Skapa anpassade parametrar för avancerad spårning

Anpassade parametrar är en avancerad typ av webbadressparameter som du kan lägga till i målsidesadresserna för din annons. Till skillnad från ValueTrack-parametrar kan du välja vilka värden de anpassade parametrarna ska registrera när någon klickar på din annons.

I denna artikel beskriver vi hur du skapar anpassade parametrar på olika nivåer i ditt konto.

Innan du börjar

Om du inte känner till ValueTrack-parametrarna eller hur spårning fungerar i Google Ads kan du börja med att läsa Om spårning i Google Ads och Använda ValueTrack-parametrar i spårningsmallen

Ställa in anpassade parametrar

Steg 1: Välj en nivå

Du kan skapa högst åtta anpassade parametrar på de olika nivåerna i ditt konto, utom på kontonivån. Om de anpassade parametrarna har samma namn använder Google Ads den mest specifika parametern. Det betyder att om du skapar en anpassad parameter för en annonsgrupp (till exempel {_color}=red) och en anpassad parameter för en av annonserna i annonsgruppen (till exempel {_color}=blue) använder Google Ads parametern på annonsnivå ({_color}=blue).

Steg 2: Definiera de anpassade parametrarna

Anpassade parametrar består av två delar:

 • Namn: högst 16 alfanumeriska tecken
 • Värde: högst 250 tecken, kan innehålla alla typer av tecken, inklusive |; _ / ^ (!) och ValueTrack-parametrar

Namnet och värdet är valfria. Om du exempelvis har ett särskilt id för varje sökord kan du skapa en anpassad parameter som ser ut så här: {_mykwid}=1234.

Steg 3: Lägg till den anpassade parametern i fältet Anpassad parameter

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Skapa eller ändra anpassade parametrar på kampanjnivå
 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Klicka på kampanjen du vill redigera.
 4. Klicka på fliken Inställningar.
 5. Rulla ned och klicka på Webbadressalternativ för kampanj (avancerat).
 6. Ange namnen och värdena på de anpassade parametrarna bredvid Anpassad parameter.
 7. Klicka på Spara.

Om du vill ändra de anpassade parametrarna följer du steg 1–4 ovan, gör ändringarna och klickar på Spara.

Skapa eller redigera anpassade parametrar på annonsnivå
 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Annonser.
 3. Leta reda på annonsen där du vill lägga till anpassade parametrar.
 4. Klicka på Webbadressalternativ för annons (avancerat).
 5. Ange namnen och värdena på de anpassade parametrarna bredvid Anpassad parameter.
 6. Klicka på Spara.

Om du vill ändra de anpassade parametrarna följer du steg 1–4 ovan, gör ändringarna och klickar på Spara.

Skapa anpassade parametrar på annonsgrupps- eller sökordsnivå

Lägg först till kolumnen Anpassade parametrar i annonsgruppstabellen eller sökordstabellen:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Sökord eller fliken Annonsgrupper.
 3. Klicka på Kolumner och välj Ändra kolumner.
 4. Klicka på Attribut på menyn till vänster och klicka sedan på Lägg till bredvid Anpassad parameter.
 5. Klicka på Använd.

Lägg till den anpassade parametern:

 1. Håll muspekaren över en post i kolumnen Anpassad parameter.
 2. Klicka på pennikonen när den visas.
 3. Ange namnen och värdena på de anpassade parametrarna.
 4. Klicka på Spara.

Om du vill ändra de anpassade parametrarna följer du steg 1–2 i det andra avsnittet, gör ändringarna och klickar på Spara.

Skapa eller redigera anpassade parametrar på webbplatslänknivå
 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Annonstillägg.
 3. Klicka på menyn Visa och välj Platslänkstillägg.
 4. Håll muspekaren över något av tilläggen och klicka på pennikonen när den visas.
 5. Klicka på Webbadressalternativ för webbplatslänk (avancerat).
 6. Ange namnen och värdena på de anpassade parametrarna bredvid Anpassad parameter.
 7. Klicka på Spara.

Om du vill ändra de anpassade parametrarna följer du steg 1–5 ovan, gör ändringarna och klickar på Spara.

Steg 4: Lägg till den anpassade parametern i fältet Spårningsmall

Till sist ska du placera den anpassade parameterns namn i spårningsmallen tillsammans med nödvändiga ValueTrack-parametrar (till exempel {lpurl}?color={_color}). När någon sedan klickar på din annons ersätter Google Ads namnet med värdet som du har definierat i den anpassade parametern.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt