Tạo chiến dịch

Chiến dịch là tập hợp các nhóm quảng cáo có liên quan thường dùng để sắp xếp các danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp. Mỗi chiến dịch tập trung vào một mục tiêu phù hợp với mục đích chính bạn muốn nhận được từ chiến dịch của mình, chẳng hạn như doanh số hoặc lưu lượng truy cập trang web. Bạn cần tạo ít nhất một chiến dịch trước khi có thể tạo quảng cáo trong tài khoản của mình.

Bài viết này giải thích cách tạo chiến dịch cho doanh nghiệp.

Trước khi bắt đầu

Tìm hiểu về các loại chiến dịch khác nhau và hiểu cài đặt chiến dịch, để bạn biết cách thiết lập chiến dịch để giúp đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Trải nghiệm Google Ads mới đã giới thiệu một cách mới để tạo chiến dịch, nơi mục tiêu xuất hiện trước. Tìm hiểu về mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới.

Mục tiêu chiến dịch xuất hiện trước

Trong trải nghiệm Google Ads mới, các chiến dịch được tạo xung quanh một mục tiêu và cung cấp các tính năng và cài đặt dựa trên hành động mà bạn muốn khách hàng thực hiện. Tất cả các cài đặt và tính năng của chiến dịch sẽ có sẵn cho bạn, dù bạn chọn mục tiêu gì, đồng thời, bạn luôn có thể thực hiện thay đổi đối với mục tiêu của mình.

Loại chiến dịch và mạng

Loại chiến dịch của bạn xác định nơi khách hàng sẽ nhìn thấy quảng cáo của bạn cũng như cài đặt và tùy chọn có sẵn cho bạn. Trong trải nghiệm Google Ads mới, có một số thay đổi cho các loại chiến dịch. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tạo chiến dịch trên Mạng tìm kiếm nhắm mục tiêu Mạng hiển thị (tương ứng với chiến dịch trên "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị" trong phiên bản AdWords cũ), bạn có thể chọn "Mạng tìm kiếm" làm loại chiến dịch, rồi thêm Mạng hiển thị trong cài đặt mạng của mình. Tìm hiểu về loại chiến dịch.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Nếu thông tin trong bài viết này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình, thì bạn có thể có một tập hợp mục tiêu khác. Tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới
  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
  3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới
  4. Chọn một hoặc nhiều mục tiêu cho chiến dịch của bạn hoặc nếu không có mục tiêu nào phù hợp với những gì bạn đang tìm kiếm, hãy chọn Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn cho mục tiêu.
    1. Nếu bước này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình thì trước tiên, hãy chọn một loại chiến dịch, sau đó chọn một mục tiêu. Tìm hiểu thêm trong bài viết giới thiệu về mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới.
  5. Chọn loại chiến dịch. 
  6. Nhấp vào Tiếp tục.
  7. Chọn cài đặt chiến dịch của bạn. Tìm hiểu về mỗi cài đặt.
  8. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?