sökord måste följa språksyntaxen.
 • Felstavningar: Google Ads tillåter felstavade sökord, men kan inte visa annonser med felstavningar.
 • Målsidan fungerar inte: Kontrollera att målsidesadressen tillåter dynamisk text, eller hoppa över infogning av sökord i målsidesadressen. 
 • Barnförbjudet innehåll: Infogning av sökord får inte användas om annonser marknadsför sexuellt innehåll eller material olämpligt för barn. 
 • Dynamiska sökannonser: Infogning av sökord är inte tillgängligt för dynamiska sökannonser eftersom de inte använder sökordsinriktning. Om du har ställt in infogning av sökord med dynamiska sökannonser finns standardinfogningstexten för sökord med i annonsbeskrivningen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt