Opprett egendefinerte parametere for avansert sporing

Egendefinerte parametere er en avansert type nettadresseparametere du kan legge til i nettadressene for landingssidene til annonsen din. Det som skiller disse parameterne fra verdisporingsparametere, er at du kan velge hvilke verdier de egendefinerte parameterne registrerer når noen klikker på annonsen din.

Denne artikkelen forklarer fremgangsmåten du må følge når du skal konfigurere egendefinerte parametere på ulike nivåer i kontoen din.

Før du begynner

Hvis du ikke har tidligere erfaring med sporing i Google Ads eller verdisporingsparametere, kan du lese artiklene om sporing i Google Ads og bruk av verdisporingsparametere i sporingsmaler før du begynner. 

Slik konfigurerer du egendefinerte parametere

Trinn 1: Velg et nivå

Du kan opprette opptil åtte egendefinerte parametere på et hvilket som helst nivå i kontoen din, bortsett fra på kontonivå. Hvis det samme navnet er angitt for de egendefinerte parameterne, bruker Google Ads-systemet den mest spesifikke egendefinerte parameteren som du har opprettet. Dette betyr at hvis du oppretter en egendefinert parameter for en annonsegruppe (f.eks. {_color}=red) og en egendefinert parameter for en av annonsene i den annonsegruppen (f.eks. {_color}=blue), bruker Google Ads den egendefinerte parameteren fra annonsenivået ({_color}=blue).

Trinn 2: Opprett de egendefinerte parameterne

Egendefinerte parametere består av to deler:

 • Navn: Navnet kan bestå av opptil 16 alfanumeriske tegn
 • Verdi: Verdien kan bestå av opptil 250 tegn, den kan inneholde alle typer tegn (innbefattet |; _ / ^ (!) samt verdisporingsparametere

Teksten i navnet og verdien bestemmer du selv. Hvis du har spesielle ID-er for hvert av søkeordene dine, kan du for eksempel opprette en egendefinert parameter som ser slik ut: {_mykwid}=1234.

Trinn 3: Legg til den egendefinerte parameteren i «Egendefinert parameter»-feltet

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Slik oppretter eller redigerer du egendefinerte parametere på kampanjenivå
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på kampanjen du vil endre.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen.
 5. Rull nedover, og klikk på Alternativer for kampanjenettadresse (avansert).
 6. Angi navn og verdi for de egendefinerte parameterne, ved siden av «Egendefinert parameter».
 7. Klikk på Lagre.

Hvis du vil redigere de egendefinerte parameterne, følger du trinn 1–4 ovenfor, foretar endringene og klikker på Lagre.

Slik oppretter eller redigerer du egendefinerte parametere på annonsenivå
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser-fanen.
 3. Gå til annonsen du vil legge til egendefinerte parametere for.
 4. Klikk på Alternativer for annonsenettadresse (avansert).
 5. Angi navn og verdi for de egendefinerte parameterne, ved siden av «Egendefinert parameter».
 6. Klikk på Lagre.

Hvis du vil redigere de egendefinerte parameterne, følger du trinn 1–4 ovenfor, foretar endringene og klikker på Lagre.

Slik oppretter eller redigerer du egendefinerte parametere på annonsegruppe- og søkeordnivå

Legg først til «Egendefinerte parametere»-kolonnen i tabellen din for annonsegrupper eller søkeord:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Søkeord-fanen eller Annonsegrupper-fanen.
 3. Klikk på Kolonner, og velg deretter Endre kolonnene.
 4. Klikk på Attributter i menyen til venstre, og klikk deretter på Legg til ved siden av «Egendefinert parameter».
 5. Klikk på Bruk.

Legg deretter til den egendefinerte parameteren din:

 1. Hold markøren over en hvilken som helst oppføring i «Egendefinert parameter»-kolonnen.
 2. Klikk på blyantikonet når det vises.
 3. Angi navn og verdi for de egendefinerte parameterne.
 4. Klikk på Lagre.

Hvis du vil redigere de egendefinerte parameterne, følger du trinn 1–2 i den andre delen, gjør endringene og klikker på Lagre.

Slik oppretter eller redigerer du egendefinerte parametere på nettstedslinknivå
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Annonseutvidelser-fanen.
 3. Klikk på Se-menyen, og velg deretter Utvidelser for nettstedslinker.
 4. Hold markøren over en av utvidelsene i tabellen, og klikk på blyantikonet når det vises.
 5. Klikk på Nettadressealternativer for nettstedslinken (avansert).
 6. Angi navn og verdi for de egendefinerte parameterne, ved siden av «Egendefinert parameter».
 7. Klikk på Lagre.

Hvis du vil redigere de egendefinerte parameterne, følger du trinn 1–5 ovenfor, gjør endringene og klikker på Lagre.

Trinn 4: Legg til den egendefinerte parameteren i «Sporingsmal»-feltet

Til slutt legger du inn navnet på den egendefinerte parameteren i sporingsmalen, sammen med de nødvendige verdisporingsparameterne (f.eks. {lpurl}?color={_color}). Når noen klikker på annonsen, erstatter Google Ads-systemet navnet med verdien du angav i den egendefinerte parameteren.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?