Automatické závěrečné obrazovky u videoreklam

Závěrečná obrazovka pro mobilAutomatická závěrečná obrazovka přináší do videoreklam interaktivní prvky. Generuje se automaticky, obsahuje informace o vašich produktech či službách a zobrazuje se na několik vteřin po skončení videa.

Závěrečné obrazovky vybízí diváky k akci, například k instalaci mobilní aplikace nebo nákupu produktů, a usnadňují tak dosažení cílů kampaně. 

Zobrazení závěrečné obrazovky na konci videoreklamy nijak nemění způsob fakturace za reklamu ani počítání zhlédnutí. Jedná se jen o další možnost, jak s divákem navázat kontakt, když si reklamu přehraje celou.

Poznámky:

  • Automatické závěrečné obrazovky jsou v současnosti dostupné pouze u reklam In-stream v kampaních na instalace mobilních aplikací.
  • Jsou-li aktivovány automatické závěrečné obrazovky, nebude se zobrazovat druhý typ obrazovek ze Studia pro autory.

Jak to funguje

Závěrečná obrazovka se ve výchozím nastavení zobrazí po skončení vhodné videoreklamy. Vytváří se automaticky na základě informací uvedených v kampani. U kampaní s reklamami vyzývajícími k instalaci mobilních aplikací obsahuje různé podrobnosti o dané aplikaci, například její název, ikonu, cenu a odkaz, na kterém si ji lze nainstalovat. 

Platba za tyto reklamy probíhá na stejném principu jako u ostatních videoreklam TrueView: zaplatíte, když divák zhlédne 30 sekund videa (nebo celé video, pokud je kratší než 30 sekund) nebo s ním provede nějakou interakci. Pokud video obsahuje závěrečnou obrazovku, fakturuje se na konci původního videa bez ohledu na to, zda divák u videa setrvá až do závěrečné obrazovky či nikoli. Se závěrečnou obrazovkou se zároveň zobrazí i tlačítko pro přeskočení. 

Deaktivace automatických závěrečných obrazovek

Pokud nechcete, aby se po skončení videoreklamy závěrečná obrazovka zobrazovala, můžete tuto funkci při vytváření reklamy vypnout.  Postup:

  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. Pokračujte podle pokynů v článku Vytváření videokampaní a videoreklam TrueView.
  3. Při vytváření reklamy rozbalte v nabídce „Rozšířené“ část Automatická závěrečná obrazovka.
  4. Zrušte zaškrtnutí políčka „Automatická závěrečná obrazovka“ a tuto funkci tak deaktivujte.
  • Poznámka: Závěrečnou obrazovku můžete u stávající reklamy zapnout nebo vypnout tím, že reklamu upravíte na kartě Reklamy.

 

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?