Om samtalsannonser

Samtalsannonser är utformade för att uppmuntra användarna att ringa till ditt företag. De visas bara på enheter som det går att ringa med. När en potentiell kund klickar på din annons ringer han eller hon ett samtal till dig från sin enhet.
 

Innan du börjar


Du kan använda samma telefonnummer i samtalsannonser som du kanske redan använder i samtalstillägg. Läs mer om hur du visar telefonnummer i annonser i Om samtalstillägg

Så debiteras du

Klick på samtalsknappen eller rubriken i annonsen debiteras enligt kostnad per klick (CPC) baserat på det bud du har angett i ditt konto.

Så fungerar det

Samtalsrapportering kan endast användas i Söknätverket. I rapporterna mäts resultatet av samtalstillägg eller samtalsannonser med hjälp av Googles vidarekopplingsnummer. När du aktiverar samtalsrapportering kopplar vi Googles vidarekopplingsnummer till din annons. Det innebär att du kan se information om samtalen och räkna dem som konverteringar.


Så här fungerar en samtalsannons:

  1. Din annons vinner en auktion och visas i Söknätverket.
  2. En person trycker på annonsen.
  3. Uppringningsfunktionen i personens mobila enhet öppnas med det angivna telefonnumret (ditt eget nummer eller Googles vidarekopplingsnummer beroende på dina inställningar).
  4. Personen trycker på samtalsknappen för att ringa.

Samtal via Googles vidarekopplingsnummer räknas som telefonsamtal i rapporterna. Samtal som uppfyller minimikravet för samtalslängd i ditt konto rapporteras som konverteringar det datum då annonsen visades. Anta till exempel att en person ser din annons den 5 augusti och antecknar Googles vidarekopplingsnummer. Personen väntar med att ringa till den 10 augusti och har då ett två minuter långt samtal med ditt företag. I den resulterande rapporten visas ett telefonsamtal den 10 augusti och en samtalskonvertering den 5 augusti, eftersom samtalet uppfyllde kravet på minsta samtalslängd på 30 sekunder.

När du skapar dina annonser blir du ombedd att uppge följande information:

  • två rubriker (valfritt men rekommenderas)
  • ditt företagsnamn
  • ditt telefonnummer
  • två rader med beskrivningstext
  • en visningsadress (valfritt, endast tillgänglig i USA)
  • en verifieringsadress, det vill säga webbadressen till en webbsida som innehåller ditt företags telefonnummer

Dessa fält kan visas när din annons visas på mobila enheter, men vissa av fälten kanske utelämnas så att det mindre skärmutrymmet på sådana enheter utnyttjas på bästa sätt.

Vissa tillägg, som adresstilläggtillägg med utbudsinformation och informationstillägg, kan också visas tillsammans med annonsen. Med hjälp av tillägg kan du lägga till mer information i annonsen och göra den mer framträdande på sökresultatsidan. När användarna klickar på adresstillägget hamnar de på din adressida. Det kostar inget att lägga till tilläggen, och vi rekommenderar att du lägger till alla tillägg som är relevanta för ditt företag. Klick på din annons, inräknat tillägget, debiteras som vanligt. Du kan läsa mer om tillägg i Om tillägg.

Med samtalsannonser kan användarna ringa till ditt företag direkt från annonsen i stället för att ledas till målsidan på din webbplats. Din verifieringsadress, till exempel företagets målsidesadress, används bara för att verifiera din annons och ditt telefonnummer. Den visas inte direkt i annonsen. Om du vill skapa annonser där användarna både kan ringa till ditt företag och besöka din webbplats kan du prova att skapa en standardtextannons och använda samtalstillägg.

Samtalsannonser är endast tillgängliga för kampanjer i Söknätverket.

Information Exempelannons Gräns för de flesta språk Gräns för dubbelbyte-språk*
Rubrik 1 (valfritt) Rubrik 1 30 tecken 15 tecken
Rubrik 2 (valfritt) Rubrik 2 30 tecken 15 tecken
Företagsnamn Företagsnamn 25 tecken 12 tecken
Telefonnummer Ring: 012-34 67 89 ingen ingen
Beskrivningsrad 1 Beskrivningsrad 1 90 tecken 45 tecken
Beskrivningsrad 2 (valfritt) Beskrivningsrad 2 90 tecken 45 tecken
Visningsadress (valfritt, endast tillgänglig i USA) www.example.com 35 tecken 17 tecken
Verifieringsadress www.example.com/contact ingen ingen

* Exempel på dubbelbyte-språk är japanska, kinesiska och koreanska.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt