Опции за съвпадение на ключови думи: определение

Това са настройки за всяка ключова дума, които контролират в каква степен тя трябва да съответства на думите за търсене, използвани от хората, за да задейства рекламата Ви.

При всяка ключова дума се използва опция за съвпадение с цел контролиране на това, кои заявки за търсене да задействат показването на рекламата Ви. за ключова дума можете да изберете и повече от една такава опция. Ако не посочите конкретна опция, ключовите Ви думи се смятат като такива с широко съвпадение.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню