Mga opsyon sa pagtutugma ng keyword: Kahulugan

Mga setting para sa bawat keyword na tumutulong sa pagkontrol kung gaano kalapit kailangang tumugma ang keyword sa termino para sa paghahanap ng isang tao upang ma-trigger ang iyong ad.

Ang bawat keyword ay gumagamit ng isang pagpipilian sa pagtutugma para tulungang makontrol kung aling mga paghahanap ang dapat mag-trigger sa iyong ad na ipakita. Maaari kang pumili ng isa o higit pang mga pagpipilian sa pagtutugma para sa isang keyword. Kung hindi ka tutukoy ng partikular na opsyon sa pagtutugma, ituturing na malawak na tugma ang mga keyword.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu