การเสนอราคา CPC สูงสุด: คำจำกัดความ

ราคาเสนอที่คุณตั้งเพื่อกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายสำหรับการคลิกที่โฆษณาของคุณในแต่ละครั้ง

Max CPC bid
  • หากมีผู้คลิกโฆษณาของคุณ คุณจะจ่ายให้กับการคลิกครั้งนั้นไม่เกินราคาเสนอต่อคลิกสูงสุด (หรือ "CPC สูงสุด") ที่คุณตั้งไว้ เช่น หากตั้งค่าราคาเสนอ CPC สูงสุดที่ 60 บาท คุณจะไม่ต้องจ่ายเกิน 60 บาทสำหรับการคลิกโฆษณาแต่ละครั้ง จำนวนเงินจริงที่คุณจ่ายเรียกว่า CPC จริง และจะแสดงในคอลัมน์ "CPC เฉลี่ย" ของบัญชี
  • โดยทั่วไป ราคาเสนอที่สูงกว่าจะช่วยให้โฆษณาของคุณได้แสดงในอันดับโฆษณาที่สูงกว่าในหน้านั้น
  • คุณเลือกได้ระหว่างการเสนอราคาด้วยตนเอง (ตั้งจำนวนราคาเสนอเอง) และการเสนอราคาอัตโนมัติ (ตั้งงบประมาณรายวันเป้าหมายแล้วระบบ Google Ads จะปรับราคาเสนอ CPC สูงสุดให้โดยอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับจำนวนคลิกมากที่สุดภายในงบประมาณดังกล่าว) การเสนอราคาด้วยตนเองให้คุณกำหนดราคาเสนอ CPC สูงสุด 1 ค่าให้กับทั้งกลุ่มโฆษณา แต่ก็กำหนดราคาเสนออื่นให้กับคีย์เวิร์ดแต่ละรายการได้ด้วย

เมื่อ CPC สูงสุดอาจเกิน ในกรณีต่อไปนี้

หากคุณใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้ ราคาเสนอจริงอาจสูงกว่าราคาเสนอ CPC สูงสุดที่คุณตั้งไว้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก