Thay đổi cách bạn đặt giá thầu

Từ đặt giá thầu CPC thủ công đến một số chiến lược giá thầu tự động, Google Ads đưa ra nhiều cách khác nhau để bạn đặt giá thầu của mình. Mỗi cách đặt giá thầu đều được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu kinh doanh cụ thể. Trong một số trường hợp, các mục tiêu của bạn có thể thay đổi và bạn sẽ cần phải cập nhật chiến lược giá thầu của mình cho phù hợp. 

Bài viết này giải thích cách thay đổi chiến lược giá thầu của chiến dịch. Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho chiến dịch Tìm kiếm, Hiển thị và Mua sắm.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa quen với các cách đặt giá thầu khác nhau, hãy tìm hiểu cách Xác định chiến lược giá thầu dựa trên các mục tiêu của bạn.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Cách chỉnh sửa chiến lược giá thầu của chiến dịch

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
  2. Trong tab Chiến dịch, nhấp vào tên của chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Nhấp vào tab Cài đặt.
  4. Cuộn xuống phần "Chiến lược giá thầu". Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Thay đổi chiến lược giá thầu.
  5. Chọn chiến lược giá thầu mới.
  6. Nhấp vào Lưu.Change bid strategy

Mẹo: Tiết kiệm thời gian quản lý giá thầu của bạn với chiến lược giá thầu theo danh mục đầu tư

Chiến lược giá thầu theo danh mục đầu tư nhóm nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáotừ khóa thành một chiến lược giá thầu quảng cáo duy nhất. Bạn sẽ có thể tối ưu hóa giá thầu một cách chiến lược hơn cho toàn bộ các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo và từ khóa cụ thể (nếu có) mà bạn chọn. Tìm hiểu cách Tạo một chiến lược giá thầu theo danh mục đầu tư.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?