IP adresa

Jedinstven broj koji se dodjeljuje svakom računalu ili drugom uređaju spojenom na internet.

  • Adrese internetskog protokola (IP adrese) internetskim uređajima dodjeljuju davatelji internetskih usluga (ISP-ovi). Ponekad davatelji internetskih usluga dodijele istu IP adresu velikom broju računala. Zbog toga više računala može imati identične IP adrese.
  • IP adrese često se mogu upotrebljavati za određivanje lokacije s koje se računalo spaja na internet. Kada postavite ciljanje lokacije za oglasnu kampanju, Google Ads pomoću IP adresa utvrđuje koji korisnici upotrebljavaju računalo u ciljanoj regiji.
  • Da biste onemogućili prikazivanje oglasa za pojedine IP adrese, možete upotrebljavati izuzimanje IP-a.

Način prikaza IP adresa

IP adrese mogu se prikazati u sljedećim oblicima

Naziv verzije Predložak Opis
IPv4 x.x.x.x Znak "x" predstavlja seriju brojeva između 0 i 255 koja se naziva oktet. Svaka IPv4 adresa mora sadržavati tri točke i četiri okteta.
IPv6 y : y : y : y : y : y : y : y Znak "y" predstavlja odjeljke koji se nazivaju segmenti, a mogu biti bilo koja vrijednost između 0000 i FFFF korištenjem brojeva od 0 do 9 i slova od A do F. Mora postojati 8 segmenata, a svaki mora biti odvojen dvotočkama, a ne točkama.

O izuzimanju IP-a
Pogledajte članke o ciljanju lokacije

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

true
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
false
true
true
73067
false