Импресии: определение

Колко често се показва рекламата Ви. Импресия се отчита всеки път, когато рекламата Ви се показва на страница с резултати от търсенето или на друг сайт в мрежата на Google. Бележка: Ако рекламата или ключовите Ви думи не получават достатъчно импресии, прочетете Проблеми, свързани с колебания в импресиите.

  • Всеки път, когато рекламата Ви се показва в Google или мрежата на Google, се отчита една импресия.
  • В някои случаи може да се показва само част от рекламата Ви. В Google Карти например може да покажем само името и местоположението на бизнеса Ви или само името му и първия ред на рекламния Ви текст.
  • Понякога в профила си ще виждате съкращението „Импр.“, което показва броя на импресиите за рекламата Ви.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню