Maximálna CZK: definícia

Cenová ponuka na určenie najvyššej sumy, ktorú chcete zaplatiť za kliknutie na reklamu.

Max CPC bid
  • Ak niekto klikne na vašu reklamu, za kliknutie zaplatíte najviac maximálnu cenu za kliknutie (alebo „max. CZK“), ktorú ste nastavili. Ak napríklad svoju maximálnu CZK nastavíte na 2 EUR, za žiadne kliknutie nezaplatíte viac ako 2 EUR. Skutočná suma, ktorú zaplatíte, sa označuje ako skutočná CZK a zobrazuje sa vo vašom účte v stĺpci Priem. CZK.
  • Nastavením vyššej cenovej ponuky môžete zvyčajne dosiahnuť vyššiu pozíciu reklamy na stránke.
  • Môžete si vybrať medzi manuálnymi ponukami (vy vyberáte sumy ponúk) a automatickými ponukami (nastavíte cieľový denný rozpočet a systém služby Google Ads automaticky upraví vaše max. CZK za vás tak, aby ste v rámci tohto rozpočtu získali maximálny možný počet kliknutí). V prípade manuálnych ponúk určíte jednu maximálnu CZK pre celú reklamnú skupinu, ale môžete nastaviť aj rôzne ponuky pre jednotlivé kľúčové slová.

Ponúkanie ceny za kliknutie
Základy ponúkania ceny za kliknutie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory