Google Ads: Kahulugan

Ang Google Ads ay online na programa sa pag-advertise ng Google. Sa pamamagitan ng Google Ads, makakagawa ka ng mga online na ad para maabot ang mga tao sa mismong pagkakataong interesado sila sa mga produkto at serbisyong inaalok mo.

  • Ang Google Ads ay isang produktong magagamit mo para i-promote ang iyong negosyo, makatulong sa pagbebenta ng mga produkto o serbisyo, magpalawak ng kaalaman, at magpataas ng trapiko sa website mo.
  • Pinapamahalaan ang mga Google Ads account online, kaya makakagawa ka at mababago mo ang iyong campaign ng ad anumang oras, kasama na ang ad text, mga setting, at badyet mo.
  • Walang minimum na kasunduan sa paggastos, at ikaw ang magtatakda at kokontrol ng iyong sariling badyet. Mapipili mo kung saan lalabas ang iyong ad, magkakapagtakda ka ng badyet na kumportable para sa iyo, at madali mong masusukat ang epekto ng iyong mga ad.

Tungkol sa Google Ads
I-set up ang iyong account at magsimulang mag-advertise
I-explore ang Google Ads

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu