O tekstualnim oglasima na prikazivačkoj mreži

Da biste dosegnuli korisnike porukama koje se lako mogu urediti dok korisnici pregledavaju web-lokacije ili upotrebljavaju aplikacije, izradite tekstualne oglase. Nove tekstualne oglase možete prikazivati izradom responzivnih oglasa ili proširenih tekstualnih oglasa. U ovom je članku naveden pregled vrsta tekstualnih oglasa koje se mogu prikazivati na prikazivačkoj mreži, kao i način na koji se prikazni oglasi mogu poboljšati pomoću formata, pa čak i slika. 

Vrste oglasa

Responzivni oglasi

Responzivni oglasi mogu se prikazivati u nekoliko različitih formata, uključujući tekstualne oglase. Neprimjetno se prilagođavaju kako bi se uklopili u milijune mogućih položaja i automatski se pretvaraju iz tekstualnih u slikovne oglase kako bi se prilagodili dostupnim oglasnim prostorima.

Responzivni oglasi jednostavan su način prebacivanja na slikovne oglase. Uz responzivne oglase imate mogućnost skeniranja web-lokacije u potrazi za slikama, upotrebe naše besplatne galerije slika ili prijenosa slika sa svog računala.

Saznajte kako izraditi responzivne oglase za prikazivačku mrežu.

Prošireni tekstualni oglasi

Prošireni tekstualni oglasi (ETA-ovi), sljedeća generacija Google tekstualnih oglasa, na prikazivačkoj se mreži mogu prikazivati u formatu koji se razlikuje od onog na pretraživačkoj mreži. Kako bi se poboljšao njihov utjecaj, prikazni ETA-ovi mogu npr. imati drugačiji izgled za retke opisa. Također se mogu prikazivati u nativnim ili slikovnim formatima (pojedinosti potražite u odgovarajućim odjeljcima u nastavku). Dakle, kada izradite prošireni tekstualni oglas za prikazivačku mrežu, pregled neće predstavljati ono što će korisnici zapravo vidjeti.

Saznajte više o proširenim tekstualnim oglasima, uključujući i kako razlikovati standardne i proširene tekstualne oglase.

Standardni tekstualni oglasi

Standardni tekstualni oglasi više se ne mogu izrađivati niti uređivati na prikazivačkoj mreži. Međutim, postojeći standardni tekstualni oglasi na prikazivačkoj mreži i dalje se prikazuju. Umjesto da uređujete standardne tekstualne oglase, uklonite ih i izradite responzivne oglase koji su bolji način dosezanja korisnika na prikazivačkoj mreži jer se neprimjetno prilagođavaju milijunima aplikacija i web-lokacija.

Postojeći standardni tekstualni oglasi mogu se prikazivati u nativnim ili slikovnim formatima (pojedinosti potražite u nastavku).

Dinamični tekstualni oglasi

Tekstualni oglasi u kampanjama za remarketing koje su povezane s podacima o proizvodima u Google Merchant Centeru mogu se automatski nadograditi na dinamične oglase.

Da biste isključili prikazivanje svih dinamičnih oglasa u kampanjama:

U prethodnom doživljaju AdWordsa: 

Poništite potvrdni okvir "Upotreba dinamičnih oglasa" na kartici "Postavke" u kampanji. Kampanje za koje je taj okvir poništen više neće posluživati dinamične oglase.

U novom doživljaju Google Adsa:

  • Na navigacijskoj ploči kliknite Kampanje na prikazivačkoj mreži.
  • Kliknite na svoju kampanju. 
  • Kliknite Postavke, a zatim Dodatne postavke.
  • Kliknite Dinamični oglasi i poništite potvrdni okvir.

Vizualni formati

Kako biste poboljšali utjecaj, tekstualni oglasi na prikazivačkoj mreži automatski se mogu prikazivati u vizualnijim formatima. Evo dviju općih kategorija tih formata:

Nativni formati

Ta se vrsta tekstualnih oglasa integrira u izgled, stil i sadržaj web-lokacije izdavača. Tekstualni oglasi na prikazivačkoj mreži mogu se prikazivati kao nativni oglasi koji svoje fontove, boje i dizajn prilagođavaju web-lokacijama na kojima se prikazuju.

Tekst se također može skratiti u nativnim formatima. Ako se u vašim proširenim ili standardnim tekstualnim oglasima treba prikazivati cijeli tekst opisa, isključite prikazivanje nativnih oglasa tako što ćete ispuniti obrazac za isključivanje. Zahtjevi se obično obrađuju na tjednoj osnovi.

Slikovni formati

Da bismo poboljšali izvedbu tekstualnih oglasa, možemo ih zamijeniti vašim logotipom s vaših Google+ ili Google Ads računa ili slikama s drugih izvora trećih strana. Ako na web-lokaciji imate favicon, Google Ads ga mogu dodati vašem tekstualnom oglasu pored vidljivog URL-a.

Da biste isključili prikazivanje slika u proširenim tekstualnim oglasima ili standardnim tekstualnim oglasima, ispunite obrazac za isključivanje. Zahtjevi se obično obrađuju na tjednoj osnovi.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem