Μέγιστη προσφορά CPC: Ορισμός

Μια προσφορά που ορίζετε, για να καθορίσετε το υψηλότερο ποσό που προτίθεστε να καταβάλετε για ένα κλικ στη διαφήμισή σας.

Max CPC bid
  • Εάν κάποιος κάνει κλικ στη διαφήμισή σας, αυτό το κλικ δεν θα σας κοστίσει περισσότερα από ό,τι η μέγιστη προσφορά κόστους ανά κλικ (ή "μέγ. CPC") που έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, αν ορίσετε μια μέγ. προσφορά CPC ύψους 2 €, δεν θα πληρώσετε ποτέ περισσότερα από 2 € για κάθε κλικ στη διαφήμισή σας. Το πραγματικό ποσό που πληρώνετε ονομάζεται πραγματικό CPC και εμφανίζεται στη στήλη "Μέσο CPC" του λογαριασμού σας.
  • Σε γενικές γραμμές, μια υψηλότερη προσφορά επιτρέπει την εμφάνιση της διαφήμισής σας σε μια υψηλότερη μέση θέση στη σελίδα.
  • Θα επιλέξετε μεταξύ της μη αυτόματης υποβολής προσφοράς (εσείς επιλέγετε τα ποσά των προσφορών σας) και της αυτόματης ρύθμισης προσφορών (ορίζετε έναν ημερήσιο προϋπολογισμό-στόχο και το σύστημα του Google Ads προσαρμόζει αυτόματα τις μέγ. προσφορές CPC εκ μέρους σας, με στόχο να λαμβάνετε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό κλικ εντός του συγκεκριμένου προϋπολογισμού). Με τη μη αυτόματη υποβολή προσφορών, θα ορίσετε μία μέγιστη προσφορά CPC για μια ολόκληρη ομάδα διαφημίσεων, αλλά μπορείτε επίσης να ορίσετε διαφορετικές προσφορές για μεμονωμένες λέξεις-κλειδιά.

Προσφορά κόστους ανά κλικ{
Βασικά στοιχεία υποβολής προσφοράς

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας