Sledovanie kliknutí na webe ako konverzií

Pomocou sledovania konverzií môžete sledovať kliknutia na tlačidlo alebo odkaz na webe. Môžete sledovať napríklad kliknutia na tlačidlo Kúpiť alebo kliknutia na telefónne číslo na mobilnom webe.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako pridať a upraviť značku sledovania konverzií na webe tak, aby sledovala kliknutia zákazníkov. Ak chcete namiesto toho sledovať konverzie na stránke načítania, postupujte podľa týchto pokynov.

Skôr než začnete

Skôr než na svoj web pridáte značku sledovania konverzií:

 • Uistite sa, či je tento druh sledovania konverzií pre vás vhodný.
 • Získajte možnosť upravovať web. Vy alebo váš webový vývojár musíte mať možnosť pridať značku do kódu webu.

Pokyny

Vyberte verziu značky sledovania konverzií, ktorú používate. Útržky celowebovej značky môžete získať len zo služby Google Ads. Odporúčame vám prejsť na túto novú verziu. Značky z predchádzajúcej verzie služby Google Ads budú fungovať aj naďalej.

Nastavenie sledovania konverzií pomocou značky Google

 1. Najskôr vytvorte konverznú akciu. Ak sledujete kliknutia na webe pre počítače, prečítajte si viac v článku Nastavenie sledovania konverzií na webe. Ak sledujete kliknutia na mobilnom webe, prečítajte si viac v článku Sledovanie kliknutí na telefónne čísla na mobilnom webe. Keď sa dostanete k časti o nastavovaní značky, namiesto možnosti Načítanie stránky vyberte Kliknutie. Útržok udalosti bude vyzerať asi takto:
<script>
function gtag_report_conversion(url) {
   var callback = function () {
   if (typeof(url) != 'undefined') {
   window.location = url;
  }
 };
 gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': 'TAG_ID/CONVERSION_LABEL',
   'value': 1.0,
   'currency': 'USD',
   'event_callback': callback
 });
return false;
}
</script>

Note: You may disable the collection of remarketing data for users who do not wish to view personalized ads. Learn how to disable the collection of personalized data for specific users

 1. Na svojom webe otvorte kód HTML stránky s tlačidlom alebo odkazom, ktorý chcete sledovať. Vložte útržok udalosti medzi značky head (<head></head>) svojej stránky hneď za značku Google.
 2. Potom pridajte atribút onclick priamo do kódu tlačidla alebo odkazu, ktorý chcete sledovať. Konkrétny kód, ktorý použijete, bude závisieť od toho, ako sa odkaz alebo tlačidlo zobrazuje na vašom webe: ako textový odkaz, tlačidlo alebo obrázok tlačidla.
 • Kód pridajte do textového odkazu: Tento kód vám ukazuje, ako pridať funkciu sledovania kliknutí do odkazu pomocou značky <a>. V kóde uvedenom nižšie nahraďte reťazec http://example.com/vas-odkaz koncovou webovou adresou svojho odkazu alebo číslo 800-123-4567 telefónnym číslom z vášho webu a text Stiahnuť alebo Zavolať nahraďte textom svojho odkazu. Kód, ktorý sa má pridať do odkazu, je zvýraznený žltou farbou.
<a onclick="return gtag_report_conversion('http://example.com/your-link');"
href="http://example.com/your-link">Download now!</a>

or

<a onclick="return gtag_report_conversion('tel:800-123-4567');" href="tel:800-123-4567">Call now!</a>

 • Add the code to a button: This code shows you how to add click tracking functionality to a button using the <button> tag. In the code below, replace “http://example.com/your-link” with the destination URL of your link or “800-123-4567” with the phone number on your website.
<button onclick="return gtag_report_conversion('http://example.com/vas-odkaz')">Odoslať</button>

alebo

<button onclick="return gtag_report_conversion('tel:800-123-4567')">Zavolať</button>

 • Pridanie kódu do obrázka tlačidla: V kóde uvedenom nižšie nahraďte reťazec tlacidlo_stiahnut.gif obrázkom tlačidla, šírku a výšku parametrami tlačidla a reťazec http://example.com/vas-odkaz webovou adresou odkazu alebo nahraďte číslo 800-123-4567 telefónnym číslom zo svojho webu.
<img src="download_button.gif" alt="Download Whitepaper"
    width="32" height="32"
    onclick="return gtag_report_conversion('http://example.com/your-link')" />

or

<img src="call_button.gif" alt="Call now!"
width="32" height="32"
onclick="return gtag_report_conversion('tel:800-123-4567')" />

Ak má sledovanie konverzií fungovať, musíte pridať útržok udalosti aj príslušný kód onclick z jedného z uvedených príkladov na stránku, ktorá obsahuje odkaz alebo tlačidlo. Takýmto spôsobom službu Google Ads informujete, aby zaznamenávala konverziu iba vtedy, keď zákazník klikne na odkaz alebo tlačidlo.

Dôležité

Váš web musí volať funkciu gtag_report_conversion, keď niekto klikne na odkaz, tlačidlo alebo obrázok tlačidla, a odoslať váš odkaz na web alebo telefónne číslo (príklady: http://example.com/your-link, tel:800-123-4567) ako hodnotu parametra.

Kontrola značky Google

Ak chcete skontrolovať, či je značka sledovania konverzií nainštalovaná správne a či správne sleduje konverzie, prípadne sa domnievate, že sa mohol vyskytnúť problém so značkou:

Nastavenie sledovania konverzií cez JavaScript

Ak chcete sledovať konverzie na základe kliknutí na webe alebo mobilnom webe, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Po nastavení konverznej akcie by značka konverzie mala vyzerať približne takto:
  	<!-- Kód Google na pridanie na stránku konverzie košíka
  	Pridajte útržok na stránku HTML a zavolajte funkciu goog_report_conversion
  	, keď niekto klikne na zvolený odkaz alebo tlačidlo. -->
  	<script type="text/javascript">
  	 /* <![CDATA[ */
  	goog_snippet_vars = function() {
  	 var w = window;
     w.google_conversion_id = 12345678;
  	 w.google_conversion_label = "abcDeFGHIJklmN0PQ";
  	 w.google_conversion_value = 13.00;
  	 w.google_conversion_currency = "USD";
  	 w.google_remarketing_only = false;
  	}
  	// NEMEŇTE KÓD NIŽŠIE.
  	goog_report_conversion = function(url) {
  	 goog_snippet_vars();
  	 window.google_conversion_format = "3";
  	 var opt = new Object();
  	 opt.onload_callback = function() {
  	 if (typeof(url) != 'undefined') {
  	  window.location = url;
  	 }
  	}
  	var conv_handler = window['google_trackConversion'];
  	if (typeof(conv_handler) == 'function') {
  	 conv_handler(opt);
  	 }
      }
  	/* ]]> */
  	</script>
  	<script type="text/javascript"
  	src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js">
  	</script>
  
  Poznámka: Zhromažďovanie údajov u používateľov, ktorí nechcú vidieť prispôsobené reklamy, môžete deaktivovať. Prečítajte si, ako deaktivovať zhromažďovanie údajov u konkrétnych používateľov.
 2. Na svojom webe otvorte kód HTML stránky s tlačidlom alebo odkazom, ktorý chcete sledovať.
 3. Medzi značky body (<body></body>) na príslušnej stránke prilepte značku sledovania konverzií.
 4. Následne pridajte príkaz onclick priamo do kódu tlačidla alebo odkazu, ktorý chcete sledovať. Konkrétny kód, ktorý použijete, bude závisieť od toho, ako sa odkaz alebo tlačidlo zobrazuje na vašom webe: ako textový odkaz, obrázok alebo tlačidlo.
  • Pridanie kódu do textového odkazu: V uvedenom kóde nahraďte reťazec http://example.com/vas-odkaz webovou adresou svojho webu alebo odkazu volania a text Stiahnuť textom svojho odkazu.
   <a onclick="goog_report_conversion ('http://example.com/vas-odkaz')"
   href="http://example.com/vas-odkaz">Stiahnuť</a>
   

   alebo:
   <a onclick="goog_report_conversion ('tel:800-123-4567')"
   href="#">Zavolať</a>
   
  • Pridanie kódu do tlačidla: v uvedenom kóde nahraďte reťazec http://example.com/vas-odkaz webovou adresou svojho webu alebo odkazu volania a text Stiahnuť textom svojho tlačidla.
   <button onclick="goog_report_conversion('http://example.com/vas-odkaz')" href="http://example.com/vas-odkaz">Stiahnuť</button>
   

   alebo:
   <button onclick="goog_report_conversion('tel:800-123-4567')">Zavolať na 800-123-4567</button>
   
  • Pridanie kódu do obrázka: v uvedenom kóde nahraďte reťazec download_button.gif obrázkom tlačidla, šírku a výšku parametrami tlačidla a reťazec http://example.com/vas-odkaz webovou adresou odkazu.
   <img src="download_button.gif" alt="Stiahnuť príručku"
       width="32" height="32"
       onClick="goog_report_conversion
       ('http://example.com/vas-odkaz')"/>    

   alebo:
   <img src="tlacidlo_moje_cislo.gif" alt="Zavolať na 800-123-4567"
    width="32" height="32"
    onClick="goog_report_conversion('tel:800-123-4567')"/>
   

Ak má sledovanie fungovať, musíte pridať značku sledovania konverzií aj príslušný kód onclick z jedného z uvedených príkladov. Takýmto spôsobom službu Google Ads informujete, aby zaznamenávala konverziu iba vtedy, keď zákazník klikne na vybratý odkaz alebo vybraté tlačidlo.

Kontrola značky konverzie

Ak chcete skontrolovať, či je značka sledovania konverzií nainštalovaná správne a či správne sleduje konverzie, prípadne sa domnievate, že sa mohol vyskytnúť problém so značkou:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false