Giới thiệu về quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng

Chiến dịch ứng dụng chạy quảng cáo trên Mạng tìm kiếm của Google và Mạng hiển thị và các mạng, bao gồm Google Play, bên trong các ứng dụng khác và trên YouTube. Các chiến dịch này tạo quảng cáo dựa trên danh sách ứng dụng của bạn trong Cửa hàng Google Play, một vài dòng văn bản độc lập và liên kết video tùy chọn trên YouTube. Google Ads có thể trộn và khớp các phần tử riêng biệt này để tạo quảng cáo cho ứng dụng của bạn, đồng thời tối ưu hóa quảng cáo cho lượt cài đặt ứng dụng. Tìm hiểu cách tạo Chiến dịch ứng dụng.

 
Bạn đã sẵn sàng quảng cáo cho ứng dụng của mình? Hãy nhấp vào đây để nhận $75 khi bạn chi tiêu $25 cho các Chiến dịch ứng dụng.

Cách sử dụng văn bản trong quảng cáo của bạn

Điều quan trọng nhất cần lưu ý về những quảng cáo này là mỗi dòng văn bản bạn nhập phải có khả năng xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào cùng với văn bản khác của bạn, một mình hoặc không trường hợp nào cả. Những dòng này cũng phải có độ dài dưới 25 ký tự. Dưới đây là ví dụ:

Yes checkmark Thứ tự văn bản độc lập Thứ tự văn bản phụ thuộc
 • Ý tưởng 1: Bắt đầu chơi ngay hôm nay
 • Ý tưởng 2: Đăng ký ứng dụng của chúng tôi

HOẶC

 • Ý tưởng 1: Đăng ký ứng dụng của chúng tôi
 • Ý tưởng 2: Bắt đầu chơi ngay hôm nay
 • Ý tưởng 1: Tải phiên bản mới nhất
 • Ý tưởng 2: trò chơi hay nhất

HOẶC

 • Ý tưởng 1: Trò chơi hay nhất
 • Ý tưởng 2: Tải phiên bản mới nhất

Vị trí quảng cáo của bạn có thể xuất hiện

Chiến dịch ứng dụng sử dụng nhắm mục tiêu tự động, do đó, không cần thiết phải chọn từ khóa hoặc vị trí để chỉ định nơi bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện. Google Ads tối ưu hóa số lượt cài đặt bạn sẽ nhận được từ quảng cáo bằng cách tìm kiếm các vị trí có tiềm năng cao nhất cho quảng cáo của bạn dựa trên danh sách ứng dụng của bạn trong cửa hàng ứng dụng.

Cách nội dung được sử dụng để tạo quảng cáo

Chiến dịch ứng dụng sẽ chạy quảng cáo ở các định dạng khác nhau và trên các mạng khác nhau. Các chiến dịch này thực hiện tùy chỉnh cho bạn bằng cách lấy những nội dung riêng lẻ của bạn và kết hợp lại để tạo một quảng cáo đầy đủ. Nội dung bạn cung cấp có thể được xóa, cắt hoặc sửa đổi trong quá trình phân phát quảng cáo. Nếu bạn không thêm video của riêng mình, chúng tôi có thể tạo video cho bạn. Trong một số trường hợp, bản xem trước tương tác hoặc trải nghiệm tương tác từ ứng dụng của bạn có thể được hiển thị. Điều này đảm bảo rằng người dùng có được trải nghiệm tuyệt vời từ quảng cáo của bạn, dù họ xem quảng cáo ở đâu và vào thời điểm nào.

Mục cài đặt loại trừ

Bằng cách chọn quảng cáo ứng dụng của bạn với Google, bạn hiểu rằng ứng dụng của bạn có thể hiển thị theo bất kỳ định dạng quảng cáo nào trong số các định dạng quảng cáo này và trên bất kỳ mạng nào trong số các mạng này. Chiến dịch ứng dụng tôn trọng các tùy chọn cài đặt tài khoản của bạn liên quan đến bất kỳ tùy chọn loại trừ nào bạn đã đặt cho các trang web và ứng dụng. Tìm hiểu về cách bạn có thể loại trừ trang web và ứng dụng.

Những điều cần lưu ý

 • Quảng cáo của bạn sẽ không được dịch. Đảm bảo rằng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ trùng khớp với ngôn ngữ được sử dụng trong quảng cáo của bạn.
 • Vì tất cả các quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng đều được tạo bằng Google Ads nên bạn không thể xem hiệu suất của từng quảng cáo. Các chỉ số quảng cáo và hiệu suất quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trong bảng trên trang "Chiến dịch"
 • Bạn không cần tạo nhóm quảng cáo vì toàn bộ chiến dịch của bạn được coi là một nhóm quảng cáo.
 • Hãy nhớ tạo Chiến dịch ứng dụng riêng lẻ cho mỗi ứng dụng mà bạn quảng cáo.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố