Skapa anpassade parametrar för avancerad spårning

Anpassade parametrar är en avancerad typ av webbadressparameter som du kan lägga till i målsidesadresserna för din annons. Till skillnad från ValueTrack-parametrar kan du välja vilka värden de anpassade parametrarna ska registrera när någon klickar på din annons.

I denna artikel beskriver vi hur du skapar anpassade parametrar på olika nivåer i ditt konto.

Innan du börjar

Om du inte känner till ValueTrack-parametrarna eller hur spårning fungerar i Google Ads kan du börja med att läsa Om spårning i Google Ads och Använda ValueTrack-parametrar i spårningsmallen

Ställa in anpassade parametrar

Steg 1: Välj en nivå

Du kan skapa högst åtta anpassade parametrar på de olika nivåerna i ditt konto, utom på kontonivån. Om de anpassade parametrarna har samma namn använder Google Ads den mest specifika parametern. Det betyder att om du skapar en anpassad parameter för en annonsgrupp (till exempel {_color}=red) och en anpassad parameter för en av annonserna i annonsgruppen (till exempel {_color}=blue) använder Google Ads parametern på annonsnivå ({_color}=blue).

Steg 2: Definiera de anpassade parametrarna

Anpassade parametrar består av två delar:

 • Namn: högst 16 alfanumeriska tecken
 • Värde: högst 250 tecken, kan innehålla alla typer av tecken, inklusive |; _ / ^ (!) och ValueTrack-parametrar

Namnet och värdet är valfria. Om du exempelvis har ett särskilt id för varje sökord kan du skapa en anpassad parameter som ser ut så här: {_mykwid}=1234.

Steg 3: Lägg till den anpassade parametern i fältet Anpassad parameter

Skapa eller redigera anpassade parametrar på kampanjnivå

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på Inställningar på sidmenyn till vänster.
 4. Klicka på kampanjen du vill redigera.
 5. Välj Webbadressalternativ för kampanj under Ytterligare inställningar.
 6. Ange de anpassade parametrarnas namn och värden vid Anpassad parameter.
 7. Klicka på Spara.

Om du vill redigera de anpassade parametrarna följer du steg 1–6 ovan, gör ändringarna och klickar på Spara.

Skapa eller redigera flera anpassade parametrar samtidigt på annonsnivå

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Annonser och tillägg.
 3. Markera rutorna vid alla annonser där du vill lägga till anpassade parametrar.
 4. Klicka på Redigera i det blå fältet ovanför tabellen och välj Ändra anpassade parametrar på rullgardinsmenyn.
 5. Ange namnen och värdena på de anpassade parametrarna vid Lägg till parametrar.
 6. Klicka på Lägg till.
 7. Klicka på Använd.

Om du vill redigera de anpassade parametrarna följer du steg 1–5 ovan, gör ändringarna och klickar på Använd.

Redigera anpassade parametrar på annonsnivå

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Annonser och tillägg.
 3. Håll muspekaren över annonsen du vill redigera och klicka på pennikonen .
 4. Klicka på pilen högst upp till höger för att utöka redigeringspanelen.
 5. Ange de anpassade parametrarnas namn och värden i avsnittet Lägg till webbadressalternativ.
 6. Klicka på Spara ny annons. När du sparar den nya annonsen skickas den för granskning och den gamla annonsen tas bort.

Skapa anpassade parametrar på annonsgrupps- eller sökordsnivå

Lägg först till kolumnen Anpassade parametrar i annonsgrupps- eller sökordstabellen:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Sökord eller Annonsgrupper.
 3. Klicka på kolumnikonen Kolumner och välj Ändra kolumner.
 4. Klicka på Attribut.
 5. Välj Anpassad parameter
 6. Klicka på Använd.


Lägg till den anpassade parametern:

 1. Håll muspekaren över en post i kolumnen Anpassad parameter och klicka på pennikonen Redigera när den visas.
 2. Ange de anpassade parametrarnas namn och värden.
 3. Klicka på Spara.


Om du vill redigera de anpassade parametrarna följer du steg 1–2 i det andra avsnittet ovan, gör ändringarna och klickar på Spara.

Skapa eller redigera anpassade parametrar på webbplatslänknivå

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn och sedan på Tillägg högst upp på sidan.
 3. Klicka på plusknappen Add button (plus button FAB).png och välj Platslänkstillägg.
 4. Välj på vilken nivå du vill lägga till webbplatslänken via rullgardinsmenyn Lägg till i.
 5. Om du vill använda en befintlig webbplatslänk klickar du på Använd befintlig och väljer webbplatslänkarna du vill lägga till.
 6. Klicka på Skapa ny om du vill skapa en ny webbplatslänk.
 7. Ange webbplatslänkens text och webbadress.
 8. Ange ytterligare text om länken i fälten under Beskrivning (valfritt, men rekommenderas). När du fyller i båda beskrivningsraderna kan webbplatslänken visas med dessa uppgifter.
 9. Lägg till de anpassade parametrarna under Adressalternativ för webbplatslänk.
 10. Välj om du vill använda en annan webbadress för mobila enheter.
 11. Klicka på Spara.

Om du vill redigera de anpassade parametrarna följer du steg 1–2 ovan, Gör sedan följande:

 1. Klicka på Tilläggstyp i det blå fältet ovanför tabellen. Välj Platslänkstillägg på rullgardinsmenyn och klicka på Använd.
 2. Håll muspekaren över webbplatslänken du vill redigera och klicka på pennikonen när den visas.
 3. Klicka på pilen högst upp till höger för att utöka redigeringspanelen.
 4. Lägg till de anpassade parametrarnas namn och värden under Adressalternativ för webbplatslänk.
  1. Tänk på att alla ändringar du gör också används i alla annonsgrupper, kampanjer och konton som delar denna webbplatslänk.
 5. Klicka på Spara när du är klar.

Steg 4: Lägg till den anpassade parametern i fältet Spårningsmall

Till sist ska du placera den anpassade parameterns namn i spårningsmallen tillsammans med nödvändiga ValueTrack-parametrar (till exempel {lpurl}?color={_color}). När någon sedan klickar på din annons ersätter Google Ads namnet med värdet som du har definierat i den anpassade parametern.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt