Opprett egendefinerte parametere for avansert sporing

Egendefinerte parametere er en avansert type nettadresseparametere du kan legge til i nettadressene for landingssidene til annonsen din. Det som skiller disse parameterne fra verdisporingsparametere, er at du kan velge hvilke verdier de egendefinerte parameterne registrerer når noen klikker på annonsen din.

Denne artikkelen forklarer fremgangsmåten du må følge når du skal konfigurere egendefinerte parametere på ulike nivåer i kontoen din.

Før du begynner

Hvis du ikke har tidligere erfaring med sporing i Google Ads eller verdisporingsparametere, kan du lese artiklene om sporing i Google Ads og bruk av verdisporingsparametere i sporingsmaler før du begynner. 

Sånn konfigurerer du egendefinerte parametere

Trinn 1: Velg et nivå

Du kan opprette opptil åtte egendefinerte parametere på et hvilket som helst nivå i kontoen din, bortsett fra på kontonivå. Hvis det samme navnet er angitt for de egendefinerte parameterne, bruker Google Ads-systemet den mest spesifikke egendefinerte parameteren som du har opprettet. Dette betyr at hvis du oppretter en egendefinert parameter for en annonsegruppe (f.eks. {_color}=red) og en egendefinert parameter for en av annonsene i den annonsegruppen (f.eks. {_color}=blue), bruker Google Ads den egendefinerte parameteren fra annonsenivået ({_color}=blue).

Trinn 2: Opprett de egendefinerte parameterne

Egendefinerte parametere består av to deler:

 • Navn: Navnet kan bestå av opptil 16 alfanumeriske tegn
 • Verdi: Verdien kan bestå av opptil 250 tegn, den kan inneholde alle typer tegn (innbefattet |; _ / ^ (!) samt verdisporingsparametere

Teksten i navnet og verdien bestemmer du selv. Hvis du har spesielle ID-er for hvert av søkeordene dine, kan du for eksempel opprette en egendefinert parameter som ser slik ut: {_mykwid}=1234.

Trinn 3: Legg til den egendefinerte parameteren i «Egendefinert parameter»-feltet

Sånn kan du opprette og endre egendefinerte parametere på kampanjenivå

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Alle kampanjer i navigasjonspanelet.
 3. Klikk på Innstillinger i sidemenyen til venstre.
 4. Klikk på kampanjen du vil endre.
 5. Velg Alternativer for kampanjenettadresse under «Flere innstillinger».
 6. Ved siden av «Egendefinert parameter» angir du navn og verdi for de egendefinerte parameterne.
 7. Klikk på Lagre.

Hvis du vil redigere de egendefinerte parameterne, følger du trinn 1–6 ovenfor, utfører endringene og klikker på Lagre.

Sånn kan du opprette og endre flere egendefinerte parametere samtidig på annonsenivå

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser.
 3. Merk av ved siden av alle annonsene du vil legge til egendefinerte parametere for.
 4. Klikk på Endre på den blå stripen ovenfor tabellen, og velg deretter Endre de egendefinerte parameterne på rullegardinmenyen.
 5. Angi navn og verdi for de egendefinerte parameterne, ved siden av «Legg til parametere».
 6. Klikk på Legg til.
 7. Klikk på Bruk.

Hvis du vil redigere de egendefinerte parameterne, følger du trinn 1–5 ovenfor, gjør endringene og klikker på Bruk.

Sånn kan du endre egendefinerte parametere på annonsenivå

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser.
 3. Hold markøren over annonsen du vil endre, og klikk på blyantikonet .
 4. Klikk på pilen øverst til høyre for å hente frem redigeringspanelet.
 5. Skriv inn navnet på og verdien forbundet med de egendefinerte parameterne dine i «Alternativer for annonsenettadresse»-delen.
 6. Klikk på Lagre den nye annonsen. Når du lagrer, sendes den nye annonsen inn til gjennomgang, og den gamle annonsen fjernes.

Slik oppretter eller redigerer du egendefinerte parametere på annonsegruppe- og søkeordnivå

Legg først til «Egendefinerte parametere»-kolonnen i tabellen med søkeord eller annonsegrupper:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Søkeord eller Annonsegrupper.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner, og velg Endre kolonner.
 4. Klikk på Attributter.
 5. Velg Egendefinert parameter
 6. Klikk på Bruk.


Legg deretter til den egendefinerte parameteren din:

 1. Hold markøren over en hvilken som helst oppføring i «Egendefinert parameter»-kolonnen, og klikk på blyantikonet Endre når det vises.
 2. Angi navn og verdi for de egendefinerte parameterne.
 3. Klikk på Lagre.


Hvis du vil redigere de egendefinerte parameterne, følger du trinn 1–2 i den andre delen, gjør endringene og klikker på Lagre.

Sånn kan du opprette eller endre egendefinerte parametere på nettstedslinknivå

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen, og klikk så på Utvidelser øverst på siden.
 3. Klikk på plussknappen Add button (plus button FAB).png, og velg Utvidelser for nettstedslinker.
 4. Velg nivået der du vil legge til nettstedslinken, i «Legg til i»-rullegardinmenyen.
 5. Hvis du vil bruke en eksisterende nettstedslink, klikker du på Bruk eksisterende og velger nettstedslinkene du vil legge til.
 6. Hvis du vil opprette en ny nettstedslink, klikker du på Opprett ny.
 7. Skriv inn teksten og nettadressen for nettstedslinken.
 8. Skriv inn tilleggstekst om linken i Beskrivelse-feltene (valgfritt, men anbefalt). Når du fyller ut begge disse feltene, kan nettstedslinken vises med alle disse opplysningene.
 9. Legg til de egendefinerte parameterne dine under «Nettadressealternativer for nettstedslinken».
 10. Velg om du vil bruke en annen nettadresse for mobil.
 11. Klikk på Lagre.

Hvis du vil redigere de egendefinerte parameterne, følger du trinn 1–2 ovenfor. Deretter gjør du følgende:

 1. Klikk på «Utvidelsestype» på den blå stripen ovenfor tabellen. Velg Utvidelse for nettstedslinker på rullegardinmenyen, og klikk deretter på Bruk.
 2. Hold markøren over den spesifikke nettstedslinken du vil endre, og klikk på blyantikonet når det vises.
 3. Klikk på pilen øverst til høyre for å hente frem redigeringspanelet.
 4. Skriv inn navnet på og verdien forbundet med de egendefinerte parameterne dine i «Nettadressealternativer for nettstedslinker»-delen.
  1. Husk at endringene du gjør her, også gjelder for alle andre kontoer, kampanjer og annonsegrupper der denne nettstedslinken også brukes.
 5. Klikk på Lagre når du er ferdig med å endre.

Trinn 4: Legg til den egendefinerte parameteren i «Sporingsmal»-feltet

Sett avslutningsvis inn navnet på den egendefinerte parameteren samt de nødvendige verdisporingsparameterne (f.eks. {lpurl}?color={_color}) i sporingsmalen. Når noen klikker på annonsen, erstatter Google Ads navnet med verdien du definerte i den egendefinerte parameteren.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt