Reklamy generujące połączenia

Reklamy generujące połączenia mają zachęcać użytkowników do dzwonienia do Twojej firmy. Wyświetlają się tylko na urządzeniach, z których można wykonywać połączenia telefoniczne. Gdy potencjalny klient klika Twoją reklamę, nawiązuje połączenie telefoniczne ze swojego urządzenia.
 

Zanim zaczniesz


Reklamy generujące połączenia mogą wykorzystywać te same numery telefonów, które są już używane w rozszerzeniach połączeń. Więcej o wyświetlaniu numerów telefonów w reklamach dowiesz się z artykułu Informacje o rozszerzeniach połączeń.

Jak są naliczane opłaty

Kliknięcia przycisku połączenia lub nagłówka reklamy są rozliczane według kosztu kliknięcia (CPC) na podstawie stawki ustawionej na koncie.

Jak to działa

Raport połączeń telefonicznych (dostępny tylko w sieci wyszukiwania) wykorzystuje numery Google do przekazywania połączeń, by mierzyć skuteczność rozszerzenia połączeń lub reklamy generującej połączenia. Kiedy włączysz raport połączeń telefonicznych, przypiszemy do Twojej reklamy numer Google do przekazywania połączeń. Pozwoli to sprawdzać szczegółowe informacje o połączeniach i zliczać je jako konwersje.


Jak działa reklama generująca połączenia:

 1. Twoja reklama wygrywa aukcję i wyświetla się w sieci wyszukiwania.
 2. Użytkownik klika reklamę.
 3. Na urządzeniu użytkownika otwiera się aplikacja telefoniczna z ustawionym numerem (jest to numer Twojej firmy lub numer Google do przekazywania połączeń, w zależności od wybranych ustawień).
 4. Użytkownik klika przycisk połączenia, by zadzwonić do Twojej firmy.

Połączenia korzystające z numerów Google do przekazywania połączeń powinny być liczone w raportach jako połączenia telefoniczne. Połączenia, w przypadku których czas trwania rozmowy spełnia minimalne wymagania określone na koncie dla konwersji, będą rejestrowane jako konwersje w dniu wyświetlenia reklamy. Jeśli na przykład użytkownik zobaczy reklamę 5 sierpnia i zapisze numer Google do przekazywania połączeń, ale zadzwoni do Twojej firmy dopiero 10 sierpnia i rozmawia przez 2 minuty, w raporcie zobaczysz jedno połączenie telefoniczne z datą 10 sierpnia i jedną konwersję z datą 5 sierpnia (ponieważ połączenie spełniło Twój wymóg 30 sekund rozmowy).

Podczas tworzenia reklamy należy podać następujące informacje:

 • dwa nagłówki (opcjonalne, ale zalecane);
 • nazwę firmy;
 • numer telefonu;
 • dwa wiersze tekstu reklamy;
 • ścieżkę wyświetlania (opcjonalna);
 • końcowy adres URL (opcjonalny, ale zalecany; jeśli go podasz, będzie zawierać widoczny dla użytkowników link do strony internetowej);
 • weryfikacyjny adres URL – jest to adres URL strony internetowej, na której znajduje się numer telefonu Twojej firmy.

Te pola mogą się wyświetlać w reklamie na urządzeniach mobilnych, ale część z nich może zostać pominięta, by jak najlepiej wykorzystać miejsce na mniejszym ekranie.

Z reklamą mogą się również wyświetlać wybrane rozszerzenia, w tym rozszerzenia lokalizacji, rozszerzenia informacji w witrynierozszerzenia objaśnień. Rozszerzenia dodają do reklamy więcej treści, co zwiększa jej widoczność na stronie wyników wyszukiwania. Kliknięcie rozszerzenia lokalizacji przeniesie użytkownika na stronę Twojej lokalizacji. Korzystanie z rozszerzeń jest bezpłatne. Zalecamy dodanie do reklam wszystkich rozszerzeń związanych z działalnością Twojej firmy. Opłata naliczana jest jak zawsze za kliknięcia reklamy wraz z rozszerzeniem Więcej informacji o rozszerzeniach znajdziesz w artykule Rozszerzenia.

Kliknięcia nagłówków w reklamach generujących połączenia nawiązują bezpośrednie połączenia telefoniczne z Twoją firmą i nie kierują klientów do strony docelowej. Podany przez Ciebie weryfikacyjny adres URL, który może być adresem URL strony docelowej Twojej firmy, służy tylko do zweryfikowania reklamy i numeru telefonu. Nie będzie widoczny w reklamie. Aby utworzyć reklamy, których kliknięcie umożliwia użytkownikom zarówno nawiązanie połączenia telefonicznego, jak i przejście do Twojej witryny, możesz podać końcowy adres URL. Spowoduje to umieszczenie w reklamie generującej połączenia dodatkowego linku, który będzie kierować użytkowników na wybraną przez Ciebie stronę docelową.
 

Informacje o końcowym adresie URL

Zadaniem reklam generujących połączenia jest nawiązywanie bezpośrednich połączeń telefonicznych z Twoją firmą. Możesz też jednak podawać w nich końcowy adres URL, co spowoduje umieszczanie w nich dodatkowego, widocznego dla użytkowników linku do Twojej strony internetowej.

Reklamy generujące połączenia są dostępne tylko w kampaniach w sieci wyszukiwania.

Informacje Przykładowa reklama Limit dla większości języków Limit dla języków ze znakami dwubajtowymi*
Nagłówek 1 (opcjonalnie) Nagłówek 1 30 znaków 15 znaków
Nagłówek 2 (opcjonalnie) Nagłówek 2 30 znaków 15 znaków
Nazwa firmy Nazwa firmy 25 znaków 12 znaków
Numer telefonu Zadzwoń: (555) 555-5555 brak brak
Linia tekstu 1 Linia tekstu 1 90 znaków 45 znaków
Linia tekstu 2 (opcjonalnie) Linia tekstu 2 90 znaków 45 znaków
Ścieżka wyświetlania (2)

www.example.com

Uwaga: ścieżka wyświetlania będzie zawierać domenę pochodzącą z końcowego lub weryfikacyjnego adresu URL zależnie od tego, który z nich jest podany w kreacji.
15 znaków 17 znaków
URL do weryfikacji www.example.com/contact Brak Brak

* Języki ze znakami dwubajtowymi to m.in. chiński, japoński i koreański.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem