Kampanjeeksperiment: definisjon

Med et kampanjeutkast kan du sammenligne resultatene du oppnår med et utkast, med de du oppnår med den opprinnelige kampanjen. Det blir satt av en del av den opprinnelige kampanjens trafikk og budsjett til et eksperiment, som så kjøres samtidig med den opprinnelige kampanjen over en gitt tidsperiode.

  • Når du har opprettet et utkast, kan du konvertere utkastet til et eksperiment.
  • Når eksperimentet kjøres, kan du overvåke og sammenligne resultatene det kaster av seg, med de du oppnår med den opprinnelige kampanjen. Ut fra dette kan du finne ut at eksperimentet for eksempel ikke har livets rett. Når du avslutter et eksperiment, opphører kjøringen innen dagen er omme.
  • Du kan til enhver tid bare ha ett løpende eksperiment per kampanje.
  • Eksperimenter er utelukkende tilgjengelig med kampanjer i Søke- og Displaynettverket.

Konfigurer kampanjeeksperimenter
Om kampanjeutkast og eksperimenter

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt