ที่อยู่ IP

หมายเลขที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีการกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • ที่อยู่ Internet Protocol (IP) จะมีการกำหนดให้กับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บางครั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะกำหนดที่อยู่ IP เดียวกันให้กับคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ดังนั้น คอมพิวเตอร์หลายเครื่องจึงสามารถมีที่อยู่ IP เหมือนกันได้
  • บ่อยครั้งที่มีการใช้ที่อยู่ IP เพื่อระบุสถานที่ที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญโฆษณาของคุณ ที่อยู่ IP จะช่วยให้ Google Ads ทราบว่าลูกค้ารายใดที่น่าจะใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในภูมิภาคเป้าหมายของคุณ
  • คุณสามารถใช้การยกเว้น IP เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โฆษณาของคุณแสดงในที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงได้

วิธีการแสดงที่อยู่ IP

ที่อยู่ IP สามารถแสดงขึ้นในรูปแบบต่อไปนี้

ชื่อเวอร์ชัน เทมเพลต รายละเอียด
IPv4 x.x.x.x x แสดงชุดตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 255 ที่เรียกว่าอ็อกเท็ต ที่อยู่ IPv4 แต่ละรายการต้องมี 3 จุด และ 4 อ็อกเท็ต
IPv6 y : y : y : y : y : y : y : y y แสดงส่วนที่เรียกว่าเซกเมนต์ และสามารถเป็นค่าใดก็ได้ระหว่าง 0000 ถึง FFFF โดยใช้ตัวเลข 0-9 และตัวอักษร A-F จะต้องมี 8 เซกเมนต์ โดยแต่ละเซกเมนต์คั่นด้วยเครื่องหมายโคลอน ไม่ใช่จุด

เกี่ยวกับการยกเว้น IP
ดูบทความเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่เป้าหมาย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก