Δημιουργία προσαρμοσμένων παραμέτρων για σύνθετη παρακολούθηση

Οι προσαρμοσμένες παράμετροι είναι ένας σύνθετος τύπος παραμέτρων URL, τις οποίες μπορείτε να προσθέσετε στα URL σελίδας προορισμού της διαφήμισής σας. Σε αντίθεση με τις παραμέτρους ValueTrack, μπορείτε να επιλέξετε τις τιμές που θα καταγράφουν οι προσαρμοσμένες παράμετροι, μόλις κάποιος χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμισή σας.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τα βήματα στα οποία πρέπει να προβείτε, για να ρυθμίσετε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους σε διαφορετικά επίπεδα του λογαριασμού σας.

Πριν ξεκινήσετε

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την παρακολούθηση στο Google Ads ή με τις παραμέτρους ValueTrack, σας προτείνουμε να ανατρέξετε στις ενότητες Σχετικά με την παρακολούθηση στο Google Ads και Χρήση παραμέτρων ValueTrack στο πρότυπο παρακολούθησης, πριν ξεκινήσετε. 

Οδηγίες για τη ρύθμιση προσαρμοσμένων παραμέτρων

Βήμα 1: Επιλέξτε επίπεδο

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 8 προσαρμοσμένες παραμέτρους σε κάθε επίπεδο του λογαριασμού σας, εκτός για το επίπεδο λογαριασμού. Αν οι προσαρμοσμένες παράμετροι χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα, το Google Ads θα χρησιμοποιήσει την πιο συγκεκριμένη προσαρμοσμένη παράμετρο που δημιουργείτε. Αυτό σημαίνει ότι αν δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη παράμετρο για μια ομάδα διαφημίσεων (π.χ. {_color}=red) και μια προσαρμοσμένη παράμετρο για μία από τις διαφημίσεις σε αυτήν την ομάδα διαφημίσεων (π.χ. {_color}=blue), το Google Ads θα χρησιμοποιήσει την προσαρμοσμένη παράμετρο σε επίπεδο διαφήμισης ({_color}=blue).

Βήμα 2: Προσδιορίστε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους

Οι προσαρμοσμένες παράμετροι αποτελούνται από δύο μέρη:

 • Όνομα: Έως 16 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
 • Τιμή: Έως 250 χαρακτήρες, μπορεί να περιέχει οποιουσδήποτε χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των | ; _ / ^ ( ! ), καθώς και παραμέτρους ValueTrack

Εσείς επιλέγετε το όνομα και την τιμή. Για παράδειγμα, αν έχετε ειδικά αναγνωριστικά για κάθε λέξη-κλειδί, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη παράμετρο με την εξής μορφή: {_mykwid}=1234.

Βήμα 3: Προσθέστε την προσαρμοσμένη παράμετρο στο πεδίο Προσαρμοσμένη παράμετρος

Η νέα εμπειρία στο Google Ads αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό τρόπο διαχείρισης λογαριασμού για τους περισσότερους χρήστες. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, επιλέξτε Προηγούμενη παρακάτω. Μάθετε περισσότερα

Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένων παραμέτρων σε επίπεδο καμπάνιας
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας AdWords.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Καμπάνιες.
 3. Κάντε κλικ στην καμπάνια που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις.
 5. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές URL καμπάνιας (σύνθετες).
 6. Δίπλα από την επιλογή "Προσαρμοσμένη παράμετρος", καταχωρίστε το όνομα και την τιμή των προσαρμοσμένων παραμέτρων.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να επεξεργαστείτε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους, ακολουθήστε τα βήματα 1-4 παραπάνω, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένων παραμέτρων σε επίπεδο διαφήμισης
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας AdWords.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφημίσεις.
 3. Μεταβείτε στη διαφήμιση στην οποία θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένες παραμέτρους.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές URL διαφήμισης (σύνθετες).
 5. Δίπλα από την επιλογή "Προσαρμοσμένη παράμετρος", καταχωρίστε το όνομα και την τιμή των προσαρμοσμένων παραμέτρων.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να επεξεργαστείτε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους, ακολουθήστε τα βήματα 1-4 παραπάνω, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένων παραμέτρων σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων ή λέξης-κλειδιού

Αρχικά, προσθέστε τη στήλη "Προσαρμοσμένες παράμετροι" στον πίνακα ομάδων διαφημίσεων ή λέξεων-κλειδιών:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας AdWords.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λέξεις-κλειδιά ή στην καρτέλα Ομάδες διαφημίσεων.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Στήλες" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τροποποίηση στηλών.
 4. Στο μενού αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Χαρακτηριστικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη δίπλα στο στοιχείο "Προσαρμοσμένη παράμετρος".
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Τώρα, προσθέστε την προσαρμοσμένη παράμετρο:

 1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε οποιαδήποτε καταχώριση στη στήλη "Προσαρμοσμένη παράμετρος".
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, όταν εμφανιστεί.
 3. Καταχωρίστε το όνομα και την τιμή των προσαρμοσμένων παραμέτρων.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να επεξεργαστείτε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους, ακολουθήστε τα βήματα 1-2 στη δεύτερη ενότητα, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένων παραμέτρων σε επίπεδο συνδέσμου ιστοτόπου
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας AdWords.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επεκτάσεις διαφημίσεων.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Προβολή και μετά επιλέξτε Επεκτάσεις συνδέσμων ιστότοπων.
 4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε οποιαδήποτε από τις επεκτάσεις του πίνακα και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, όταν αυτό εμφανιστεί.
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές URL συνδέσμου ιστότοπου (σύνθετες).
 6. Δίπλα από την επιλογή "Προσαρμοσμένη παράμετρος", καταχωρίστε το όνομα και την τιμή των προσαρμοσμένων παραμέτρων.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να επεξεργαστείτε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους, ακολουθήστε τα βήματα 1-5 παραπάνω, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Βήμα 4: Προσθέστε την προσαρμοσμένη παράμετρο στο πεδίο Πρότυπο παρακολούθησης

Το τελευταίο βήμα είναι να τοποθετήσετε το όνομα της προσαρμοσμένης παραμέτρου στο πρότυπο παρακολούθησης, μαζί με τις απαραίτητες παραμέτρους ValueTrack {lpurl}?color={_color}). Μόλις γίνει κλικ στη διαφήμισή σας, το Google Ads θα αντικαταστήσει το όνομα με την τιμή που προσδιορίσατε στην προσαρμοσμένη παράμετρο.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Προηγούμενη Νέα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας