Spåra klick på din webbplats som konverteringar

Med konverteringsspårning kan du spåra när en person klickar på en knapp eller länk på din webbplats. Till exempel kan du spåra när någon klickar på en Köp nu-knapp eller på ett telefonnummer på din mobilwebbplats.

I denna artikel beskriver vi hur du lägger till och redigerar en tagg för konverteringsspårning för att spåra kundernas klick på din webbplats. För att spåra en konvertering vid sidhämtning ska du följa dessa anvisningar i stället.

Innan du börjar

Innan du lägger till en tagg för konverteringsspårning på din webbplats behöver du

 • försäkra dig om att denna typ av konverteringsspårning passar dig
 • kunna redigera webbplatsen. Du eller den webbansvariga måste kunna lägga till taggen i koden på din webbplats.

Anvisningar

Välj den version av taggen för konverteringsspårning som du använder. Du kan bara få kodavsnitt från en webbplatstäckande tagg från Google Ads. Vi rekommenderar att du migrerar till denna nya version. Taggar från den tidigare versionen av Google Ads fungerar fortfarande.

Ställa in konverteringsspårning med den globala webbplatstaggen

 1. Börja med att skapa en konverteringsåtgärd (se Ställa in konverteringsspårning på din webbplats om du spårar klick på en datorwebbplats eller Spåra klick på ett telefonnummer på din mobilwebbplats om du spårar klick på en mobilwebbplats). Tänk på att välja Klick i stället för Sidhämtning i steget där du ska skapa taggen. Händelsekodavsnittet ser då ut så här:
<script>
function gtag_report_conversion(url) {
  var callback = function () {
    if (typeof(url) != 'undefined') {
      window.location = url;
    }
  };
  gtag('event', 'conversion', {
      'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD',
      'event_callback': callback
  });
return false;
}
</script>

Note

You may disable the collection of remarketing data for users who do not wish to view personalized ads. Learn how to disable the collection of remarketing data for specific users
 1. Öppna HTML-koden på din webbplats för sidan med knappen eller länken du vill spåra. Infoga händelsekodavsnittet mellan head-taggarna (<head></head>) omedelbart efter den globala webbplatstaggen på sidan.
 2. Nu behöver du lägga till ett onclick-attribut direkt i koden för knappen eller länken som du vill spåra. Vilken kod du ska använda beror på hur länken eller knappen visas på webbplatsen: som en textlänk, knapp eller knappbild.

Lägga till koden i en textlänk: I koden nedan visar vi hur du lägger till klickspårning i en länk med taggen <a>. Ersätt ”http://example.com/your-link” i koden nedan med måladressen i din länk, eller ”800-123-4567” med telefonnumret på din webbplats och ersätt texten ”Ladda ned nu!” eller ”Ring nu!” med din länktext. Koden som ska läggas till i länktaggen är gulmarkerad.

<a onclick="return gtag_report_conversion('http://example.com/your-link');"
href="http://example.com/your-link">Download now!</a>

or

<a onclick="return gtag_report_conversion('tel:800-123-4567');" href="tel:800-123-4567">Call now!</a>
 

Lägga till koden i en knapp: I koden nedan visar vi hur du lägger till klickspårning i en knapp med taggen <button>. Ersätt ”http://example.com/your-link” i koden nedan med måladressen i din länk, eller ”800-123-4567” med telefonnumret på din webbplats.

<button onclick="return gtag_report_conversion(‘http://example.com/your-link')">Skicka</button>

eller

<button onclick="return gtag_report_conversion('tel:800-123-4567')">Ring nu!</button>

Lägga till koden i en knappbild: Ersätt ”download_button.gif” i koden nedan med din knappbild, och ersätt bredden och höjden med måtten för din knapp. Ersätt också ”http://example.com/your-link” med webbadressen till din länk eller ”800-123-4567” med telefonnumret på din webbplats.

<img src="download_button.gif" alt="Download Whitepaper"
        width="32" height="32"
        onclick="return gtag_report_conversion('http://example.com/your-link')" /> 

or
<img src="call_button.gif" alt="Call now!"
        width="32" height="32"
        onclick="return gtag_report_conversion('tel:800-123-4567')" />  

För att konverteringsspårningen ska fungera måste du infoga både händelsekodavsnittet och lämplig onclick-kod från ett av exemplen ovan på sidan som innehåller länken eller knappen. Då registreras en konvertering i Google Ads bara när en kund klickar på länken eller knappen.

Viktigt

Din webbplats måste anropa funktionen gtag_report_conversion när någon klickar på länken, knappen eller knappbilden och skicka med din webbplats- eller telefonlänk (exempel: http://example.com/your-link, tel:800-123-4567) som parametervärdet. 

Kontrollera taggen för konverteringsspårning

Om du vill kontrollera att taggen för konverteringsspårning är installerad och spåra konverteringar korrekt eller om du misstänker ett problem med taggen:

 

Ställa in konverteringsspårning med JavaScript

Följ dessa steg för att spåra konverteringar baserat på klick på din webbplats.

 1. När du har ställt in konverteringsåtgärden bör konverteringstaggen se ut så här:
  	<!-- Google-kod för konverteringssidan Lägg till i kundvagn
  	Lägg till kodavsnittet på HTML-sidan och anropa goog_report_conversion
  	när någon klickar på den valda länken eller knappen. -->
  	<script type="text/javascript">
  	 /* <![CDATA[ */
  	goog_snippet_vars = function() {
  	 var w = window;
     w.google_conversion_id = 12345678;
  	 w.google_conversion_label = "abcDeFGHIJklmN0PQ";
  	 w.google_conversion_value = 13.00;
  	 w.google_conversion_currency = "USD";
  	 w.google_remarketing_only = false;
  	}
  	// ÄNDRA INTE KODEN NEDAN.
  	goog_report_conversion = function(url) {
  	 goog_snippet_vars();
  	 window.google_conversion_format = "3";
  	 var opt = new Object();
  	 opt.onload_callback = function() {
  	 if (typeof(url) != 'undefined') {
  	  window.location = url;
  	 }
  	}
  	var conv_handler = window['google_trackConversion'];
  	if (typeof(conv_handler) == 'function') {
  	 conv_handler(opt);
  	 }
      }
  	/* ]]> */
  	</script>
  	<script type="text/javascript"
  	src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js">
  	</script>
  

  Obs!

  Du kan inaktivera insamlingen av remarketingdata för användare som inte vill se anpassade annonser. Läs mer om hur du inaktiverar insamlingen av remarketingdata för specifika användare.
 2. Öppna HTML-koden på din webbplats för sidan med knappen eller länken du vill spåra.
 3. Klistra in taggen för konverteringsspårning mellan sidans body-taggar (<body></body>).
 4. Nu lägger du till ett onclick-kommando direkt i koden för knappen eller länken som du vill spåra. Vilken specifik kod du ska använda beror på hur länken eller knappen visas på webbplatsen: som en textlänk, bild eller knapp:
  • Lägga till koden i en textlänk: I koden nedan ersätter du ”http://example.com/your-link” med webbadressen till webbplatsen eller telefonlänken och ersätter texten ”Ladda ned nu!” med din länktext.
    
   <a onclick="goog_report_conversion ('http://example.com/your-link')"
   href="http://example.com/your-link">Ladda ned nu!</a>
   

   Eller:
    
   <a onclick="goog_report_conversion ('tel:800-123-4567')"
   href="#">Ring nu!</a>
   
  • Lägga till koden i en knapp: I koden nedan ersätter du ”http://example.com/your-link” med webbadressen till webbplatsen eller telefonlänken och ersätter texten ”Ladda ned nu!” med din knapptext.
    
   <button onclick="goog_report_conversion('http://example.com/your-link')" href="http://example.com/your-link">Ladda ned nu!</button>
   

   Eller:
    
   <button onclick="goog_report_conversion('tel:800-123-4567')">Ring 800-123-4567</button>
   
  • Lägga till koden i en bild: Ersätt ”download_button.gif” i koden nedan med din knappbild, och ersätt bredden och höjden med måtten för din knapp. Ersätt också ”http://example.com/your-link” med webbadressen i din länk.
    
   <img src="download_button.gif" alt="Download Whitepaper"
           width="32" height="32"
           onClick="goog_report_conversion
           ('http://example.com/your-link')"/>    

   Eller:
    
   <img src="my_phone_button.gif" alt="Call: 800-123-4567"
    width="32" height="32" 
    onClick="goog_report_conversion('tel:800-123-4567')"/>
   

För att spårningen ska fungera måste du ta med både taggen för konverteringsspårning och lämplig onclick-kod från ett av exemplen ovan. Då registreras en konvertering i Google Ads bara när en kund klickar på den valda länken eller knappen.

Kontrollera konverteringstaggen

Om du vill kontrollera att taggen för konverteringsspårning är installerad och spåra konverteringar korrekt eller om du misstänker ett problem med taggen:

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt