IP adrese

Unikāls numurs, kas piešķirts katram datoram vai citai ierīcei, kura veido savienojumu ar internetu.

  • Interneta protokola (IP) adreses interneta ierīcēm piešķir interneta pakalpojumu sniedzējs (IPS). Dažreiz IPS piešķir vienu IP adresi daudziem datoriem. Tāpēc vairākiem datoriem var būt viena IP adrese.
  • IP adreses bieži vien var izmantot, lai noteiktu atrašanās vietu, no kuras dators ir savienots ar internetu. Ja savai reklāmas kampaņai iestatāt mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, IP adreses Google Ads sistēmai palīdz uzzināt, kuri klienti varētu izmantot datoru jūsu mērķauditorijas reģionā.
  • Varat izmantot opciju IP izslēgšana, lai neļautu savas reklāmas rādīšanu noteiktā IP adresē.

IP adrešu attēlojums

IP adreses var tikt attēlotas tālāk norādītajos formātos.

Versijas nosaukums Veidne Apraksts
IPv4 x.x.x.x Ar “x” tiek apzīmēti skaitļi no 0 līdz 255, ko dēvē par oktetu. Katrai IPv4 adresei ir trīs punkti un četri okteti.
IPv6 y : y : y : y : y : y : y : y Ar “y” tiek apzīmētas sadaļas, kuras dēvē par segmentiem. Katrs segments var būt vērtība no 0000 līdz FFFF, izmantojot skaitļus 0–9 un burtus A–F. Adresē ir jābūt 8 segmentiem, kas atdalīti ar koliem, nevis punktiem.

Par IP izslēgšanu
Skatiet rakstus par mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne