ราคาเสนอ CPC สูงสุด: คำจำกัดความ

ราคาเสนอที่คุณตั้งเพื่อกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายสำหรับการคลิกที่โฆษณาของคุณในแต่ละครั้ง

Max CPC bid
  • หากมีผู้คลิกโฆษณาของคุณ คุณจะจ่ายให้กับการคลิกครั้งนั้นไม่เกินราคาเสนอต่อคลิกสูงสุด (หรือ "CPC สูงสุด") ที่คุณตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งราคาเสนอ CPC สูงสุดไว้ที่ 60 บาท คุณจะจ่ายไม่เกิน 60 บาทสำหรับการคลิกโฆษณาของคุณในแต่ละครั้ง จำนวนเงินจริงที่คุณจ่ายเรียกว่า CPC จริง และจะแสดงในคอลัมน์ "CPC เฉลี่ย" ของบัญชี
  • โดยทั่วไป ราคาเสนอที่สูงกว่าจะช่วยให้โฆษณาของคุณได้แสดงในอันดับโฆษณาที่สูงกว่าในหน้านั้น
  • คุณจะต้องเลือกระหว่างการเสนอราคาด้วยตนเอง (คุณเป็นผู้เลือกจำนวนเงินราคาเสนอ) กับการเสนอราคาอัตโนมัติ (คุณเป็นผู้กำหนดงบประมาณรายวันเป้าหมาย จากนั้นระบบของ AdWords จะปรับราคาเสนอ CPC สูงสุดแทนคุณโดยอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คุณได้รับคลิกจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายในงบประมาณนั้น) ด้วยการเสนอราคาด้วยตนเอง คุณกำหนดราคาเสนอ CPC สูงสุดหนึ่งค่าให้กับทั้งกลุ่มโฆษณา แต่ก็สามารถกำหนดราคาเสนออื่นให้กับคำหลักแต่ละคำได้ด้วย

การเสนอราคาแบบราคาต่อหนึ่งคลิก
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอราคา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว