Mga Impression: Kahulugan

Ang dalas ng pagpapakita sa iyong ad. Binibilang ang isang impression sa tuwing ipinapakita ang iyong ad sa isang page ng resulta ng paghahanap o sa iba pang site sa Google Network.

  • Sa tuwing lalabas ang iyong ad sa Google o Google Network, binibilang ito bilang isang impression.
  • Sa ilang sitwasyon, maaari lang ipakita ang isang seksyon ng iyong ad. Halimbawa, sa Google Maps, puwede lang naming ipakita ang pangalan at lokasyon ng iyong negosyo o ang pangalan lang ng iyong negosyo at ang unang linya ng iyong ad text.
  • Makikita mo minsan ang pagdadaglat na "Impr" sa iyong account na ipinapakita ang bilang ng mga impression para sa ad mo.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu