Giới thiệu về quảng cáo cuộc gọi

Quảng cáo cuộc gọi được thiết kế để khuyến khích mọi người gọi đến doanh nghiệp của bạn và chỉ có thể xuất hiện trên các thiết bị thực hiện được cuộc gọi điện thoại. Khi một khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của bạn, quảng cáo sẽ thực hiện một cuộc gọi đến bạn từ thiết bị của khách hàng.
 

Trước khi bắt đầu

Quảng cáo cuộc gọi có thể sử dụng cùng số điện thoại mà bạn có thể đang dùng trong phần mở rộng về cuộc gọi. Để tìm hiểu thêm về cách hiển thị số điện thoại trong quảng cáo của bạn, hãy chuyển đến bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về cuộc gọi.

Cách thức hoạt động

Tính năng Báo cáo cuộc gọi (chỉ có trên Mạng Tìm kiếm) sử dụng số chuyển tiếp Google (GFN) để đánh giá hiệu quả hoạt động của phần mở rộng cuộc gọi hoặc quảng cáo cuộc gọi. Khi bạn bật tính năng báo cáo cuộc gọi, chúng tôi sẽ chỉ định một số điện thoại chuyển tiếp Google cho quảng cáo của bạn. Bằng cách này, bạn có thể xem thông tin chi tiết về các cuộc gọi và tính các cuộc gọi đó là lượt chuyển đổi.

Cách thức hoạt động của quảng cáo tạo cuộc gọi

 1. Quảng cáo của bạn thắng một phiên đấu giá và xuất hiện trên Mạng Tìm kiếm.
 2. Ai đó nhấn vào quảng cáo.
 3. Chương trình gọi điện trên điện thoại di động của người đó sẽ mở ra cùng với số đã đặt (số của riêng bạn hoặc số chuyển tiếp Google, tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt của bạn).
 4. Người đó nhấn nút gọi để thực hiện cuộc gọi.

Các cuộc gọi sử dụng số chuyển tiếp Google sẽ được tính là một cuộc gọi điện thoại trong báo cáo của bạn. Cuộc gọi có thời lượng đáp ứng yêu cầu tối thiểu đã đặt trong tài khoản của bạn để được tính là một lượt chuyển đổi sẽ được báo cáo là một lượt chuyển đổi vào ngày quảng cáo được hiển thị. Ví dụ: ai đó thấy quảng cáo của bạn vào ngày 5 tháng 8 và ghi lại số chuyển tiếp Google, nhưng không gọi cho đến ngày 10 tháng 8 và có cuộc gọi kéo dài 2 phút với doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ có một cuộc gọi điện thoại được báo cáo vào ngày 10 tháng 8 và một lượt chuyển đổi cuộc gọi được báo cáo vào ngày 5 tháng 8 bởi vì cuộc gọi đã đáp ứng yêu cầu về thời lượng là 30 giây của bạn.

Khi tạo quảng cáo, bạn sẽ được yêu cầu nhập những thông tin sau:

 • Hai dòng tiêu đề (không bắt buộc, nhưng nên nhập vào)
 • Tên doanh nghiệp của bạn
 • Số điện thoại của bạn
 • Hai dòng văn bản mô tả
 • Đường dẫn hiển thị (không bắt buộc chọn)
 • URL cuối cùng (không bắt buộc, nhưng được khuyến nghị. Nếu được cung cấp, sẽ hiển thị một đường liên kết giao diện người dùng đến trang web)
 • URL xác minh là URL của trang web có số điện thoại doanh nghiệp của bạn.

Các trường này đủ điều kiện để hiển thị khi quảng cáo của bạn xuất hiện trên thiết bị di động, nhưng bạn có thể bỏ qua một số trường để tận dụng tối đa không gian màn hình nhỏ hơn trên các thiết bị này.

