IP Address

Isang natatanging numero na nakatakda sa bawat computer o iba pang device na nakakonekta sa Internet.

  • Ang mga Internet Protocol (IP) address ay itinatakda sa mga device sa Internet ng Mga Internet Service Provider (mga ISP). Kung minsan, itinatalaga ng mga ISP ang parehong IP address sa napakaraming computer. Bilang resulta, maaaring magkaroon ng magkakatulad na IP address ang maraming computer.
  • Madalas na magagamit ang mga IP address para tukuyin ang lokasyon mula sa kung saan kumokonekta sa Internet ang isang computer. Kapag itinakda mo ang pagta-target sa lokasyon para sa iyong ad campaign, tinutulungan ng mga IP address ang Google Ads na malaman kung sinong mga customer ang tila gumagamit ng computer sa iyong tina-target na rehiyon
  • Maaari kang gumamit ng Pagbubukod ng IP upang makatulong na pigilan ang iyong ad mula sa paglabas sa isang partikular na IP address.

Paano pinapakita ang mga IP address

Maaaring makita ang mga IP address sa mga sumusunod na porma:

Pangalan ng bersyon Template Paglalarawan
IPv4 x.x.x.x Ang x ay kumakatawan sa isang serye ng mga numeral sa pagitan ng 0 at 255 na tinatawag na octet. Kailangang maglaman ang bawat IPv4 address ng tatlong tuldok at apat na octet..
IPv6 y : y : y : y : y : y : y : y Ang y ay kumatawan sa seksyon na tinatawag na mga segment at maaaring maging anumang halaga sa pagitan ng 0000 at FFFF gamit ang mga numeral na 0-9 at mga titik na A-F. Kailangang may 8 segment, na ang bawat isa'y pinaghihiwalay ng tutuldok — hindi ng tuldok.

Tungkol sa Pagbubukod ng IP
Tumingin ng mga artikulo tungkol sa pagta-target sa lokasyon

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu