Høyeste CPC-bud – definisjon

Høyeste CPC-bud er et bud du angir for å fastslå det høyeste beløpet du er villig til å betale for et klikk på annonsen din.

Max CPC bid
  • Når noen klikker på annonsen din, kan ikke klikket koste mer enn det du har angitt som høyeste bud for kostnad per klikk (eller maks. CPC). Hvis du for eksempel angir et maks CPC-bud på 20 kr, betaler du aldri mer enn 20 kr for hvert klikk på annonsen. Beløpet du faktisk betaler, kalles faktisk CPC og vises i «Gj.sn. CPC»-kolonnen i kontoen din.
  • Med et høyere bud økes vanligvis sjansene for at annonsen din får en høyere plassering på siden.
  • Du velger mellom manuell budgivning (du velger budbeløpene dine) og automatisk budgivning (du angir et dagsbudsjett, så justeres maks. CPC-budene dine automatisk i Google Ads-systemet på dine vegne, for at du skal få flest mulig klikk innenfor det aktuelle budsjettet). Hvis du bruker manuell budgivning, angir du ett høyeste CPC-bud for en hel annonsegruppe, men du kan også angi ulike bud for individuelle søkeord.

Når maks. CPC-budet ditt kan bli overskredet:

Hvis du bruker funksjonene nedenfor, kan det faktiske budet ditt være høyere enn maks. CPC-budet du har angitt:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt