Kľúčové slová: definícia

Slová alebo frázy popisujúce váš produkt alebo službu, ktoré vám pomáhajú určiť, kedy a kde sa môže zobrazovať vaša reklama.

  • Vybraté kľúčové slová sa používajú na zobrazovanie vašich reklám ľuďom. Pre svoju reklamnú kampaň vyberte relevantné kľúčové slová s vysokou kvalitou, ktoré vám pomôžu osloviť len ľudí, ktorí sa najviac zaujímajú o vaše produkty a ktorí sa s väčšou pravdepodobnosťou môžu stať vašimi zákazníkmi.
  • Keď niekto vyhľadáva na stránkach Google, vaša reklama môže byť vhodná na zobrazenie na základe podobnosti vašich kľúčových slov s vyhľadávanými výrazmi danej osoby, ako aj na základe typov zhody kľúčových slov Kľúčové slová sa používajú aj na priradenie vašej reklamy k webovým stránkach v sieti Google, ktoré súvisia s vašimi kľúčovými slovami a reklamami.

  • Kvalitný zoznam kľúčových slov vám môže pomôcť zvýšiť výkonnosť vašich reklám a vyhnúť sa vyšším cenám. Irelevantné kľúčové slová môžu v konečnom dôsledku spôsobiť, že budete platiť viac a zároveň budete mať nižšiu pozíciu reklamy.
  • Ku kľúčovým slovám môžete pridať typy zhody. Budete tak môcť regulovať, ku ktorým vyhľadávaniam sa môže priradiť vaša reklama.

Ako fungujú kľúčové slová
Ako vytvoriť kvalitný zoznam kľúčových slov
Viac informácií o používaní typov zhody kľúčových slov
Ďalšie články o kľúčových slovách

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka