Visninger: definisjon

Visninger er antall ganger annonsen din vises. Det teller som en visning hver gang annonsen din vises på en søkeresultatside eller på et annet nettsted i Google-nettverket.

  • Hver gang annonsen din vises på Google eller i Google-nettverket, teller det som én visning.
  • I enkelte tilfeller vises bare en del av annonsen din. I Google Maps kan vi for eksempel bare vise bedriftsnavnet ditt og stedet eller bare bedriftsnavnet og den første linjen i annonseteksten.
  • Når en bruker søker med Google Instant, telles det som en visning når ett av følgende skjer:
    • Personen begynner å skrive og klikker deretter på et sted på siden (f.eks. på et søkeresultat, en annonse eller et relatert søk).
    • Personen skriver inn et søkeord og klikker deretter på «Søk»-knappen, trykker på Enter eller velger et foreslått søk i rullegardinmenyen.
    • Personen slutter å skrive, og resultatene vises i minst tre sekunder.
  • Antall annonsevisninger kan av og til bli vist i kontoen under forkortelsen «Visn.».
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?