Một số phần mở rộng chọn lọc (bao gồm phần mở rộng về vị tríphần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúcphần mở rộng về chú thích) cũng đủ điều kiện để xuất hiện trong quảng cáo của bạn. Phần mở rộng giúp bổ sung thêm thông tin cho quảng cáo của bạn, đồng thời có thể tăng khả năng hiển thị của quảng cáo và giúp quảng cáo nổi bật hơn trên trang kết quả tìm kiếm. Các lượt nhấp vào phần mở rộng vị trí sẽ đưa mọi người tới trang vị trí của bạn. Bạn không phải mất thêm chi phí khi thêm các phần mở rộng đó và chúng tôi khuyên bạn nên thêm tất cả các phần mở rộng có liên quan đến doanh nghiệp của mình. Chúng tôi sẽ tính phí những lượt nhấp vào quảng cáo của bạn (bao gồm cả phần mở rộng của bạn) như bình thường. Để tìm hiểu thêm về phần mở rộng, hãy chuyển đến bài viết Giới thiệu về phần mở rộng.

Số lượt nhấp vào dòng tiêu đề trên quảng cáo cuộc gọi sẽ kích hoạt cuộc gọi trực tiếp đến doanh nghiệp của bạn và không chuyển khách hàng đến trang đích là trang web của bạn. Khi bạn nhập URL xác minh, đây có thể là URL trang đích cho doanh nghiệp của bạn, thì điều đó chỉ nhằm xác minh quảng cáo và số điện thoại của bạn. URL này sẽ không được hiển thị trực tiếp trên quảng cáo của bạn. Để tạo quảng cáo cho phép cả hoạt động nhấp để gọi và nhấp vào trang web, bạn có thể cung cấp URL cuối cùng sẽ thêm liên kết phụ vào Quảng cáo cuộc gọi đưa người dùng tới trang đích mà bạn chỉ định.

Giới thiệu về URL cuối cùng

Mặc dù Quảng cáo tạo cuộc gọi tập trung vào việc thực hiện cuộc gọi trực tiếp đến doanh nghiệp của bạn, nhưng bạn cũng có tùy chọn cung cấp URL cuối cùng. URL này sẽ thêm đường liên kết phụ mà người dùng có thể nhấp trên trang web của bạn. 

Thời điểm đường liên kết "Truy cập vào trang web" sẽ xuất hiện

Không phải lúc nào URL cuối cùng mà bạn thêm vào cũng xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn. Đường liên kết "Truy cập vào trang web" sẽ xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn khi:

 • Đường liên kết "Truy cập vào trang web" được dự đoán sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động của bạn.
 • Vị trí quảng cáo của bạn và Thứ hạng quảng cáo đủ cao để phần mở rộng xuất hiện. Để hiển thị đường liên kết "Truy cập vào trang web", Google Ads yêu cầu bạn phải đạt Thứ hạng quảng cáo tối thiểu. 
   

Quảng cáo tạo cuộc gọi chỉ dành cho các chiến dịch trên Mạng Tìm kiếm.

Thông tin Quảng cáo mẫu Giới hạn cho hầu hết các ngôn ngữ Giới hạn cho ngôn ngữ 2 byte*
Dòng tiêu đề 1 (không bắt buộc) Dòng tiêu đề 1 30 ký tự 15 ký tự
Dòng tiêu đề 2 (không bắt buộc) Dòng tiêu đề 2 30 ký tự 15 ký tự
Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp 25 ký tự 12 ký tự
Số điện thoại Gọi: (555) 555-5555 không có không có
Dòng mô tả 1 Dòng mô tả 1 90 ký tự 45 ký tự
Dòng mô tả 2 (không bắt buộc) Dòng mô tả 2 90 ký tự 45 ký tự
Đường dẫn hiển thị (2)

www.example.com

Lưu ý: Đường dẫn hiển thị sẽ hiển thị với miền được dùng trong URL cuối cùng hoặc URL xác minh tùy theo nội dung được cung cấp trong quảng cáo.
15 ký tự 7 ký tự
URL xác minh www.example.com/contact Không Không

* Ngôn ngữ 2 byte là các ngôn ngữ sử dụng các ký tự 2 byte như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false