Оферта за максимална CPC: определение

Оферта, която задавате, за да посочите най-голямата сума, която сте готови да платите за кликване върху рекламата Ви.

Max CPC bid
  • Ако някой кликне върху рекламата Ви, това кликване няма да Ви струва повече от зададената от Вас оферта за максимална цена на кликване (или „макс. CPC“). Например, ако офертата Ви за максимална CPC е 2 лв., никога няма да платите повече от тази сума за всяко кликване върху рекламата Ви. Сумата, която плащате в действителност, се нарича действителна CPC и се показва в графата „Ср. CPC“ в профила Ви.
  • По принцип по-високата оферта помага на рекламата Ви да се показва на по-висока позиция в страницата.
  • Можете да изберете между ръчно (Вие посочвате сумите на офертите си) и автоматично офериране (задавате целеви среден дневен бюджет и системата на Google Ads автоматично коригира офертите Ви за максимална CPC от Ваше име с цел да получите възможно най-много кликвания в рамките на този бюджет). При ръчното офериране задавате една оферта за максимална CPC за цялата рекламна група, но можете да определяте различни оферти за отделни ключови думи.

Посочената от Вас максимална CPC може да бъде надхвърлена в следните случаи:

Ако използвате следните функции, действителната Ви оферта може да бъде по-висока от офертата за максимална CPC, която сте задали:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню