Märksõnad: definitsioon

Need on teie toodet või teenust kirjeldavad teie valitud sõnad või fraasid, mis on abiks teie reklaami esitamise aja ja koha määramisel.

  • Teie valitud märksõnu kasutatakse inimestele reklaamide esitamiseks. Valige reklaamikampaania jaoks kvaliteetsed ja asjakohased märksõnad, nii jõuate vaid kõige rohkem huvitatud inimesteni, kellest saavad suurema tõenäosusega teie kliendid.
  • Kui keegi otsib Google'ist teavet, võib teie reklaam teie märksõnade ja selle inimese otsinguterminite sarnasuse ning ka märksõna vastetüüpide põhjal olla esitamiseks sobilik. Märksõnu kasutatakse ka teie reklaamide sobitamiseks Google'i võrgustiku saitidele, mis on seotud teie märksõnade ja reklaamidega.

  • Suurepärane märksõnaloend aitab parandada reklaamide toimivust ja vältida kõrgemaid hindu. Kehvade märksõnade kasutamise tagajärjeks võivad olla kõrgemad hinnad ja madalam reklaami keskmine positsioon.
  • Märksõnadele vastetüüpide lisamisega saate reguleerida, milliste otsingutega saab teie reklaame sobitada.

Märksõnade tööpõhimõte
Hea märksõnaloendi loomine
Lisateave märksõna vastetüüpide kasutamise kohta
Rohkem artikleid märksõnade kohta

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü