Оферта за максимална CPC: определение

Оферта, която задавате, за да посочите най-голямата сума, която сте готови да платите за едно кликване върху рекламата Ви.

Max CPC bid
  • Ако някой кликне върху рекламата Ви, това кликване няма да Ви струва повече от зададената от Вас оферта за максимална цена на кликване (или „макс. CPC“). Например ако зададете оферта за макс. CPC 2 лв., никога няма да платите повече от 2 лв. за всяко кликване върху рекламата Ви. Сумата, която всъщност плащате, се нарича действителна CPC и се показва в графата „Ср. CPC“ в профила Ви.
  • По принцип по-високата оферта помага на рекламата Ви да се показва на по-висока позиция в страницата.
  • Избирате между ръчно офериране (сами определяте стойностите на офертите си) и автоматично офериране (задавате целеви дневен бюджет и системата на Google Ads автоматично коригира офертите Ви за макс. CPC вместо Вас, като се стреми да Ви осигури възможно най-много кликвания в рамките на този бюджет. При ръчното офериране задавате една оферта за максимална CPC за цялата рекламна група, но можете да определяте различни оферти за отделни ключови думи.

Офериране за цена на кликване
Основни положения при оферирането

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си