Giới thiệu về Google Ads

Nếu bạn muốn tiếp cận khách hàng mới trực tuyến, quảng cáo với Google Ads có thể phù hợp với bạn.

Khi quảng cáo với Google Ads, bạn đang đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Đảm bảo bạn hiểu cách Google Ads hoạt động và cách khoản đầu tư này có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình -- tất cả trong ngân sách của bạn.

Chọn một trong những chủ đề dưới đây để tìm hiểu thêm.

Lợi ích của Google Ads

Cách Google Ads hoạt động

Điều gì sẽ xảy ra

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký tài khoản Google Ads và làm theo hướng dẫn này.

Đăng ký

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố