IP адрес

Уникален номер, който се присвоява на всеки компютър или друго устройство, свързани с интернет.

  • Адресите по интернет протокол (IP) се присвояват на устройствата в интернет от доставчиците на интернет услуги (ISP). Понякога тези доставчици присвояват един и същ IP адрес на голям брой компютри. В резултат на това няколко компютъра може да имат еднакви IP адреси.
  • IP адресите често могат да се ползват за установяване на местоположението, откъдето компютър се свързва с интернет. Когато настроите насочване по местоположение за рекламната си кампания, IP адресите указват на Google Ads кои клиенти изглежда да ползват компютър в региона, по който насочвате.
  • Можете да използвате изключване на IP адреси, за да не позволите рекламата Ви да се показва на определен IP адрес.

Как изглеждат IP адресите

IP адресите могат да се показват под следните форми:

Име на версията Шаблон Описание
IPv4 x.x.x.x x представлява серия цифри между 0 и 255, наричана байт. Всеки IPv4 адрес трябва да съдържа три точки и четири байта.
IPv6 y : y : y : y : y : y : y : y y представлява части, наричани сегменти, и може да бъдат всяка стойност между 0000 и FFFF, използвайки цифрите 0-9 и буквите A-F. Трябва да има 8 сегмента, отделени от двоеточия – не точки.

Всичко за изключването на IP адреси
Вижте статии за насочването по местоположение

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню