Průvodce registrací do služby Google Ads

Vytvoření první kampaně

V tomto kroku vytvoříte první reklamní kampaň. Jde o proces, který zahrnuje vytvoření první reklamy, určení výše útraty a výběr publika, které chcete reklamou oslovit.

Provedeme vás všemi těmito kroky a přidáme i tipy, které vám pomohou okamžitě začít. Není tedy třeba se bát, pokud nevíte, jak postupovat.

Než začnete

Poplatky vám začneme účtovat až poté, co dokončíte vytvoření účtu a vaše reklama začne po schválení získávat kliknutí. Schválení reklamy trvá přibližně jeden den a poplatky vám budeme účtovat pouze v případě, že na reklamu někdo klikne. Kampaň můžete kdykoli pozastavit a provést změny – stačí se přihlásit k novému účtu Google Ads.

1. Volba výše rozpočtu

Zde můžete určit, jakou částku jste v průměru ochotni za tuto kampaň denně utratit.

Tipy

Začněte s rozpočtem, jehož výše vám vyhovuje. Po několika týdnech vyhodnoťte výkon kampaně a zvažte, zda provést nějaké úpravy.

Pokud pracujete s měsíčním rozpočtem na inzerci, můžete výši průměrného denního rozpočtu vypočítat tak, že měsíční rozpočet vydělíte hodnotou 30,4 (tedy průměrným počtem dní v měsíci).

Pokyny
 1. Kliknutím na ikonu tužky Upravit otevřete část Váš rozpočet.
 2. V rozbalovací nabídce vyberte typ měny. Zvolenou měnu nelze změnit, proto vybírejte pečlivě.
 3. Zadejte průměrnou částku, kterou jste ochotni každý den utratit.
 4. Klikněte na Uložit.

2. Výběr publika

V této části budete moci určit, kde se má reklama zobrazovat a jaké vyhledávací dotazy (tzv. klíčová slova) mají spouštět její zobrazení

Oblasti: Výběr zeměpisných oblastí, kde se má reklama zobrazovat

Kde se nacházejí vaši zákazníci? Právě tam by se vaše reklama měla zobrazovat. Pomocí služby Google Ads ji můžete zacílit na zákazníky, kteří se nacházejí:

 • v konkrétní zemi, ve více zemích či po celém světě, 
 • v určitých oblastech dané země, např. ve vybraných státech či provinciích, v konkrétních městech nebo krajích, případně v oblastech s určitým PSČ,
 • v konkrétní přilehlé oblasti, například v rámci určité dojezdové vzdálenosti od vaší firmy.

Nechcete-li rozpočet utratit za nerelevantní kliknutí na reklamu od lidí mimo oblast působnosti vaší firmy, můžete takové oblasti z kampaně vyloučit.

Pokyny

Kliknutím na ikonu tužky Upravit otevřete část Oblasti.

Cílení na zemi, více zemí či celý svět:

 1. Vyberte vhodnou přednastavenou možnost.
 2. Klikněte na Uložit.

Cílení na určité oblasti země, např. státy či provincie, konkrétní města nebo kraje, případně oblasti s konkrétním PSČ:

 1. Zvolte možnost Chci vybrat.
 2. Do textového pole zadejte název oblasti nebo PSČ.
 3. Přidejte lokalitu kliknutím na tlačítko Přidat.
 4. Chcete-li přidat další místa, opakujte kroky 2 a 3.
 5. Klikněte na Uložit.

Cílení na konkrétní přilehlou oblast, např. v rámci určité dojezdové vzdálenosti od vaší firmy, se provádí pomocí okruhového cílení:

 1. Klikněte na položku Rozšířené vyhledávání.
 2. Klikněte na možnost Okruhové cílení.
 3. Do vyhledávacího pole zadejte adresu místa, které má být středem okruhu. Zadejte, do jaké vzdálenosti od tohoto bodu chcete cílit, a v rozbalovací nabídce vyberte délkovou jednotku, například 8 km.
 4. Kliknutím na Vyhledat vyhledejte okruh na mapě.
 5. Na mapě zkontrolujte, jestli cílíte na správnou oblast. Je-li vše v pořádku, přidejte okruh cílení kliknutím na Přidat
 6. V dolní části stránky klikněte na tlačítko Hotovo.
 7. Klikněte na Uložit.

Jak zabránit zobrazování reklamy v lokalitách, kde vaše firma nepůsobí:

 1. Zvolte možnost Chci vybrat.
 2. Do textového pole zadejte název oblasti nebo PSČ.
 3. Klikněte na možnost Vyloučit.
 4. Chcete-li vyloučit další lokality, postupujte podle kroků 2 a 3.
 5. Po dokončení klikněte na Uložit
Sítě: Weby, které zobrazují vaše reklamy vedle výsledků vyhledávání nebo souvisejícího obsahu

V této části můžete určit, kde chcete reklamy zobrazovat v rámci sítě Google, která se dělí na 2 části – Vyhledávací síť Google a Obsahovou síť Google. Je na vás, zda chcete inzerovat v obou sítích nebo jen v jedné z nich.

Podrobnější informace o jednotlivých sítích:

 • Vyhledávací síť Google zobrazuje reklamy vedle výsledků vyhledávání na vyhledávacích webech Google a na partnerských webech ve Vyhledávací síti mimo Google, když potenciální zákazník vyhledává výrobky či služby, jako jsou ty vaše. Ve výchozím nastavení se nová textová reklama může zobrazovat ve Vyhledávací síti.

  Příklad

  Prodáváte-li kompaktní fotoaparáty, může se vaše reklama zobrazit vedle výsledků vyhledávání, když někdo hledá kompaktní fotoaparáty. Protože reklama souvisí s tím, co daný uživatel hledá, je pravděpodobnější, že bude mít zájem o vámi nabízené zboží a na reklamu klikne.

 • Obsahová síť Google zobrazuje reklamu selektivně na webech a v dalších umístěních (například v aplikacích a videích), kde se zobrazují reklamy související s obsahem dané stránky.

  Display Network placements

  Příklad

  Prodáváte-li kompaktní fotoaparáty, může se vaše reklama zobrazovat na blogu zabývajícím se digitálními fotoaparáty.

  Reklama je po vytvoření automaticky přihlášena k zobrazování v Obsahové síti. Odhlásit ji můžete takto:

  1. Kliknutím na ikonu tužky Upravit otevřete část Sítě.
  2. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Obsahová síť.
  3. Klikněte na Uložit.
Klíčová slova: Oslovte zákazníky pomocí správných klíčových slov

Klíčová slova jsou fráze, které určují, kdy a kde se reklama může zobrazit. Propojují reklamy se slovy nebo slovními spojeními, která uživatelé vyhledávají (nebo s webovými stránkami, které si prohlížejí, pokud inzerujete v Obsahové síti).

Několik rad ohledně výběru optimálních klíčových slov:

 • Buďte konkrétní – Klíčová slova by měla úzce souviset s tím, co inzerujete. Čím konkrétnější a relevantnější jsou klíčová slova ve vztahu k tomu, co uživatelé vyhledávají, tím je pravděpodobnější, že příslušná reklama přitáhne pozornost potenciálních zákazníků.

  Příklad

  Prodáváte-li dětské boty na basketbal, můžete zvolit tato klíčová slova:

  boty na basketbal pro mládež
  dětské boty na basketbal
  chlapecké boty na basketbal
  dívčí boty na basketbal
  basketbalové boty pro děti

  Když někdo na Googlu vyhledává slovní spojení dětské boty na basketbal nebo něco podobného, může se mu vedle výsledků Vyhledávání Google zobrazit vaše reklama. Kromě toho se mu může zobrazit i na jiných webech, které souvisejí s mládežnickým basketbalem.

 • Uvažujte jako zákazník – Jaká slova či sousloví by lidé při vyhledávání vašich produktů nebo služeb mohli použít? Chcete-li oslovit další zákazníky, je vhodné do seznamu klíčových slov přidat další běžně užívané výrazy a varianty slov.

  Doporučujeme vybrat 5 až 20 klíčových slov. Nejúčinnější bývají obvykle fráze o dvou až třech slovech.

  Zkušení inzerenti: Ve výchozím nastavení jsou klíčová slova určena k testování volné shody s vyhledávacími dotazy. Pomocí typů shody klíčových slov lze upřesnit, které vyhledávací dotazy mohou spouštět zobrazení reklamy. 

 • Pokyny

  1. Kliknutím na ikonu tužky Upravit otevřete část Klíčová slova.
  2. Zobrazí se seznam klíčových slov, která jsme vybrali na základě vašeho webu. Zkontrolujte, zda neobsahuje například návrhy klíčových slov nesouvisejících s tím, co inzerujete. Chcete-li nerelevantní klíčová slova odstranit, klikněte na symbol X.
  3. Do textového pole přidejte jakákoli další relevantní klíčová slova oddělená čárkami.
  4. Po dokončení klikněte na Uložit.

  Klíčová slova můžete kdykoli upravovat, odstraňovat nebo přidávat – stačí se přihlásit k účtu Google Ads.

3. Nastavení nabídky

V Google Ads nastavujete nejvyšší cenu, kterou jste ochotni zaplatit, když potenciální zákazník klikne na vaši reklamu. Tato hodnota se nazývá nabídka maximální ceny za proklik (CPC).

Bids Tipy

Obecně platí, že čím vyšší cenovou nabídku stanovíte a čím jsou reklamy a klíčová slova relevantnější, tím spíše se vaše reklama na stránce zobrazí na vyšší pozici.

Při vytváření první kampaně máte k dispozici 2 druhy nabídek:

 • Google Ads za vás může nabídky spravovat automaticky, abyste v rámci svého rozpočtu získali maximální počet kliknutí. Jde o nejjednodušší strategii nabídek, která je ideální pro nové inzerenty či kohokoli, kdo nechce trávit čas nastavováním a správou nabídek.
 • Manuální nabízení cen umožňuje nastavit vlastní maximální CPC. Tato volba je optimální pro zkušenější inzerenty, kteří mohou investovat čas do pravidelné kontroly účtu Google Ads a optimalizace cenových nabídek z hlediska výkonu.
Pokyny
 1. Kliknutím na ikonu tužky Upravit otevřete část Nabídky.
 2. Vyberte druh nabídky:

  • Chcete-li použít automatické nabízení cen, zvolte možnost Automaticky nastavit nabídky s cílem zajistit co nejvíce kliknutí v rámci rozpočtu. (Tuto možnost doporučujeme novým inzerentům.)
  • Chcete-li zvolit manuální nabízení cen, vyberte možnost Nastavím nabídky ručně a zadejte nabídku.
 3. Klikněte na Uložit.

4. Vytvoření reklamy

Pro první kampaň vytvořte textovou reklamu, nejjednodušší verzi internetové reklamy, kterou Google Ads nabízí.

Tipy

Reklamy mluví za vaše produkty a služby. Čím budou poutavější a čím lépe budou odpovídat tomu, co zákazníci hledají, tím spíše na ně někdo klikne.

Nové nemovitosti k pronájmu v Plzni – nabídka bytů online
Reklama www.example.com/plzen/byty
Fotky, dispozice bytů, ceny a další podrobnosti o bytech v Plzni

S pomocí následujících 5 doporučení budete text reklamy moci využít na maximum:

 1. Slaďte reklamu s klíčovými slovy

  Snažte se text reklamy co nejvíce sladit s klíčovými slovy. Může to upoutat pozornost lidí, kteří tyto slova hledali, a zdůraznit, že vaše reklama souvisí s tím, co chtějí.

 2. Slaďte reklamu se vstupní stránkou

  Když někdo klikne na reklamu a navštíví váš web, je potřeba ho přivést na stránku, která se nejvíce týká inzerované položky. Říkáme jí vstupní stránka. Pokud například reklama propaguje pánské boty za 900 Kč či méně, pak by měla odkazovat na vstupní stránku prodávající pánské boty za 900 Kč či méně. Čím více zákazníkům usnadníte, aby našli to, co hledají, tím spíše si něco koupí.

 3. Použijte výzvu k akci

  Použijte přesvědčivou a jasnou výzvu k akci, která zákazníkům řekne, co mohou po kliknutí na reklamu udělat na vašem webu. Příklady: Nakupte, Rezervujte ihned, Volejte ještě dnes, Objednejte si, Zaregistrujte se nebo Vyžádejte si cenovou nabídku.

 4. Uveďte konkrétní ceny či propagační akce

  Zdůrazněte charakteristické znaky a oblasti, které vaši firmu odlišují od konkurence – např. ceny, speciální slevy, exkluzivní nabídky, doprava zdarma. Čím více se odlišíte od konkurentů, tím větší budete mít šanci potenciální zákazníky oslovit.

 5. Pište každé slovo s velkým písmenem na začátku

  Potenciální zákazníci si vaší textové reklamy spíše všimnou, budete-li psát každé slovo v nadpisu a textu reklamy s velkým počátečním písmenem.

Pokyny
 1. Nejprve otevřete kliknutím na ikonu tužky Upravit část Textová reklama.
 2. Zadejte adresu URL vstupní stránky. Na tuto stránku se lidé dostanou po kliknutí na vaši reklamu, proto musí úzce souviset s jejím textem.
 3. Zadejte nějaký nápadný nadpis. Máte pro něj k dispozici dvě pole, která mohou obsahovat po 30 znacích. Texty, které do nich zadáte, se budou zobrazovat vedle sebe a budou oddělené pomlčkou. Nadpis se může zobrazit i na více řádcích (záleží na velikosti obrazovky daného zařízení). Obě části nadpisu musí dávat smysl na první pohled, a to i každá zvlášť. Snažte se do nadpisu vložit aspoň jedno klíčové slovo, aby bylo hned zřejmé, že vaše nabídka souvisí s tím, co zákazník hledá.
 4. Napište stručný popis. Snažte se přitom řídit se výše uvedenými radami. Vložte do něj nějakou výzvu k akci, například Kupte si ho hned nebo Zavolejte ještě dnes, a jedno až dvě klíčová slova. Reklamu může také odlišit od ostatních, když v ní upozorníte na slevu nebo jinou propagační akci.
 5. Pokud chcete, aby vám lidé do firmy volali, zaškrtněte políčko Povolit volání z reklamy a zadejte telefonní číslo. (Tato možnost je nyní dostupná jen ve vybraných zemích.) V reklamě se bude zobrazovat telefonní číslo nebo tlačítko Volat (na mobilních zařízeních). Abyste mohli snáze sledovat, kolik hovorů vám reklama přináší, Google použije zvláštní číslo pro přesměrování.
 6. Po dokončení klikněte na Uložit.
 

Kliknutím na tlačítko Uložit a pokračovat přejdete k dalšímu kroku.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory