Om textannonser i Display-nätverket

Med textannonser kan du nå kunder med anpassningsbara budskap medan de besöker webbplatser eller använder appar. Du kan visa nya textannonser genom att skapa antingen responsiva annonser eller utökade textannonser. I den här artikeln ger vi en översikt över vilka typer av textannonser som kan visas i Display-nätverket och hur du kan förbättra textannonserna med formatering och bilder. 

Typer av annonser

Responsiva annonser

Responsiva annonser kan visas i flera olika format, bland annat som textannonser. De anpassas smidigt till miljontals möjliga placeringar och omvandlas automatiskt från textannonser till bildannonser så att de passar i tillgängliga annonsutrymmen.

Responsiva annonser är dessutom ett enkelt sätt att börja använda bildannonser. Med responsiva annonser kan du använda bilder som hämtas automatiskt från din webbplats, välja bilder i vårt kostnadsfria bildbibliotek eller överföra bilder från datorn.

Läs om hur du skapar responsiva annonser för Display-nätverket.

Utökade textannonser

Utökade textannonser är nästa generations textannonser på Google och kan visas med olika format i Display-nätverket respektive söknätverket. De kan till exempel visa beskrivningsrader med en annan layout så att de ger maximal effekt. De kan också visas i ursprungliga format eller bildformat (läs mer i motsvarande avsnitt nedan). Detta kan innebära att när du skapar en utökad textannons för Display-nätverket kanske förhandsgranskningen inte visar annonsen med den layout som faktiskt visas för kunderna.

Läs mer om utökade textannonser, bland annat skillnaden mellan standardtextannonser och utökade textannonser.

Standardtextannonser

Du kan inte längre skapa och redigera standardtextannonser i Display-nätverket. Befintliga standardtextannonser i Display-nätverket visas dock som vanligt också i fortsättningen. I stället för att redigera standardtextannonser kan du ta bort dem och skapa responsiva annonser, som är ett bättre sätt att nå användare i Display-nätverket eftersom de anpassas automatiskt efter miljontals appar och webbplatser.

Dina befintliga standardtextannonser kan visas i integrerade format eller bildformat (se nedan för detaljerad information).

Dynamiska textannonser

Textannonser i remarketingkampanjer som är länkade till produktdata i Google Merchant Center kan komma att uppgraderas automatiskt till dynamiska annonser.

Så här väljer du bort dynamiska annonser i kampanjen:

I den tidigare AdWords-upplevelsen: 

Avmarkera kryssrutan Använd dynamiska annonser på fliken Inställningar i kampanjen. Dynamiska annonser visas inte i kampanjer där rutan är avmarkerad.

I den nya Google Ads-upplevelsen:

  • Klicka på Displaykampanjer i navigeringspanelen.
  • Klicka på din kampanj. 
  • Klicka på Inställningar och sedan Fler inställningar.
  • Klicka på Dynamiska annonser och avmarkera kryssrutan.

Visuella format

För att ge större genomslag kan dina textannonser i Display-nätverket automatiskt visas i mer visuella format. De här formaten är indelade i två generella kategorier:

Ursprungliga format

Den här typen av textannonser integreras med utseendet och innehållet på utgivarens webbplats. Textannonser i Display-nätverket kan visas som integrerade annonser där teckensnitt, färger och design anpassas till webbplatsen där de visas.

Det kan hända att annonstexten kortas av när annonsen visas i ursprungliga format. Om dina utökade textannonser eller standardtextannonser tar upp hela beskrivningsraderna kan du välja att inte visa integrerade annonser genom att fylla i det här formuläret. Begäranden bearbetas normalt en gång i veckan.

Bildformat

För att förbättra resultatet av dina textannonser kan det hända att vi kompletterar dem med din logotyp som hämtas från dina konton i Google+ eller Google Ads, eller med bilder som hämtas från externa källor. Om du har en adressikon tillgänglig på din webbplats kan Google Ads lägga till den i din textannons tillsammans med den synliga webbadressen.

Om du vill välja bort att visa bilder tillsammans med dina utökade textannonser eller standardtextannonser kan du fylla i det här formuläret. Förfrågningar behandlas normalt en gång i veckan.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt