Tạo chiến dịch

Chiến dịch là tập hợp các nhóm quảng cáo có liên quan thường dùng để sắp xếp các danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp. Mỗi chiến dịch tập trung vào một mục tiêu phù hợp với mục đích chính bạn muốn nhận được từ chiến dịch của mình, chẳng hạn như doanh số hoặc lưu lượng truy cập trang web. Bạn cần tạo ít nhất một chiến dịch trước khi có thể tạo quảng cáo trong tài khoản của mình.

Bài viết này giải thích cách tạo chiến dịch cho doanh nghiệp.

Trước khi bắt đầu

Bạn hãy tìm hiểu về các loại chiến dịch khác nhau và hiểu về các tùy chọn cài đặt chiến dịch để biết cách thiết lập chiến dịch, nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Trải nghiệm Google Ads mới mang đến một cách tạo chiến dịch mới, trong đó mục tiêu là ưu tiên hàng đầu. Tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới.

Mục tiêu chiến dịch là ưu tiên hàng đầu

Trong trải nghiệm Google Ads mới, các chiến dịch được tạo xung quanh một mục tiêu và cung cấp các tính năng cũng như tùy chọn cài đặt dựa trên các hành động bạn muốn khách hàng thực hiện. Tất cả các tùy chọn cài đặt và tính năng của chiến dịch sẽ có sẵn cho bạn, dù bạn chọn mục tiêu gì, đồng thời, bạn luôn có thể thực hiện thay đổi đối với mục tiêu của mình.

Loại chiến dịch và mạng

Loại chiến dịch xác định nơi khách hàng sẽ nhìn thấy quảng cáo của bạn cũng như các loại cài đặt và tùy chọn có sẵn cho bạn. Trong trải nghiệm Google Ads mới, có một số thay đổi đối với loại chiến dịch. Ví dụ, nếu muốn tạo chiến dịch Mạng tìm kiếm nhắm mục tiêu Mạng hiển thị (tương ứng với chiến dịch "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị" trong trải nghiệm AdWords cũ), bạn có thể chọn "Mạng tìm kiếm" làm loại chiến dịch, rồi thêm Mạng hiển thị trong tùy chọn cài đặt mạng của mình. Tìm hiểu về loại chiến dịch.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Nếu thông tin trong bài viết này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình, thì bạn có thể có một tập hợp mục tiêu khác. Tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới
  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
  3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới
  4. Chọn một hoặc nhiều mục tiêu cho chiến dịch của bạn, hoặc nếu không có mục tiêu nào phù hợp với những gì bạn đang tìm kiếm, hãy chọn Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu.
    1. Nếu bước này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình thì trước tiên, bạn hãy chọn loại chiến dịch, sau đó chọn mục tiêu. Tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới.
  5. Chọn loại chiến dịch. 
  6. Nhấp vào Tiếp tục.
  7. Chọn cài đặt chiến dịch của bạn. Tìm hiểu về mỗi tùy chọn cài đặt.
  8. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?