Maximálna CZK – definícia

Ponuka na určenie najvyššej sumy, ktorú môžete zaplatiť za kliknutie na reklamu.

Max CPC bid
  • Ak niekto klikne na vašu reklamu, za kliknutie zaplatíte najviac maximálnu cenu za kliknutie (alebo „max. CZK“), ktorú ste nastavili. Ak napríklad svoju max. ponuku CZK nastavíte na 2 EUR, za žiadne kliknutie nezaplatíte viac ako 2 EUR. Skutočná suma, ktorú zaplatíte, sa označuje ako skutočná CZK a zobrazuje sa vo vašom účte v stĺpci Priem. CZK.
  • Nastavením vyššej ponuky môžete zvyčajne dosiahnuť vyššiu pozíciu reklamy na stránke.
  • Vyberiete si medzi manuálnym nastavením cenových ponúk (vy vyberáte sumy cenových ponúk) a automatickým nastavením p (nastavíte cieľový denný rozpočet a systém služby Google Ads automaticky upraví vaše max. ponuky CZK za vás tak, aby ste v rámci tohto rozpočtu získali maximálny možný počet kliknutí). V prípade manuálnych ponúk určíte jednu maximálnu CZK pre celú reklamnú skupinu, ale môžete nastaviť aj rôzne ponuky pre jednotlivé kľúčové slová.

Keď môže byť vaša max. CZK prekročená:

Ak používate nasledujúce funkcie, vaša skutočná CZK môže byť vyššia než max. CZK, ktorú ste si nastavili:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory